Σελίδες

Νέα του ΤΕΙ Κρήτης

Γρ. Διασύνδεσης ΤΕΙ Κρήτης: Δίαυλος επικοινωνίας Φοιτητών-Επιχειρήσεων

Η υποστήριξη φοιτητών και πτυχιούχων που αναζητούν εργασία και η διευκόλυνση της ένταξης τους στον επαγγελματικό στίβο, αποτελούν βασική επιδίωξη...

Υποστήριξη φοιτητών προς την εργασία από το Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Κρήτης

Αν είστε φοιτητές ή πτυχιούχοι του ΤΕΙ Κρήτης και θέλετε να επωφεληθείτε από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος του Γραφείου...

«Βιο-εργοστάσια» φυσικών ενώσεων με εξαιρετικές ιδιότητες από το ΤΕΙ Κρήτης

“Κατασκευή «βιο-εργοστασίων» για την παραγωγή φυσικών ενώσεων μέσω μεταβολικής μηχανικής στη Γεωπονική Σχολή του ΤΕΙ Κρήτης.