ΑΡΧΙΚΗ arrow Οδηγός επαγγέλματος πτυχιούχου
Home    Contacts
Οδηγος επαγγελματος πτυχιουχου Εκτύπωση E-mail
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 • ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΙ 
 

Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να αποτελέσει ένα βοήθημα ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρονται τους πτυχιούχους της Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ.

Το έργο της σύνταξης του Οδηγού Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Οριζόντιας Δικτύωσης των Γραφείων Διασύνδεσης  των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. Συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠ.Ε.Π.Θ και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Γ΄ Κ.Π.Σ. 

Ο οδηγός είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. Η ομάδα έργου εργάστηκε έχοντας ως βάση τον Οδηγό Επαγγελμάτων Πτυχιούχων ΤΕΙ που εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας με την ευθύνη του Αναπληρωτή καθηγητή  Ιωάννη Ρουσιά και αναθέτουσα αρχή του έργου τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας.  

Η ομάδα έργου προσπάθησε να περιλάβει σε αυτόν τον οδηγό όλες τις βασικές πληροφορίες θεωρώντας ότι πλέον εξειδικευμένες πληροφορίες, θα κατακτούσαν τον οδηγό δύσχρηστο. Πάντως υποδείξεις και διορθώσεις από τους χρήστες του οδηγού θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μελλοντική αναθεώρηση.  

Η ομάδα Έργου αποτελείται από τους: 

Υπεύθυνος Έργου

Καθηγήτρια Εφαρμογών Νικολέτα Ράτσικα 

Μ.Phil. στην Κοινωνική Εργασία

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

ΣΕΥΠ - ΤΕΙ Κρήτης

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε  

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου

Καθηγήτρια Εφαρμογών  Ελένη Διαλυνάκη

Ms στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

ΣΕΥΠ - ΤΕΙ Κρήτης

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε  

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Σκοπός Οδηγού Επαγγέλματος  Πτυχιούχων Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι. 

Ο Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχων Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι. θέλει να αποτελέσει ένα ενημερωμένο και σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης για σημαντικά θέματα που αφορούν τις σπουδές και την επαγγελματική σταδιοδρομία των πτυχιούχων.  

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος και με βάση τον νόμο 2916/01 έτσι όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 3549/2007. Συνιστούν τον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. πλήρως αυτοδιοικούμενα.  

Αποστολή των ιδρυμάτων αυτών είναι να:

 • Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.
 • Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
 • Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
 • Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.
 • Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Επιπλέον

 • Δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση τους αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών

Σήμερα φοιτούν στα τμήματα κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ της χώρας περίπου  2000 σπουδαστές. Η αυξανόμενη ανεργία στο χώρο των νέων επιστημόνων και ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας δημιουργεί δυσκολίες τους πτυχιούχους. Η αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος της Κοινωνικής Εργασίας  μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στη σωστή επιλογή και το σωστό εξαρχής προσανατολισμό των πτυχιούχων και στην ανεύρεση εργασίας και τη χάραξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Πάντως το πεδίο απασχόλησης των πτυχιούχων Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι. είναι εκτενέστατο και υπερβαίνει τα όρια ενός και μόνον Οδηγού.  

Ο Οδηγός βασίστηκε σε μεγάλο αριθμό πηγών και αναφορών, εντύπων και ηλεκτρονικών.  Ειδικότερα, στοιχεία για τη σύνταξη του Οδηγού αντλήθηκαν από:

 • Τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι. 
 • Επαγγελματικούς φορείς πτυχιούχων
 • Επαγγελματικούς Οδηγούς προγενέστερους της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Οδηγούς Σπουδών Τ.Ε.Ι.
 • Σχετικά  Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.)
 • Το Δια-δίκτυο
 • Σε αποτελέσματα έρευνας απορρόφησης στην αγορά εργασίας αποφοίτων του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης

 

 Περιεχόμενο Οδηγού Επαγγέλματος Πτυχιούχων Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. 

 

Ο Οδηγός περιλαμβάνει:

 • Πληροφορίες και στοιχεία για βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές
 • Πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τους τομείς απασχόλησης στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.
 • Το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος

  

ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Αντικείμενο σπουδών  

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας έχει ως αποστολή την εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών υψηλής ποιοτικής στάθμης, παρέχοντάς τους σύγχρονες γνώσεις που θα διασφαλίζουν επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και της ραγδαία αναπτυσσόμενης επιστήμης και τεχνολογίας. Παράλληλα έχει αποστολή την προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και την πρόοδο της Κοινωνικής Εργασίας.

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας αφορά στο γνωστικό πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας, ως εφαρμοσμένης Κοινωνικής Επιστήμης. Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος καλύπτει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση για την πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων, εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. 

Στη χώρα μας λειτουργούν 3 τμήματα Κοινωνικής Εργασίας, όπως φαίνεται  και στον ακόλουθο πίνακα. 

Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας ανά ΤΕΙ

 
     Α/ΑΤ.Ε.Ι.ΠΟΛΗ
     1.Αθήνας Αθήνα
     2.Πάτρας Πάτρα
     3.Κρήτης Ηράκλειο
 
 
 

Σκοπός του προγράμματος σπουδών  

Το  πρόγραμμα παρέχει στους φοιτούντες την απαραίτητη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση, ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες, δεοντολογία και  κριτική σκέψη για την άσκηση της δια-μεθοδικής κοινωνικής εργασίας ανταποκρινόμενοι στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες.

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καλύπτει τη γνώση για κοινωνικές παρεμβάσεις που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, τη στελέχωση και διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών, το σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα και την εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα.   

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι αναμένεται:

 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες παρέμβασης σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας, ομάδας, κοινότητας και κοινωνικής οργάνωσης.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία εφαρμογής της δια-μεθοδικής κοινωνικής εργασίας.
 • Να τροποποιήσουν στάσεις και συμπεριφορές μέσω βιωματικής μάθησης με αποτέλεσμα την απόκτηση επαγγελματικής στάσης και δεξιοτήτων επικοινωνίας.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για υποστηρικτική-συμβουλευτική παρέμβαση σε άτομα, οικογένειες και ομάδες.
 • Να κατανοούν και να αξιοποιούν θεωρίες για την ανθρώπινη ανάπτυξη και συμπεριφορά.
 • Να συνειδητοποιήσουν τις αξίες-δεοντολογία της κοινωνικής εργασίας και τα  διλήμματα που αντιμετωπίζει ο κοινωνικός λειτουργός, προσπαθώντας να εφαρμόσει τις αξίες της κοινωνικής εργασίας στα πλαίσια της οργάνωσης.
 • Να κατανοούν-αναλύουν τα κοινωνικά προβλήματα και να συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπισή τους, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας  παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα (άτομο - ομάδα - κοινότητα).
 • Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την κοινωνική εργασία στα πλαίσια της οργάνωσης, προωθώντας αλλαγές με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η καταπίεση, οι διακρίσεις και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες συμβάλλουν στη δημιουργία σύνθετων προβλημάτων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων και να αναγνωρίζουν το δικό τους ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
 • Να αποκτήσουν κριτική ικανότητα για τη ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής-κοινωνικής πρόνοιας- κοινωνικής εργασίας και να κατανοήσουν την επίδραση της κοινωνικής πολιτικής στους ανθρώπους (εξυπηρετούμενους και εργαζόμενους) και στη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών-οργανώσεων.
 • Να αξιοποιούν μεθόδους κοινωνικής έρευνας για να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν παρεμβάσεις και να προωθήσουν τη αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο 
 

Δομή του προγράμματος σπουδών 

Η διάρκεια των σπουδών είναι 4 έτη. Κατά την διάρκεια των 7 εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν την παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, σεμιναρίων, την πρακτική άσκηση σε Κοινωνικές Υπηρεσίες και Οργανισμούς Πρόνοιας, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας, εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών.  

Η Πρακτική ?σκηση-Εποπτεία παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν βιωματική μάθηση, να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την πράξη και να εφαρμόσουν την Κοινωνική Εργασία στα πλαίσια μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας-Οργάνωσης. Οι σπουδαστές υποστηρίζονται και καθοδηγούνται εβδομαδιαίως μέσω ομαδικής εποπτείας.  

Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα σε χώρους επαγγελματικής απασχόλησης ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών. Η πτυχιακή εργασία δίνει την δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητας, να εμπεδώσει την ερευνητική μεθοδολογία, να αναπτύξει προσωπικές ικανότητες και να προάγει την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας. Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα έχει σκοπό την απόκτηση πραγματικής εμπειρίας εργασίας σε χώρους άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, να μεγιστοποιήσει την εμπέδωση των γνώσεων και του επαγγελματικού ρόλου. Είναι εκπαιδευτική διαδικασία και εποπτεύεται από το τμήμα.   

Συνολικά το πρόγραμμα του φοιτητή περιλαμβάνει 39 μαθήματα (35 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα), την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Το πρόγραμμα τηρεί τα κριτήρια της υπ. αριθμ. 46350/Ε5 απόφασης για την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων ΤΕΙ. 
 
