Σελίδες

Νέα του ΤΕΙ Κρήτης

"Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ανάλυση και Εφαρμογές"

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση, η ανάλυση και η κατανόηση μέσω εφαρμογών και παραδειγμάτων των ρυθμίσεων των νέων Ελληνικών Λογιστικών...

Kαλή πρακτική ΕΠΑΝ το έργο "Εθνική Ερευνητική Υποδομή για το HiPER"

Το έργο "Εθνική Ερευνητική Υποδομή για το HiPER" επιλέχθηκε ως καλή πρακτική από το ΕΠΑΝ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,...

Δευτερογενείς Πηγές Ακτινοβολίας από ΥπέρΊσχυρά Laser-Ιατρικές Εφαρμογές

Στις νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Φυσικής Πλάσματος & Laser (CPPL) του ΤΕΙ Κρήτης πραγματοποιήθηκε Επιστημονική Ημερίδα σχετικά με τις...