Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ, 
ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΜΕΝΗ ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος έργου

Διάρκεια έργου

Χρηματοδότηση

Φορέας Υλοποίησης

Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ΤΙΤΛΟΣ:

Τρόπος Ζωής,

Διακινδυνευμένη Οδηγική Συμπεριφορά

και Τροχαίες Συγκρούσεις

 


 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

1 Απριλίου 2004 - 31 Δεκεμβρίου 2006

 


 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση  

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)

 

 


 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

   Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Εργαστήριο Μελέτης & Προαγωγής Συμπεριφορών Υγείας και Ασφάλειας

 


 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Ιωάννης Ελ. Χλιαουτάκης

Καθηγητής