 
 
 
 
 

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

(Πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης) 

    

  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

      

  Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   
  Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑΥ/ΕΥ Α/Α

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Υ/ΕΥ
   
  1
  Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία 
  Υ
    
  1
   
  Επικοινωνία και Συνέντευξη
   
  Υ
   
  2
  Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 
  Υ
    
  2
   
  Κοινωνιολογία των Θεσμών
   
  Υ
   
  3
  Εισαγωγή στην Ψυχολογία 
  Υ
    
  3
   
  Κλινική Ψυχολογία
   
  Υ
   
  4
   
  Κοινωνική Πολιτική
   
  Υ
    
  4
   
  Πληροφορική ΙΙ
   
  Υ
   
  5
  Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας ?Πληροφορική Ι 
  Υ
    
  5
  Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 
  Υ
   
  6
   
  Δίκαιο
   
  Υ
    
  6
   
  Οικογενειακή Πολιτική
   
  Υ
 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 20                                   Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 20

Φόρτος εργασίας: 52                                                  Φόρτος εργασίας: 50

Πιστωτικές μονάδες: 30                                              Πιστωτικές μονάδες: 30 

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 
 
Α/Α
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 
Υ/ΕΥ
  
Α/Α
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 
Υ/ΕΥ
 
1
Θεωρία - Δεοντολογία Γενικής Κοινωνικής Εργασίας 
Υ
  
1
 
Μεθοδολογία Γενικής Κοινωνικής Εργασίας
 
Υ
 
2
Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων και Παιδιών-Εφήβων 
Υ
  
2
 
Κοινοτική Εργασία
 
Υ
 
3
Κοινωνική Εργασία με Ομάδες  - Μέσα Προγράμματος 
Υ
  
3
 
Στατιστική
 
Υ
 
4
Κοινωνική Πολιτική για Ευάλωτες Ομάδες 
Υ
  
4
Δια-πολιτισμική Κοινωνική Εργασία 
Υ
 
5
Παραπτωματικότητα: Πρόληψη-Αντιμετώπιση 
Υ
  
5
Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια 
Υ
 
 
    
6
 
Πρακτική ?σκηση-Εποπτεία Ι
 
Υ
 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 22                                   Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 24

Φόρτος εργασίας: 52                                                  Φόρτος εργασίας: 52

Πιστωτικές μονάδες: 30                                              Πιστωτικές μονάδες: 30 

  

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

    

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 
 
Α/Α
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 
Υ/ΕΥ
  
Α/Α
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 
Υ/ΕΥ
 
1
Μεθοδολογία Κοινωνικής  Έρευνας 
Υ
  
1
 
Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα
 
Υ
 
2
Κοινοτική Εργασία και Μέθοδοι παρέμβασης 
Υ
  
2
Εκτίμηση Αναγκών και Κοινωνικός Σχεδιασμός 
Υ
 
3
 
Κλινική Κοινωνική  Εργασία
 
Υ
  
3
Κοινωνική Εργασία και Φροντίδα υγείας 
ΕΥ
 
4
Κοινωνική Οργάνωση και Διοίκηση 
Υ
  
4
Συμβουλευτική Οικογένειας-Παρέμβαση Κοιν. Εργασίας σε Κρίση 
ΕΥ
 
5
Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία 
Υ
  
5
Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Πολιτική 
ΕΥ
 
6
Πρακτική ?σκηση-Εποπτεία ΙΙ 
Υ
  
6
 
European Social Policy
 
ΕΥ
     
7
 
Πρακτική ?σκηση-Εποπτεία ΙΙΙ
 
 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 24                                   Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 25

Φόρτος εργασίας: 52                                                  Φόρτος εργασίας: 47

Πιστωτικές μονάδες: 30                                              Πιστωτικές μονάδες: 30 

  

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

    
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
 
 
Α/Α
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 
Υ/ΕΥ
  
Α/Α
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 
Υ/ΕΥ
 
1
 
Σεμινάριο Τελειοφοίτων
 
Υ
  
1
 
Πτυχιακή Εργασία
 
Υ
 
2
 
Ορολογία Ξένης Γλώσσας
 
Υ
  
2
Πρακτική ?σκηση στο Επάγγελμα 
Υ
 
3
Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένα και Ανάπηρα ?τομα 
ΕΥ
   
 
Πιστωτικές μονάδες: 30
 
 
4
Συμβουλευτική Παιδιών-Εφήβων 
ΕΥ
    
 
5
 
Θέματα Φύλου και Ισότητας
 
ΕΥ
    
 
6
Παρέμβαση σε Κοινωνικά Αποκλεισμένες Ομάδες 
ΕΥ
    
 
7
Πρακτική ?σκηση-Εποπτεία ΙV 
Υ
    
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 26

Φόρτος εργασίας: 46

Πιστωτικές μονάδες: 30

Ποσοτικά στοιχεία
 

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν ενδεικτικά τα στοιχεία των νεοεισερχομένων σπουδαστών και πτυχιούχων στα αντίστοιχα τμήματα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2002 ? 2006.

 

Αριθμός εισαχθέντων στα τμήματα Κοινωνικής Εργασίας

 

ΙΔΡΥΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
2002-032003-042004-052005-06ΣΥΝΟΛΟ
Τ.Ε.Ι. Αθήνας150145145140580
Τ.Ε.Ι. Πάτρας  200 190 190 190 770
Τ.Ε.Ι. Κρήτης  180 170 170 170690 

 

Αριθμός πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας

 

ΙΔΡΥΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
2002-032003-042004-052005-06ΣΥΝΟΛΟ
Τ.Ε.Ι. Αθήνας      
Τ.Ε.Ι. Πάτρας            
Τ.Ε.Ι. Κρήτης 45 65 67 59 236 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Γενικές πληροφορίες 

Οι πτυχιούχοι της Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο όρος Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρεται σε προγράμματα εξειδίκευσης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, με τελικό στόχο την προώθηση της γνώσης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής αύξηση της ζήτησης για σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο από τους πτυχιούχους της Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι.. Παράλληλα έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον της αγοράς εργασίας για κατόχους  ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων, εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων.

Μια σειρά από εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν  στη χώρα μας απευθύνονται είτε σε αποφοίτους Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ είτε γενικότερα σε αποφοίτους του χώρου των Κοινωνικών Επιστημών τα οποία και συνεχώς εμπλουτίζονται.  Η διάρκεια σπουδών κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου και τρία έτη για απόκτηση τίτλου διδακτορικών σπουδών.  

Νομοθετικό πλαίσιο

Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, αξίζει να τονισθεί ότι με τον νόμο 2916/01, που αποσαφήνισε το ρόλο των Τ.Ε.Ι. και των αποφοίτων τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι και Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συμμετέχουν  στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού Τομέα.
 • Δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ελληνικά Ιδρύματα και στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. τμημάτων σχολών που καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο.
 • Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των ήδη αποκτηθέντων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής.
 • Τα τμήματα των ΤΕΙ έχουν την δυνατότητα να συμπράξουν στην λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 • Τα τμήματα των ΤΕΙ έχουν επίσης τη δυνατότητα είτε να συμπράξουν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, είτε να  συνδιοργανώσουν τέτοια προγράμματα με ομοταγείς πανεπιστημιακές σχολές. 
 • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτούργησαν ήδη σε Τ.Ε.Ι. αναγνωρίστηκαν και αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές, για αυτοτελή οργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ που έχουν την επιστημονική στελέχωση να το πράξουν.
Δικαιολογητικά  για απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ένας υποψήφιος για την εισαγωγή του σε ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει το τμήμα που οργανώνει το πρόγραμμα. Ακριβείς πληροφορίες ανακοινώνονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κάνουν τα εν λόγω τμήματα και βρίσκονται πάντοτε στις επίσημες ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πάντως κατά κανόνα ζητούνται τα παρακάτω:

 • Αίτηση προς το τμήμα. Συνήθως είναι σε προκαθορισμένη έντυπη ή και ηλεκτρονική φόρμα. 
 • Πτυχίο που συνοδεύεται από έντυπο με αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό χρειάζεται βεβαίωση περί ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( http://www.doatap.gr/ )
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Συστατικές Επιστολές
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της  Αγγλικής γλώσσας.

Η Γενική Συνέλευση του τμήματος καθορίζει με σχετική απόφαση τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, ορίζει συμπληρωματικά κριτήρια ή καλεί τους υποψήφιους σε γραπτές εξετάσεις σε καθορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται στην επιλογή. Επιπλέον οι υποψήφιοι καλούνται και για προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή του ΠΜΣ.

Δικαιολογητικά  για απόκτηση τίτλου διδακτορικών σπουδών

Το δίπλωμα Διδακτορικών σπουδών απονέμεται από το τμήμα στο οποίο αυτό εκπονείται. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ο υποψήφιος και τα απαιτούμενα προσόντα διαφοροποιούνται ανάλογα με το τμήμα στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή. Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Κατά κανόνα τα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι:

 • Αίτηση.
 • Βασικό Πτυχίο και  τίτλος Μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Περιληπτική ανάλυση του τίτλου και της μεθοδολογίας έρευνας που θα ακολουθηθεί κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
 • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της  Αγγλικής γλώσσας. 

Βασικά κριτήρια επιλογής υποψήφιων 

 
Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή υποψηφίων γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από μέλη του διδακτικού προσωπικού του εκάστοτε τμήματος. Οι επιτροπές επιλογής υποψήφιων λαμβάνουν υπόψη τους κάποια βασικά κριτήρια μεταξύ των οποίων  είναι: 
 

Βασικό Πτυχίο : Οι προπτυχιακές σπουδές πρέπει να είναι σε τομέα σχετικό με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Συνήθως γίνεται αίτηση για ένα ΠΜΣ, πριν την λήψη του πτυχίου, εφόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών του και δηλώνει την αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης.

 

Βαθμός πτυχίου : Συνήθως ζητείται ο τελικός βαθμός του πτυχίου να είναι μεγαλύτερος του 7 στην κλίμακα του 10. Αυτό πάντως διαφοροποιείται από τμήμα σε τμήμα. Αρκετές φορές οι επιτροπές δέχονται φοιτητές κάτω του ελάχιστου αποδεκτού βαθμού, υπό συνθήκες. 

Αίτηση : Πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Συνήθως οι αιτήσεις απαιτούν μία έκθεση, στην οποία με συντομία πρέπει να δοθούν πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιλέγει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η επιτροπή μπορεί να κρίνει μέσω αυτής της γραπτής δήλωσης τις ικανότητές του υποψηφίου στον γραπτό λόγο και στην σύντομη παρουσίαση  ιδεών. 

Βαθμολογία των τεστ : Για τις αιτήσεις στα πανεπιστήμια κυρίως των Η.Π.Α. και του Καναδά είναι σημαντική η βαθμολογία συγκεκριμένων τεστ γλώσσας και γνώσεων  που δίνει ο υποψήφιος. Πληροφορίες θα παρατεθούν πιο κάτω στον οδηγό. 

Συνέντευξη : Υπάρχουν τμήματα που καλούν τους υποψήφιους ΠΜΣ σε προσωπική συνέντευξη. Σε τέτοια περίπτωση απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία ώστε να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως :

 • Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι σας για επαγγελματική καριέρα
 • Πόσες ώρες την εβδομάδα μελετάτε
 • Ποια μαθήματα προτιμάτε και γιατί
 • Μιλήστε για τον εαυτό σας
 • Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • Πως θα αντεπεξέλθετε στις οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος
 • Τι θα κάνετε αν δεν επιλεγείτε σε αυτό το πρόγραμμα
 • Θεματικές ερωτήσεις στο γνωστικό πεδίο προπτυχιακών σπουδών

 

Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών

 

 Οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Δίπλωμα / Πιστοποιητικό - Diploma / Certificate

Δεν εκπονούνται κατά κανόνα σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διδάσκονται μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου Masters, αλλά δεν εκπονείται διατριβή. Είναι σχεδόν πάντα 9μηνο πρόγραμμα σπουδών. Μερικές φορές το Diploma μπορεί να αποτελέσει προκαταρκτικό στάδιο πριν το Master.

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης -  Master

Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση αυτού του πτυχίου διαρκεί σχεδόν πάντα 12 μήνες. Όλα σχεδόν τα Masters (MA: Master of Arts  και MSc: Master of Science) απαιτούν 9μηνη παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων, τελικές εξετάσεις και υποβολή διπλωματικής εργασίας στο τελευταίο τρίμηνο. Κάποια εκπαιδευτικά Ιδρύματα απονέμουν διακρίσεις (distinction)  για εξέχουσα απόδοση, κάτι που όμως δεν διαβαθμίζεται. 

 • Master of Philosophy

Είναι 2ετές πρόγραμμα σπουδών που γίνεται σε συνδυασμό παρακολούθησης μαθημάτων και έρευνας ή μόνο έρευνας. Στο τέλος των σπουδών απαιτείται η υποβολή διπλωματικής εργασίας. Δεν εκπονούνται κατά κανόνα σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και αναγνωρίζονται Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης. Οι τίτλοι που απονέμονται διακρίνονται σε  M.Phil:  Master of Philosophy  και M.Res: Master of Research.

 • Διδακτορικά διπλώματα- Doctor of Philosophy (Ph.D, D.Phil)

Το διδακτορικό χορηγείται μετά από πρωτότυπη έρευνα που διαρκεί συνήθως 3 έτη. Ο υποψήφιος εργάζεται μόνος του, έχοντας κάποιον επόπτη καθηγητή για να ελέγχει την πρόοδό του και στο τέλος υποβάλλει τη διδακτορική του διατριβή

Στον Πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι τίτλοι και η διάρκεια σπουδών για χώρες στις οποίες επιλέγουν οι περισσότεροι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για μεταπτυχιακές σπουδές.

Τίτλοι και διάρκεια σπουδών μεταπτυχιακών προγραμμάτων
ΧώραΔιδακτορικό Δίπλωμα Διάρκεια σπουδών Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διάρκεια σπουδών
Ελλάδα Διδακτορικό Δίπλωμα 3 έτη Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 1-2 έτη
Βρετανία Ph.D ? D.Phil3 έτη M. Phil 2 έτη
   MA, MSc1 έτος
ΚαναδάςDoctorate ? Ph.D3 έτηMsc, MA2 έτη
ΗΠΑDoctorate ? Ph.D3 έτηMsc, MA2 έτη
ΓερμανίαDoctor2-5 έτηMagister 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μεταπτυχιακές και στη συνέχεια Διδακτορικές σπουδές σε Ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μπορεί  να πραγματοποιήσει ο υποψήφιος που έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές του σπουδές και τηρεί τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις.

 
Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ειδίκευσης αποκλείστηκα στην Κοινωνική Εργασία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Διδακτορικές σπουδές στην Κοινωνική Εργασία παρέχονται μόνο από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και το τμήμα της Κοινωνικής Διοίκησης. Όμως είναι αρκετά τα τμήματα που προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακής ειδίκευσης συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας και που κάνουν αποδεκτούς πτυχιούχους Κοινωνικής Εργασίας.

Πολλά από τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται μέχρι σήμερα από τα Ελληνικά πανεπιστήμια είναι δια-τμηματικά, συμμετέχουν δηλαδή στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους διαφορετικά τμήματα του ίδιου πανεπιστημίου ή, δια-πανεπιστημιακά, λειτουργούν δηλαδή με την συνεργασία  άλλων πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού ή και τμήματα των ΤΕΙ.

Η διάρκεια των σπουδών σε ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1 ημερολογιακό έτος και μπορεί να φτάνει μέχρι τα 2 έτη. Ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα μερικής παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος διαφοροποιείται αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 6 διδακτικά εξάμηνα. Το κόστος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ποικίλει ανά πανεπιστήμιο ή ανά τομέα εξειδίκευσης. Μπορεί η παρακολούθηση να είναι δωρεάν ή  και φτάνει μέχρι τα 9000 ευρό.  

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε ένα πλήρη κατάλογο των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για το 2007 τα οποία είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν και απόφοιτοι της Κοινωνικής Εργασίας. Πάντως οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να απευθύνονται στις γραμματείες των τμημάτων για να επιβεβαιώσουν τη λειτουργία των προγραμμάτων που τους ενδιαφέρει και να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες ή να ενημερωθούν για τυχόν νέα προγράμματα. Πληροφορίες επίσης μπορούν να αντλήσουν από τις ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (www.cso.auth.gr) έχει πλήρη κατάλογο των εγκεκριμένων κάθε φορά προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Στο ίδιο το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Υπηρεσία Μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας  τμήμα Β, Αντρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι ο κάθε υποψήφιος μπορεί επίσης να ενημερωθεί.  

Συμπράξεις ΤΕΙ ? Πανεπιστήμιων Εσωτερικού  

 • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Κοινωνικής Εργασίας 
 
 
 
 
 • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία δύναται να γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Κοινωνικής Εργασίας 
 
 
 
 • Συμπράξεις ΤΕΙ ? Πανεπιστημίων Εσωτερικού

Δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο πρόγραμμα για το 2007

 

 • Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρόκειται για προγράμματα σπουδών που μπορεί να ενδιαφέρουν τους αποφοίτους της Κοινωνικής Εργασίας και στα οποία δύναται να γίνονται δεκτοί.  

A/AΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑ
 
1
 
 
Βιοηθική
Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΤμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 
2
 
Διοίκηση της Υγείας
 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
3Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα με κατευθύνσεις:

1. Εκπαίδευση και Κοινωνικές Διακρίσεις

2. Ειδική Αγωγή

 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
4 
Κοινωνικο-Πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών
 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
 
 
5
Μεταπτυχιακό Κοινωνιολογίας

1. Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες 
2. Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία 
3. Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας

 
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Κοινωνιολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
 
6
 
 
Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
7Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε. Πάντειο ΠανεπιστήμιοΤμήμα Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
8 
Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 Τμήμα Ιατρικής (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
9Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία  Τμήμα Ιατρικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
10Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της

1. Εισαγωγή στην Εγκληματολογία 
2. Εγκληματολογική Θεωρία και  
3. Εμπειρική Εγκληματολογία

 
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Κοινωνιολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
111. Εκπαίδευση Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων 
2. Ψυχολογία - Συμβουλευτική 
Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
12Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

α) Κοινωνική Πολιτική 
β) Κοινωνική Ανθρωπολογία

 
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
13Κοινωνιολογία 
Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΤμήμα Κοινωνιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
14α. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

β. Ειδική Αγωγή

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
15Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική ΠολιτικήΠάντειο ΠανεπιστήμιοΤμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
16Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
17Κράτος και Δημόσια Πολιτική 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
18Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία

1.Πολιτική Θεωρία και Δικαιώματα 
2. Πολιτική Ανάλυση Δημοσίων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών 
3.Πολιτική Κουλτούρα και Κοινωνιολογία της Πολιτικής.

Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
19Α. Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας

Β. Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων

Γ. Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας

Δ. Γνωστικής Ψυχολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ψυχολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
20Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΤμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 
 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το πτυχίο της Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ επιτρέπει στους κατόχους του να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες του εξωτερικού. Στον παρόντα οδηγό παρουσιάζονται 4 χώρες, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, ως οι πιο προσφιλείς σε Έλληνες αποφοίτους. Όμως ενδιαφέροντα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για την Κοινωνική Εργασία υπάρχουν σε ολόκληρό τον κόσμο. Στις αναγραφόμενες ιστοσελίδες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει ένα πλήθος από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σε πολλές χώρες του κόσμου

http://gradschools.com/programs/social_work_msw.html 

http://www.career.tuc.gr/xrisimoi_syndesmoi.htm#infostady 

Πριν ο υποψήφιος αποφασίσει για τη χώρα και το πανεπιστήμιο το οποίο έχει επιλέξει να πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές, είναι φρόνιμο να συμβουλευτεί τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ( http://www.doatap.gr/) ώστε να γνωρίζει εάν θα υπάρχουν προβλήματα αναγνώρισης του ακαδημαϊκού τίτλου.  

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η Μεγάλη Βρετανία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων μεταπτυχιακών φοιτητών και είναι προσφιλής στους αποφοίτους της Κοινωνικής Εργασίας. Οι λόγοι επιλογής της χώρας είναι πολλοί. Βασικοί τέτοιοι λόγοι είναι αναγνώριση των πτυχίων των Βρετανικών πανεπιστημίων μέσω Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η ποικιλία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Κοινωνική Εργασία και η ευρύτατα διαδεδομένη στην χώρα μας αγγλική γλώσσα.  

Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες:

 • Τα πανεπιστήμια, που προσφέρουν σπουδές σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους και σε όλα τα επίπεδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της έρευνας
 • Τα κολέγια και τα ινστιτούτα ανώτατης εκπαίδευσης, που ποικίλουν σημαντικά και σε αριθμό προγραμμάτων σπουδών και που είναι πάντως αναπόσπαστο μέρος των πανεπιστημίων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία, Σκοτία, Β. Ιρλανδία) υπάρχουν πάνω 70 προγράμματα σπουδών στην Κοινωνική Εργασία. Πάνω από 40 πανεπιστήμια προσφέρουν βασικές σπουδές στην Κοινωνική Εργασία, πάνω από 50 προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης και πάνω από 10 που προσφέρουν σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο. Όλα τα Βρετανικά πανεπιστήμια είναι δημόσια και αναγνωρισμένα (εκτός από το πανεπιστήμιο του Buckingham το οποίο είναι ιδιωτικό αλλά αναγνωρισμένο), αυτόνομα, αυτοδιοικούμενα με απόλυτη ακαδημαϊκή ελευθερία όσον αφορά τους όρους επιλογής των φοιτητών και τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει τέλος Σεπτεμβρίου και χωρίζεται σε 2 ή 3 περιόδους.

Σε ότι αφορά την ποιότητα των σπουδών, η Μ. Βρετανία έχει συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της ποιότητας των σπουδών. Κάθε εκπαιδευτικό Ίδρυμα έχει τους δικούς του τρόπους για την εξασφάλιση και βελτίωση των προδιαγραφών σχετικά με τη διδασκαλία, τους πόρους και τα προγράμματα σπουδών. Η εθνική Επιτροπή Διασφάλισης της Ποιότητας (QAA)  είναι υπεύθυνη για το επίσημο σύστημα αξιολόγησης ποιότητας  γνωστό ως «Αξιολόγηση Ποιότητας Διδασκαλίας» (Teaching Quality Assessment) και για το σύστημα που ονομάζεται «?σκηση Αξιολόγησης της Έρευνας»  (Research Assessment Exercise). Περισσότερες πληροφορίες στο δια-δικτυακό τόπο http://www.qaa.ac.uk .  

Είδη μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Οι πτυχιούχοι της Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ, όπως προαναφέρθηκε, έχουν να επιλέξουν μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού μεταπτυχιακών προγραμμάτων που οδηγούν σε διπλώματα επιπέδου Ph.D, M.Phil, Master και Postgraduate Diploma / Certificate.

 • Postgraduate Diploma ή Certificate

Είναι  συνήθως ένα 9μηνο πρόγραμμα σπουδών. Μερικές φορές το Diploma μπορεί να αποτελέσει προκαταρκτικό στάδιο πριν το Master

 • Master of Arts (MA)

Είναι μεταπτυχιακά προγράμματα με παρακολούθηση μαθημάτων (taught masters). Η συνήθης διάρκεια για την απόκτηση του τίτλου είναι 12 μήνες. Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά τέλος Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη και  τελειώνει αντίστοιχα τέλος Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη. Οι πρώτοι 9 μήνες περιλαμβάνουν διδασκαλία. Σεμινάρια και εξετάσεις και οι υπόλοιποι 3 μήνες είναι αφιερωμένοι στην εκπόνηση διατριβής (dissertation).

 • Master of Philosophy (M.Phil)

Οι σπουδές επιπέδου M.Phil ακολουθούν την διαδικασία του Ph.D. απονέμονται μετά από ατομική έρευνα αντί μαθημάτων και υποβάλλεται διατριβή. Έχουν διάρκεια 2 ετών. Είναι δηλαδή σπουδές ερευνητικού χαρακτήρα και θεωρείται ανώτερος τίτλος σπουδών από τα υπόλοιπα Master. Είναι ένας ενδιάμεσος τίτλος μεταξύ Master και Ph.D.

 • Ph.D

Οι σπουδές  διαρκούν 2-4 χρόνια, ανάλογα με τον ακαδημαϊκό τίτλο που είδη κατέχει ο υποψήφιος. Συνήθως δεν απαιτείται παρακολούθηση μαθημάτων. Απαιτείται πρωτότυπη επιστημονική έρευνα που εκπονείται από τον υποψήφιο με την επίβλεψη ενός καθηγητή και η οποία δημοσιεύεται σε μορφή διατριβής βάση της οποίας κρίνεται ο υποψήφιος. 

Τρόποι παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών   

Κατά κανόνα οι Έλληνες φοιτητές εγγράφονται σε πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (full-time), το οποίο απαιτεί καθημερινή και ανελλιπή παρακολούθηση μαθημάτων. Για τους εργαζόμενους φοιτητές υπάρχει η δυνατότητα για μερική φοίτησης (part-time) που όμως παρατείνει τον χρόνο σπουδών τους ανάλογα με το πρόγραμμα μερικής φοίτησης που θα επιλέξουν. Τέλος, υπάρχουν και προγράμματα εξ αποστάσεως (distance learning programs ? e-learning) για όσους δεν μπορούν να αφήσουν τον τόπο διαμονής τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάθε πανεπιστήμιο έχει διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του προγράμματος σε ότι αφορά τη διδασκαλία, τα δίδακτρα, τον τρόπο εξέτασης. Βασική πηγή πληροφόρησης αποτελεί το International Center for Distance Learning (http://icdl.open.ac.uk).

Η πλειοψηφία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Βρετανικών πανεπιστημίων αναγνωρίζεται   με ισοτιμία τίτλου και αντιστοιχία μαθημάτων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ειδικά όμως για τα προγράμματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να διερευνήσει το κατά πόσο το πτυχίο του θα αποκτήσει θα τύχει αναγνώρισης. 

Βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εισαγωγή των ενδιαφερόμενων σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ενδεικτικά είναι:

 • Βασικός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική Εργασία με βαθμό πτυχίου ως βασικό κριτήριο επιλογής σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Κοινωνική Εργασία, μεταφρασμένος και νόμιμα επικυρωμένος.
 • Αντίγραφό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων, μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο.
 • Συστατικές επιστολές από δύο ή τρεις καθηγητές  που να αναφέρονται στην ακαδημαϊκή πληρότητα και την προσωπικότητα του υποψηφίου. Συνήθως αυτές στέλνονται από τους καθηγητές απ? ευθείας στο πανεπιστήμιο. Αν το πρόγραμμα απαιτεί επαγγελματική εμπειρία, συστατική επιστολή από τον εργοδότη είναι απαραίτητη.
 • Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Οι συνήθεις τίτλοι γλωσσομάθειας που γίνονται αποδεκτοί είναι:
  • Cambridge Certificate of Advanced English
  • Cambridge Certificate of proficiency in English
  • Oxford-Arels Examination (Higher TESOL)
  • General Certification of Ordinary level (GCE?O?) in English Language
  • TOEFL
  • International English Language Testing System (IELTS). Πληροφορίες για τις εξετάσεις του IELTS δίνει Βρετανικό Συμβούλιο ή μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στην ιστοσελίδα http://www.ielts.org 

Πάντως κάθε πανεπιστήμιο και κάθε τμήμα, μπορεί να θέτει τις δικές του προϋπόθεσης για την αποδοχή υποψηφίων Αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, τον αριθμό εισακτέων, το συγκριτικό επίπεδο των αιτούντων κα. Ορισμένα πανεπιστήμια θα σας ζητήσουν και μια απλή βεβαίωση από την τράπεζά σας ή από την εφορία ως αποδεικτικό ότι μπορείτε να καλύψετε τα έξοδα διδάκτρων και διαμονής.

Αίτηση- Διαδικασία εισαγωγής

Ο αριθμός των θέσεων που κάθε πανεπιστήμιο έχει για μεταπτυχιακά προγράμματα είναι κατά κανόνα σταθερός. Επειδή δε το κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να δέχεται αιτήσεις από  υποψηφίους από όλο τον κόσμο, καλό είναι ο υποψήφιος να αρχίζει την επαφή με τα πανεπιστήμια που τον ενδιαφέρουν από νωρίς, δηλαδή 9-12 μήνες πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και να ζητήσει να του αποσταλούν πληροφορίες για την διαδικασία εγγραφής. Στην απάντηση που θα λάβει ο υποψήφιος περικλείονται συνήθως ένα ενημερωτικό φυλλάδιο του πανεπιστημίου που περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την πόλη, το πανεπιστήμιο, την φοιτητική ζωή και ειδικές πληροφορίες για την διάρθρωση του προγράμματος σπουδών και τα απαιτούμενα προσόντα εισαγωγής. Εσωκλείονται τα έντυπα της αίτησης. Το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα θέτει μια καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία δέχεται αιτήσεις για εισαγωγή. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή προσδιορίζεται στα μέσα Απριλίου, αλλά υπάρχουν και ιδρύματα που δέχονται αιτήσεις έως τον Αύγουστο.

Για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν δεκτοί για σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού, συνήθως δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής αίτησης, εφόσον  το πρόγραμμα δεν ακολουθεί το ακαδημαϊκό έτος. Θα πρέπει αρχικά ο υποψήφιος να έχει ήδη συμφωνήσει  για την διεξαγωγή έρευνας υπό την επίβλεψη κάποιου καθηγητή.

Επιλογή Πανεπιστημίου

Ο υποψήφιος πρέπει να  διαλέξει ένα πρόγραμμα σπουδών που θεωρεί ότι του ταιριάζει και τον ενδιαφέρει. Εκτός από την παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα (http://gradschools.com/programs/social_work_msw.html ), στην οποία μπορεί να βρει όλα τα πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας που προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Εργασία, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν τα κέντρα εκπαιδευτικών πληροφοριών του Βρετανικού Συμβουλίου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη για περισσότερες πληροφορίες, η να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του: http://www.britcoun.gr .

Θα ήταν χρήσιμο, πριν αποφασίσετε για την τελική επιλογή του πανεπιστημίου, να δείτε την αξιολόγηση των πανεπιστημίων  αναζητώντας τον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.niss.ac.uk/education/quality.html. Εκεί θα βρείτε τις πληροφορίες που δίνει το σύστημα HERO  (Higher Education and Research Opportunities in the United Kingdom ? http://www.hero.ac.uk ). Τα αποτελέσματα αυτά είναι σημαντικά, αν και εστιάζουν αποκλειστικά στην ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού προσωπικού. Αξιολογήσεις του Βρετανικού τύπου, όχι επίσημες, αλλά ενδεικτικές, μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα http://agrino.org/mcc/uniguide/indrex.htm .

Δίδακτρα

Ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Έλληνες φοιτητές στην Μ. Βρετανία πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς. Παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των πανεπιστημίων, ενδεικτικά όμως αναφέρουν ότι για το ακαδημαϊκό έτος  2003-04 τα δίδακτρα κυμαίνονταν στις 3.000 λίρες ετησίως. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα βιβλία της διδακτέας ύλης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμβουλεύεται τα ίδια τα πανεπιστήμια για να πληροφορηθεί το ακριβές ποσό των διδάκτρων που πρέπει να καταβάλει.

Κόστος διαβίωσης

Τα έξοδα διαβίωσης ποικίλουν ανάλογα με το που θέλει να ζήσει κάθε φοιτητής. Το Λονδίνο είναι η ακριβότερη πόλη της Μ. Βρετανίας. Γενικά θα πρέπει να υπολογίσει κανείς ένα ποσό της τάξης των 7.000 ? 8.000 λιρών για ένα ακαδημαϊκό έτος στο Λονδίνο και 5.000-5.500 λίρες για περιοχές εκτός Λονδίνου.

Στέγαση

Όλα τα πανεπιστήμια διαθέτουν φοιτητικές εστίες και επιπλωμένα δωμάτια σε εξοπλισμένα διαμερίσματα (halls of residence, university flats) σε λογικές τιμές. Ένα δωμάτιο σε φοιτητική εστία στοιχίζει περίπου 60 λίρες την εβδομάδα. Επειδή όμως δίνεται προτεραιότητα στους προ-πτυχιακούς φοιτητές, και επειδή τα πανεπιστήμια δεν εγγυώνται την παροχή στέγης, η αίτηση για στέγαση πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό μετά την εγγραφή του φοιτητή  στο πανεπιστήμιο. 

Στα περισσότερα  πανεπιστήμια λειτουργεί και ειδικό γραφείο (accommodation office) που βοηθά τους φοιτητές για εύρεση στέγης εκτός του campus του πανεπιστημίου ή για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που αφορούν την διαμονή τους. Βέβαια, κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξάρτητα από τη μέριμνα του πανεπιστημίου, μπορεί να βρει μόνος του κατοικία. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος θα είναι υψηλότερο.

Ιατρική περίθαλψη

Οι Έλληνες φοιτητές, ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλήρη δωρεάν ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας (National Health Service-NHS). Συγκεκριμένα στην Βρετανία λειτουργεί το σύστημα του προσωπικού ιατρού. Κάθε φοιτητής επιλέγει έναν παθολόγο (General Practitioner) ο οποίος αποτελεί και τον ιατρό του στον οποίο και θα απευθύνεται σε περίπτωση ιατρικής ανάγκης.

?λλες Υπηρεσίες

Τα Βρετανικά πανεπιστήμια διαθέτουν πλούσιες βιβλιοθήκες, Η/Υ με πρόσβαση στο δια-δίκτυο, ειδικά προγράμματα βελτίωσης της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, εστιατόριο, γυμναστήρια, μικρά καταστήματα για αγορές πρώτης ανάγκης, παραρτήματα τραπεζών, χώρους διασκέδασης,  πλυντήρια και άλλες ευκολίες. Συχνά οργανώνονται πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Πολλά πανεπιστήμια διατηρούν γραφεία φοιτητικής μέριμνας ή συμβούλους. Σε κάθε πανεπιστήμιο υπάρχει σύλλογος αλλοδαπών φοιτητών  όπου μπορεί κανείς να συναντήσει και τους Έλληνες φοιτητές του πανεπιστημίου.

Τα πανεπιστήμια χορηγούν στους φοιτητές τους φοιτητική κάρτα με την οποία έχουν πρόσβαση στις βιβλιοθήκες αλλά και ειδικές τιμές στη συγκοινωνία, σε θέατρα κα.

Ο κάθε φοιτητής, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του έχει το δικό του προσωπικό καθηγητή / σύμβουλο ο οποίος είναι σε θέση να τον καθοδηγήσει σε θέματα που αφορούν τις σπουδές του ή μη.

Υποτροφίες 

Οι πιο σημαντικοί φορείς που παρέχουν υποτροφίες  ειδικά για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μ. Βρετανία είναι οι ακόλουθοι:

 • British Chevening Scholarships

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο ανακοινώνει κάθε χρόνο την προκήρυξη υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών για Έλληνες πτυχιούχους. Οι υποτροφίες φέρουν το όνομα  British Chevening Scholarships και έχουν μέγιστη διάρκεια ενός έτους.

Πληροφορίες: Τμήμα υποτροφιών του Βρετανικού Συμβουλίου και στην ιστοσελίδα  http://www.chevening.com 

 • Ερευνητικά συμβούλια

Τα Ερευνητικά Συμβούλια της Βρετανίας (Research Councils) χορηγούν σε φοιτητές που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης περιορισμένο αριθμό υποτροφιών που καλύπτουν μόνο τα δίδακτρα. Για πληροφορίες που αφορούν αυτού του είδους τις υποτροφίες  ο ενδιαφερόμενος  θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τα Ερευνητικά Συμβούλια. Οι κοινωνικοί Λειτουργοί μπορούν να απευθύνονται στο Economic and Social Research Council  (ESRC), http://www.esrc.ac.uk .

 • Υποτροφίες Πανεπιστημίων ( Institutional scholarships)

Τα ίδια τα πανεπιστήμια παρέχουν υποτροφίες στους φοιτητές τους, συνήθως βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων. Μπορεί να ζητηθεί από τον υποψήφιο αξιολόγηση των ακαδημαϊκών του γνώσεων  μέσω test, συνέντευξης ή γραπτής εξέτασης. Οι προκηρύξεις των υποτροφιών αυτών γίνονται από το κεντρικό γραφείο υποτροφιών κάθε πανεπιστημίου ή αρκετές φορές από σχολές ή τμήματα του πανεπιστημίου  και οι  προθεσμίες υποβολής αίτησης είναι συνήθως τον Απρίλιο, Ιούνιο ή Ιούλιο. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δια-δικτυακό τόπο κάθε πανεπιστημίου.

Εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών στην Μ. Βρετανία

Οι φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν  να εργαστούν  χωρίς περιορισμούς. Είναι όμως απαραίτητο να εκδώσουν το έντυπο National Insurance Number  - NI, για το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και εκδίδεται σε ένα τοπικό γραφείο Benefits Agency.  

Πηγές Πληροφόρησης 

Πληροφορίες για σπουδές στην Μ. Βρετανία μπορεί κανείς να αναζητήσει στις ιστοσελίδες

http://www.career.tuc.gr/xrisimoi_syndesmoi.htm#infoeng  : http://www.postgrad.hobsons.com

http://www.prospects.csu.au.uk

Το Βρετανικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στη Βρετανία και να τους καθοδηγήσει για την επιλογή του κατάλληλου σε κάθε περίπτωση προγράμματος σπουδών.

Μπορεί να αναλάβει τη μετάφραση όλων των εκπαιδευτικών εγγράφων που χρειάζεται να καταθέσουν οι έλληνες σπουδαστές σε βρετανικές ή ελληνικές υπηρεσίες στην αρχή, κατά τη διάρκεια ή με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στη Βρετανία.  

Πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές στη Βρετανία καθώς και για τα Βρετανικά πανεπιστήμια υπάρχουν στις σελίδες του Βρετανικού Συμβουλίου στο δια-δίκτυο στη διεύθυνση http://www.britcoun.gr (Virtual Campus)

Αξιολόγηση των Βρετανικών πανεπιστημίων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:  http://www.niss.ac.uk/education/hefe/rea96/cl_96.html  

ΦΟΡΕΑΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βρετανικό Συμβούλιο

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες για σπουδές στην Μ. Βρετανία

Πληροφορίες για υποτροφίες

Πλατεία Κολωνακίου 17

106 73

ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 36 92 333

Fax: 210 36 34 769

E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε  

General.enquiries@britishcouncil.gr

Βρετανικό Συμβούλιο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πληροφορίες για σπουδές στην Μ. Βρετανία

Πληροφορίες για υποτροφίες

Εθνικής Αμύνης 9

540 13

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310 378 300

Fax: 2310 282 498

E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Γερμανία έλκει μεγάλο αριθμό Ελλήνων μεταπτυχιακών φοιτητών λόγω της καλής ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών, της αναγνώρισης των πτυχίων των Γερμανικών πανεπιστημίων μέσω του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., και την ευρύτατα διαδεδομένη στην χώρα μας γερμανικής γλώσσας. Για τους Κοινωνικούς λειτουργούς ειδικότερα προσφέρει μια ποικιλία μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Κοινωνική Εργασία.

Τα Γερμανικά Πανεπιστήμια

Στην Γερμανία υπάρχουν περισσότερα από 300 ιδρύματα ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διακρίνονται  σε τρεις κατηγορίες:

Την πρώτη κατηγορία συνιστούν τα κρατικά Πανεπιστήμια (Universitäten)  που είναι ο κλασσικός τύπος εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης με έμφαση στην επιστημονική μεθοδολογία και τις θεωρητικές γνώσεις, τα τεχνικά πανεπιστήμια (Technische  Universitäten), οι παιδαγωγικές σχολές (Pädagogische Hochschulen) τα ενοποιημένα πανεπιστήμια (Gesamthochscholen) και κάποια άλλα ειδικά πανεπιστήμια. Ανέρχονται σε 102 και προσφέρουν προγράμματα και την Κοινωνική Εργασία.

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι 52 Ακαδημίες  Καλών Τεχνών (Kunst und Musikochschulen).

Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται τα 167 Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (κατά τα Βρετανικά Universities of Applied Studies) (Fachhochschulen) στα οποία επίσης προσφέρονται προγράμματα σπουδών στην Κοινωνική Εργασία.

Στη χώρα λειτουργούν την τελευταία δεκαετία 63 ιδιωτικά πανεπιστήμια και 41 Εκκλησιαστικά ιδιωτικά κολέγια.

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να παρέχουν μεταπτυχιακές σπουδές. Για σπουδές στην Κοινωνική Εργασία  υπάρχουν 84 σχολές που οδηγούν στη λήψη βασικού πτυχίου και 40 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.  Από αυτά τα 4 εκπονούνται σε πανεπιστήμια ενώ τα υπόλοιπα σε Fachhochschulen. Η αναγνώριση των τίτλων των Fachhochschulen ως ανώτατοι ακαδημαϊκοί τίτλοι δεν  είναι ακόμη ένα ξεκαθαρισμένο θέμα για την Ελληνική Πολιτεία. Για αυτό το λόγο οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλευτούν και να ενημερωθούν σχετικά από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πριν επιλέξουν ένα πρόγραμμα σπουδών.

Σχετικά με την ποιότητα των σπουδών, πρέπει να γνωρίζεται ότι τα Γερμανικά πανεπιστήμια υπόκεινται σε σύστημα αξιολόγησης. Τόσο για  τα πανεπιστήμια όσο και για τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Fachhochschulen) μπορείτε να αναζητήσετε την επίσημη σειρά κατάταξης για την ειδικότητα της κοινωνικής εργασίας  στην ιστοσελίδα http://www.daad.de/deutschland/index.en.html .  

Είδη μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Οι πτυχιούχοι της Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ, έχουν να επιλέξουν μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού μεταπτυχιακών προγραμμάτων που οδηγούν σε διπλώματα επιπέδου Doktor/ Promotion, Magister / Master

 • Magister

Είναι μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης με διάρκεια σπουδών από 6 μήνες έως 2 έτη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών αυτών οι απόφοιτοι των σχολών Κοινωνικών επιστημών αποκτούν τον τίτλο Magister. 

 • Master

Είναι μεταπτυχιακά προγράμματα με παρακολούθηση μαθημάτων (taught masters) που αφορούν κυρίως αλλοδαπούς φοιτητές

 • Doctor

Οι σπουδές  διαρκούν 2-5 χρόνια, ανάλογα με τον ακαδημαϊκό τίτλο που είδη κατέχει ο υποψήφιος και με κύριο σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.  Απαιτείται πρωτότυπη επιστημονική έρευνα που εκπονείται από τον υποψήφιο με την επίβλεψη ενός καθηγητή. Για την απόκτηση του τίτλου ο υποψήφιος πρέπει να δώσει προφορικές εξετάσεις στον τομέα που εκπονεί τη διατριβή. Στα πανεπιστήμια υπάρχουν ειδικά τμήματα που παρέχουν προγράμματα διδακτορικών σπουδών.

Βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής

Η τελική επιλογή των υποψηφίων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών, οι συστατικές επιστολές κα. Κάθε πανεπιστήμιο έχει τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων. Κατά κανόνα όμως όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ζητούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Βασικός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική Εργασία με βαθμό πτυχίου πάνω από 7/10 ως βασικό κριτήριο επιλογής σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Κοινωνική Εργασία, μεταφρασμένος και νόμιμα επικυρωμένος.
 • Αντίγραφό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων, μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο.
 • Συστατικές επιστολές από δύο ή τρεις καθηγητές  που να αναφέρονται στην ακαδημαϊκή πληρότητα και την προσωπικότητα του υποψηφίου. Συνήθως αυτές στέλνονται από τους καθηγητές απ? ευθείας στο πανεπιστήμιο. Αν το πρόγραμμα απαιτεί επαγγελματική εμπειρία, συστατική επιστολή από τον εργοδότη είναι απαραίτητη.
 • Αποδεικτικό γνώσης της Γερμανικής γλώσσας. Οι συνήθεις τίτλοι γλωσσομάθειας που γίνονται αποδεκτοί είναι:
  • Μικρό ή μεγάλο πτυχίο γλώσσας του Ινστιτούτου Γκαίτε (Kleines / Deutsches Sprachdiplom)
  • Εξέταση στη Γερμανική γλώσσα για εισαγωγή αλλοδαπών υποψηφίων σε Γερμανικά πανεπιστήμια (DSH)
  • Πτυχίο Γερμανικής γλώσσας της Διάσκεψης των υπουργών Παιδείας (KMK, Stufe II)
  • Κεντρική εξέταση ανώτερου επιπέδου του Ινστιτούτου Γκαίτε ( Zentrale Oberstufenprufung) ή μέσου επιπέδου (Zentrale Mittelstufenprufung)
  • Η αποφοίτηση από Γερμανικό σχολείο αποτελεί από μόνη της απόδειξη γνώσης  της γλώσσας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 

Αίτηση- Διαδικασία εισαγωγής

Ο αριθμός των θέσεων που κάθε πανεπιστήμιο έχει για μεταπτυχιακά προγράμματα είναι κατά κανόνα σταθερός. Επειδή δε το κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να δέχεται αιτήσεις από  υποψηφίους από όλο τον κόσμο, καλό είναι ο υποψήφιος να αρχίζει την επαφή με τα πανεπιστήμια που τον ενδιαφέρουν από νωρίς, δηλαδή 9-10 μήνες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει απ?  ευθείας με την Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών του πανεπιστημίου (Akademisches Auslandsamt ? AAA) και να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα κριτήρια αποδοχής και τις φόρμες των αιτήσεων. Η αποστολή των αιτήσεων πρέπει να γίνεται στα περισσότερα πανεπιστήμια έως τις 15 Ιουλίου ή τις 15 Ιανουαρίου ανάλογα με το αν η περίοδος εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι αντίστοιχα το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο

Για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν δεκτοί για σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού, πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

 • Να συμβουλευτεί το κανονισμό Διδακτορικών σπουδών της σχολής που τον ενδιαφέρει, είτε ζητώντας τον από την ίδια τη σχολή, ή αναζητώντας τον στο δια-δικτυακό χώρο του πανεπιστημίου.
 • Να έρθει σε επικοινωνία με καθηγητή του πανεπιστημίου που τον ενδιαφέρει και ο οποίος θα δεχτεί να αναλάβει την  επίβλεψη της διατριβής του.
 • Εφόσον έχει γίνει δεκτή η αίτησης εγγραφής από το πανεπιστήμιο, να υποβάλλει μια άτυπη αίτηση για την αναγνώριση του πτυχίου του στην Επιτροπή Διατριβών που υπάρχει σε κάθε σχολή.
 • Να υποβάλλει αίτηση εισαγωγής με σκοπό την έγγραφή στην Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών της σχολής που θα πραγματοποιήσει την διατριβή.  
 

Δίδακτρα και Κόστος διαβίωσης

Δεν καταβάλλονται δίδακτρα στα Γερμανικά πανεπιστήμια.  Οι οικονομικές υποχρεώσεις των φοιτητών περιλαμβάνουν μια εισφορά για την χρήση των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου (Semesterbeitrag) και του Οργανισμού Φοιτητικής Μέριμνας (Studentwerke) μέσου ύψους 33 ευρό ανά 6μηνο. Μερικά πανεπιστήμια χορηγούν εξαμηνιαία κάρτα φοιτητικού εισιτηρίου έναντι του ποσού των 50 ευρό. Στις περιοχές του Βερολίνου και Baden-Wurttemberg  υπάρχει το κόστος της εγγραφής ύψους 50 ευρό ανά εξάμηνο. Σημαντικό έξοδο για τον φοιτητή αποτελεί η αγορά των βιβλίων που μπορεί να φτάσει και τα 300 ευρό το εξάμηνο. .

Τα έξοδα διαβίωσης  κυμαίνονται  στα 700-900 ευρό τον μήνα.

Στέγαση

Οι φοιτητικές εστίες δεν επαρκούν για όλους τους φοιτητές. Υπάρχουν φορείς του πανεπιστημίου που μπορούν να σας βοηθήσουν στην εύρεση στέγης, όπως το Γραφείο Αλλοδαπών Φοιτητών που όπως έχει είδη αναφερθεί υπάρχει σε κάθε πανεπιστήμιο, αλλά και ο Σύλλογος Φοιτητών (AstA). Σε αυτούς θα βρείτε πληροφορίες για διαθέσιμα δωμάτια ή διαμερίσματα και την αίτηση που πρέπει να συμπληρώσετε για την στέγαση. Επίσης ο Οργανισμός Φοιτητικής Μέριμνας (Studentenwerke) προσφέρει διαμονή σε φοιτητικές εστίες σε όλες σχεδόν τις πόλεις που έχουν πανεπιστήμια, αλλά η διαθεσιμότητα όπως αναφέρθηκε είναι μικρή.  Η τιμή ενός δωματίου στις εστίες συμπεριλαμβανομένων του νερού, του ηλεκτρικού και της θέρμανσης  κυμαίνεται από 200-400 ευρό το μήνα. Το μεγαλύτερο πάντως ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών στη Γερμανία νοικιάζουν δωμάτια ή διαμερίσματα σε ιδιωτικές κατοικίες.  Γενικά η διαμονή είναι ακριβή και δυσεύρετη σε μεγάλες πόλεις όπως το Μόναχο, το Βερολίνο  η Στουτγάρδη.

Ιατρική περίθαλψη

Η ιατρική ασφάλιση είναι υποχρεωτική με κόστος της τάξεως των 320 ευρό ανά εξάμηνο για τους φοιτητές ηλικίας έως 30 ετών. Πάντως, οι  Έλληνες φοιτητές, που έχουν ιατρική ασφάλιση στην Ελλάδα πρέπει απλά να προσκομίσουν στο πανεπιστήμιο τα αντίστοιχα έντυπα με τα οποία θα τους προμηθεύσουν τα αντίστοιχα ταμεία ιατρικής ασφάλισης  από την Ελλάδα. Δεν θα χρειαστούν τότε επιπλέον ασφάλιση υγείας.

Υποτροφίες 

Κατά κανόνα τα Γερμανικά Πανεπιστήμια δεν απονέμουν υποτροφίες που να προέρχονται απ? ευθείας από τα ιδρύματα.

Ο πιο σημαντικός φορέας  που παρέχει υποτροφίες  ειδικά για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία είναι η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD.

 • DAAD

Κάθε χρόνο η DAAD προσφέρει περίπου 15 υποτροφίες διάρκειας  ενός έτους, σε απόφοιτους Ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των επιστημονικών κλάδων, τόσο για εκπόνηση Master όσο και εκπόνησης Διδακτορικού με απαραίτητη προϋπόθεση την καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας. Η σχετική προκήρυξη ανακοινώνεται κάθε Σεπτέμβριο και μπορείτε να την αναζητήσετε και στα γραφεία διασύνδεσης   των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  

Η Γερμανική πρεσβεία διαθέτει στους ενδιαφερόμενους το ειδικό ενημερωτικό έντυπο «Υποτροφίες DAAD». Τέλος στο έντυπο «Υποτροφίες και χρηματοδότηση για αλλοδαπούς φοιτητές» που εκδίδεται επίσης από τη DAAD, υπάρχει κατάλογος ιδιωτικών φορέων και ιδρυμάτων που παρέχουν υποτροφίες σε αλλοδαπούς φοιτητές.

Εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών στη Γερμανία

Οι Έλληνες φοιτητές ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται στην ίδια νομοθεσία σχετικά με την εργασία με τους Γερμανούς φοιτητές. Έτσι, εφ? όσον τα έσοδα τους από εργασία υπερβαίνουν ένα ορισμένο ποσό τον μήνα, υπόκεινται αυτόματα σε φορολογία.

Οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται μέσα στην πανεπιστημιούπολη, είναι ίσως η καλύτερη λύση, αν και περιορισμένου αριθμού. Το Γραφείο Υπηρεσιών Φοιτητών μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.   

Πηγές Πληροφόρησης 

Πληροφορίες για σπουδές στη Γερμανία  μπορεί κανείς να αναζητήσει στις  ιστοσελίδες  http://www.daad.de/deutschland/index.en.html 

http://www.career.tuc.gr/xrisimoi_syndesmoi.htm#infgermany  

ΦΟΡΕΑΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γερμανική Πρεσβεία Πληροφορίες για σπουδές στη Γερμανία

Πληροφορίες για τις υποτροφίες DAAD

Καραολή και Δημητρίου 3,

106 75

ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 728 5111

          210 728 5242

Fax: 210 722 9311

E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε  

Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Δημοκρατίας   Πληροφορίες για σπουδές στη Γερμανία

Πληροφορίες για τις υποτροφίες DAAD

Έντυπα της DAAD

Καπόλου Ντηλ 4α,

541 10ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310 236 315

Fax: 2310 240 393 

Ινστιτούτα GOATHE 

http://www.goethe.de/ 

Πληροφορίες που αφορούν τη Γερμανία

Εκμάθηση Γερμανικής γλώσσας

Ομήρου 10-12

106 72 ΑΘΗΝΑ

Λεωφ. Νίκης 15

541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγ. Νικολάου 99

262 25

ΠΑΤΡΑ

Διγενή Ακρίτα 1

731 00 ΧΑΝΙΑ

Τηλ.: 210 360 8111

Fax: 210 364 3518

Τηλ.: 2310 272 644

Fax: 2310 239 169 

Τηλ.: 2610 273446

Fax: 2610 622177 

Τηλ.: 28210 41874

Fax:  28210 56703

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.

Οι Η.Π.Α. είναι ή χώρα που μαζί με την Βρετανία αναπτύξανε πρώτες σπουδές στην Κοινωνική Εργασία ως εκ τούτου διαθέτουν μακρά παράδοση σε αυτόν τομέα σπουδών, στοιχείο που συνηγορεί στο να επιλέξει κανείς ένα πανεπιστήμιο των  Η.Π.Α. για τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Η γνώση της γλώσσας και η κατά κανόνα αναγνώριση των  πτυχίων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συγκαταλέγονται επίσης στα θετικά. Όμως το κόστος των σπουδών είναι υψηλό, έτσι η αναζήτηση υποτροφιών είναι μια σημαντική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας απόφοιτος της Κοινωνικής Εργασίας να συνεχίσει τις σπουδές του στις Η.Π.Α.  

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση τις Η.Π.Α

Στις Η.Π.Α. υπάρχουν  περίπου 3.500 εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολιτειακά και ιδιωτικά κολέγια / πανεπιστήμια. 

Τα Κολέγια διετούς φοίτησης (Community colleges-Junior Colleges) που τα προγράμματα κάποιων από αυτά ισοδυναμούν με τα δύο πρώτα έτη των πανεπιστημίων. Τα Κολέγια ? Πανεπιστήμια τετραετούς φοίτησης που προσφέρουν προγράμματα πτυχιακών σπουδών στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και θετικές επιστήμες, χορηγούν πτυχία Bachelor?s και πολλά από αυτά έχουν μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών που οδηγούν σε πτυχία Master?s και Ph.D. όπως αντίστοιχα πράττουν τα Τεχνολογικά Ινστιτούτα και Πολυτεχνεία και τέλος οι Ιατρικές και Νομικές σχολές που ανήκουν σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. 

Πάνω από 1700 πανεπιστήμια προσφέρουν πάνω από 35.000 μεταπτυχιακά προγράμματα.   

Στις Η.Π.Α. υπάρχουν σήμερα περίπου 240 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Κοινωνική εργασία, από τα οποία τα 220 προσφέρουν δίπλωμα Master και τα 90 Διδακτορικό δίπλωμα.   

Σε ότι αφορά την ποιότητα των σπουδών τα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. κάθε χρόνο εκδίδεται κατάλογος με την αξιολόγηση των πανεπιστημίων.

Στην ιστοσελίδα http://www.career.tuc.gr/xrisimoi_syndesmoi.htm  μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες. 

Είδη μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Οι πτυχιούχοι της Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ, όπως προαναφέρθηκε, έχουν να επιλέξουν μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού μεταπτυχιακών προγραμμάτων που οδηγούν σε Δίπλωμα Master?s (Master?s Degree) και σε Διδακτορικό Δίπλωμα  (Doctorial Degree ? Doctorate)

 • Master?s Degree

Είναι μεταπτυχιακά προγράμματα διάρκειας ενός ή δύο ετών ανάλογα με το πανεπιστήμιο και την επιστημονική κατάρτιση του φοιτητή. Για τον τομέα των κοινωνικών επιστήμών ο τίτλος είναι Master of Arts (ΜΑ) και σε αυτόν συνήθως περιλαμβάνεται και η ειδικότητα ως μέρος του μεταπτυχιακού τίτλου που απονέμεται.

 • Doctorial Degree ? Doctorate (Ph.D)

Το διδακτορικό δίπλωμα είναι το ανώτατο δίπλωμα που χορηγείται από αμερικανικό πανεπιστήμιο. Οι σπουδές  διαρκούν 3-4 χρόνια, ανάλογα με τον ακαδημαϊκό τίτλο που είδη κατέχει ο υποψήφιος. Βασίζεται σε  πρωτότυπη επιστημονική έρευνα που εκπονείται από τον φοιτητή με την επίβλεψη ενός καθηγητή και η οποία δημοσιεύεται σε μορφή διδακτορικής διατριβής, βάση της οποίας κρίνεται ο υποψήφιος. 

Η οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών  και οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις

Το ακαδημαϊκό έτος στις Η.Π.Α. διαρκεί 9 μήνες και συνήθως αρχίσει στα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές του Σεπτέμβρη και ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου ή τις αρχές του Ιουνίου. Τα πανεπιστήμια χωρίζουν το ακαδημαϊκό έτος σε δύο ή τρεις περιόδους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν και την καλοκαιρινή περίοδο  (summer semester).

Με την ολοκληρωμένη παρακολούθηση ενός μαθήματος, ο φοιτητής συμπληρώνει πιστωτικές μονάδες (Credits/credit hours), με βάση τον αριθμό ωρών που διδάσκεται το μάθημα την εβδομάδα. Τα περισσότερα μαθήματα αντιστοιχούν σε 3 πιστωτικές μονάδες. Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούν την συμπλήρωση ενός ελαχίστου αριθμού credits.

Για την απόκτηση του Master?s Degreeείναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων. Εναλλακτικά ο φοιτητής μπορεί να διεξάγει έρευνα υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή (major professor / thesis advisor) και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα με την κατάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας (master thesis). Για την απονομή του τίτλου χρειάζεται ένας μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον Β ( μεταξύ των A-B-C) 

Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται η παρακολούθηση επιπλέον αριθμού μαθημάτων από αυτά που είναι απαραίτητα για την απόκτηση τίτλου Master, Εξετάσεις γραπτές ή προφορικές (qualifying examination), προετοιμασία και παρουσίαση πρωτότυπου ερευνητικού έργου ( Doctoral Thesis/ Dissertation).  

Βασικές προϋπόθεσης εισαγωγής

Το κάθε πανεπιστήμιο έχει δικό του σύστημα έγγραφης σπουδαστών, αλλά όλα τα έχουν ορισμένες βασικές προϋπόθεσης για την εισαγωγή των ενδιαφερόμενων σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Αυτές είναι:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο 

Οι τετραετείς προπτυχιακές σπουδές και η κατοχή του ακαδημαϊκού πτυχίου ή διπλώματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ένας υποψήφιος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ο βαθμός του πτυχίου του πρέπει να κυμαίνεται από 7ή 7,5 ? 10 και να έχει καλή βαθμολογία σε μαθήματα που είναι σχετικά με το πρόγραμμα που θα επιλέξει. Συνεπώς χρειάζεται και αντίγραφό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

Ένα καλό βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρει εργασιακή εμπειρία εφόσον υπάρχει ή ερευνητικό έργο αυξάνουν τις πιθανότητες αποδοχής.

Σε όλα τα πανεπιστήμια ο υποψήφιος εξετάζεται σε ένα τεστ ακαδημαϊκών γνώσεων ανάλογα με το επίπεδο και τον κλάδο σπουδών που θέλει να παρακολουθήσει. Οι εξετάσεις για αυτά τα τεστ διεξάγονται στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη στο εξεταστικό κέντρο του Ιδρύματος Fulbright από το οποίο και μπορούν να τα προμηθευτούν. Οι αιτήσεις για αυτά τα τεστ υποβάλλονται δύο μήνες πριν την ημερομηνία εξέταση. ς 

Όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών.

 • Συστατικές επιστολές

από δύο ή τρεις καθηγητές  που να αναφέρονται στην ακαδημαϊκή πληρότητα και την προσωπικότητα του υποψηφίου. Συνήθως αυτές στέλνονται από τους καθηγητές απ? ευθείας στο πανεπιστήμιο.

 • Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για μεταπτυχιακές σπουδές στις Η.Π.Α. είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ο επίσημος αποδεικτικός τίτλος που δέχονται τα πανεπιστήμια είναι το  TOEFL

 • Απόδειξη εξασφάλισης οικονομικών πόρων κατά την διάρκεια των σπουδών

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης των σπουδών, είτε μέσω προσωπικών εξόδων ή μέσω υποτροφιών είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη του ο υποψήφιος. Η απόδειξη οικονομικής υποστήριξης απαιτείται από τα πανεπιστήμια προκειμένου να εκδώσουν τα σχετικά έγγραφα μετανάστευσης.  

Αίτηση- Διαδικασία εισαγωγής

Ο αριθμός των θέσεων που κάθε πανεπιστήμιο έχει για μεταπτυχιακά προγράμματα είναι κατά κανόνα σταθερός. Επειδή δε το κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να δέχεται αιτήσεις από  υποψηφίους από όλο τον κόσμο, ο υποψήφιος πρέπει να αρχίζει την διαδικασία τουλάχιστον ενάμιση χρόνο πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής του στο πανεπιστήμιο. 

Κατά κανόνα, οι περισσότερες αιτήσεις για εισαγωγή τον Αύγουστο (fall semester), πρέπει να κατατεθούν τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Πάντως υπάρχουν και πανεπιστήμια που κάνουν δεκτούς υποψηφίους και την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουάριου (spring semester).

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι χρειάζεται να καταβάλει ένα χρηματικό ποσό στο πανεπιστήμιο, για την εξέταση της αίτησης του το οποίο κυμαίνεται από 25-100 δολάρια.    

Επιλογή Πανεπιστημίου

Ο υποψήφιος πρέπει να  διαλέξει ένα πρόγραμμα σπουδών που θεωρεί ότι του ταιριάζει και τον ενδιαφέρει. Εκτός από την παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα (http://gradschools.com/programs/social_work_msw.html ), στην οποία μπορεί να βρει όλα τα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. που προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Εργασία, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν το Ίδρυμα Fulbright στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη η να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του: http://www.fulbright.gr

Θα ήταν χρήσιμο, πριν αποφασίσετε για την τελική επιλογή του πανεπιστημίου, να δείτε την αξιολόγηση των πανεπιστημίων αναζητώντας τον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας σε πολλούς δια-δικτυακούς χώρους που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.career.tuc.gr/xrisimoi_syndesmoi.htm μεταξύ των οποίων είναι και οι

http://www.usnews.com/usnews/edu/grad/rankings/rankindex_brief.php 

http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm  

Δίδακτρα ? Κόστος σπουδών ? Στέγαση ? Κόστος διαβίωσης

Το κόστος των διδάκτρων κυμαίνεται από 8.000-18.000 δολάρια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάνει και τις 30.000 δολάρια για ένα ακαδημαϊκό έτος 9 μηνών. Το κόστος των βιβλίων δεν περιλαμβάνεται και μπορεί να κυμαίνεται από 500-1000 δολάρια για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Η διαμονή σε διαμέρισμα εκτός της πανεπιστημιούπολης στοιχίζει 300-600 δολάρια το μήνα ποσό που μπορεί να αυξηθεί δραματικά ανάλογα με τον τόπο διαμονής.

Επίσης το κόστος διαβίωσης διαφέρει ανάλογα με τον τόπο, με μέσο όρο τα 1000 δολάρια το μήνα.

Σύμφωνα με το ίδρυμα Fulbright, το συνολικό κόστος διαβίωσης (στέγη, τροφή, μετακινήσεις, καθημερινά έξοδα) κυμαίνεται από 14.000-26.000 δολάρια για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Πάντως ακριβείς πληροφορίες ο υποψήφιος μπορεί να βρει στους οδηγούς σπουδών των πανεπιστημίων που είναι αναρτημένοι στους δια-δικτυακούς τους χώρους.    

Στέγαση

Όλες οι πανεπιστημιουπόλεις (campus) διαθέτουν φοιτητικές εστίες και επιπλωμένα δωμάτια σε εξοπλισμένα διαμερίσματα. Το συμβόλαιο διαμονής υπογράφεται συνήθως για ένα ακαδημαϊκό έτος και προκαταβάλλεται το ενοίκιο των πρώτων μηνών. Πληροφορίες σχετικά με την διαμονή και το κόστος της στέλνει το πανεπιστήμιο μαζί με τις υπόλοιπές πληροφορίες για την εγγραφή του υποψηφίου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Στα περισσότερα  πανεπιστήμια λειτουργεί διεθνές γραφείο φοιτητών (International Student Office) από όπου μπορεί ο φοιτητής να πάρει τις πρώτες πληροφορίες για αναζήτηση στέγης εκτός του campus ή να απευθυνθεί για την αναζήτηση σε σχετικά ιδιωτικά γραφεία (apartment locator services). 

Ιατρική περίθαλψη

Οι φοιτητές είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τα έξοδα της ιατρικής τους ασφάλισης η οποία είναι υποχρεωτική. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να έχει ιδιωτική ασφάλιση. Υπάρχουν εταιρίες που προσφέρουν προγράμματα ασφάλιση  ειδικά για ξένους φοιτητές. Το διεθνές γραφείο φοιτητών του κάθε πανεπιστημίου, είναι κατάλληλο για να σας δώσει τις σχετικές πληροφορίες. Πάντως και τα ίδια τα πανεπιστήμια έχουν πρόγραμμα ιατρικής ασφάλισης με κόστος που κυμαίνεται από 300-600 δολάρια το ακαδημαϊκό έτος. Πρέπει να διευκρινίσει κανείς αν αυτό το ποσό περιλαμβάνεται ή όχι στα δίδακτρα. Οι πανεπιστημιακή ασφάλιση καλύπτει  μόνο απλά περιστατικά.

?λλες Υπηρεσίες

Τα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. διαθέτουν πλούσιες βιβλιοθήκες, Η/Υ με πρόσβαση στο δια-δίκτυο, εστιατόρια, γυμναστήρια, γήπεδα,  μικρά καταστήματα για αγορές πρώτης ανάγκης, παραρτήματα τραπεζών, χώρους διασκέδασης,  πλυντήρια και άλλες ευκολίες. Υπάρχουν πλήθος ομίλων και συλλόγων που μπορεί να μετέχει κανείς ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του.

Υποτροφίες

Η αναζήτηση υποτροφίας είναι ένα βασικό ζήτημα για τους Έλληνες υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, μιας και το κόστος σπουδών στις Η.Π.Α. είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με το κόστος σπουδών στη χώρα μας.

 • Υποτροφίες των πανεπιστημίων

Οι φοιτητές που έχουν ανάγκη οικονομικής βοήθειας, μπορούν συγχρόνως με την αίτηση της εγγραφής τους να κάνουν αίτηση για υποτροφία. Αυτές οι υποτροφίες δεν καλύπτουν  μεγάλο μέρος των εξόδων. Πάντως η απόδοση του φοιτητή, μπορεί να αυξήσει μελλοντικά το ποσό της υποτροφίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις σε σπουδές διδακτορικού επιπέδου, το πανεπιστήμιο χορηγεί ένα μικρό αριθμό θέσεων βοηθών καθηγητών ή ερευνητών σε ξένους φοιτητές, είτε με μισθό είτε με απαλλαγή διδάκτρων, με υποχρέωση του φοιτητή είτε να διδάξει ή να ασχοληθεί με την έρευνα 10-20 ώρες την εβδομάδα.

 • Υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright

Το ίδρυμα Fulbright χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους φοιτητές όλων των κλάδων μεταπτυχιακών σπουδών εκτός των ιατρικών ειδικοτήτων, οι οποίες καλύπτουν ένα μέρος των εξόδων διαμονής, διδάκτρων, τα αεροπορικά εισιτήρια και την ιατρική ασφάλιση..

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από ειδική επιτροπή, με συνέντευξη. Προϋποθέσεις είναι η κατοχή πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον 8 στην κλίμακα του 10 και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσα.  

 • Υποτροφίες παρέχονται και από πολλούς άλλους οργανισμούς. Σε επόμενο τμήμα του οδηγού μπορεί ο υποψήφιος να  πληροφορηθεί σχετικά.
 • Επίσης μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες για την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών στις Η.Π.Α. στην ιστοσελίδα  http://www.edupass.org/finaid/

Εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών στις Η.Π.Α.

Οι φοιτητές με βίζα F-1 μπορούν να εργαστούν μέσα στην πανεπιστημιούπολη (on-campus employment) με μερική απασχόληση έως 20 ώρες τη βδομάδα. Σε περιόδους διακοπών και του στη διάρκεια του καλοκαιρινού εξαμήνου δίνεται το δικαίωμα να εργαστούν 35-40 ώρες την εβδομάδα. Η εργασία στην πανεπιστημιούπολη περιλαμβάνει θέσεις βοηθών καθηγητών ή ερευνητών, εργασία σε δημόσιους φορείς αλλά και ιδιωτικούς εκτός πανεπιστημίου οι οποίοι όμως συνεργάζονται με το πανεπιστήμιο. 

Έκδοση βίζας

Η έκδοση αυτού του εγγράφου είναι απαραίτητη.

Αφού ο υποψήφιος ειδοποιήσει το πανεπιστήμιο ότι αποδέχεται τη θέση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα του σταλεί το έντυπο Ι-20 το οποίο είναι απαραίτητο για την έκδοση φοιτητικής βίζας (κατηγορία F-1). Η φοιτητική βίζα  χορηγείται από το προξενείο της  Αμερικανικής πρεσβείας , Βασιλίσσης Σοφίας 91, Αθήνα μετά από ραντεβού που πρέπει να κλείσει ο υποψήφιος.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοσή της είναι:

 • Το έντυπο Ι-20 από το πανεπιστήμιο
 • Διαβατήριο
 • Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (την οποία μπορεί να βγάλει μέσα στο προξενείο)
 • Τραπεζική επιστολή που να αποδεικνύει ότι η οικογένεια του φοιτητή έχει την οικονομική δυνατότητα για να χρηματοδοτήσει την παραμονή του υποψηφίου στις Η.Π.Α. για τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος.

Ο υποψήφιος θα δώσει ατομική συνέντευξη σε πρόξενο σχετική με θέματα ακαδημαϊκά οικονομικά ή και άλλα.

Πηγές Πληροφόρησης  

Το Ίδρυμα Fulbright (http://www.fulbright.gr) μπορεί να δώσει πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στις Η.Π.Α και να τους καθοδηγήσει για την επιλογή του κατάλληλου σε κάθε περίπτωση προγράμματος σπουδών. 

Χορηγεί τα έντυπά των απαιτούμενων κατά περίπτωση τεστ και διεξάγει τις εξετάσεις. Πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση:

http://www.fulbright.gr/main5.html 

Πληροφορίες σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές στις Η.Π.Α. καθώς και για τα  πανεπιστήμια υπάρχουν μπορείτε να βρείτε στο δια-δίκτυο στις διευθύνεις

http://www.career.tuc.gr/xrisimoi_syndesmoi.htm  http://www.gradschools.com/programs/social_work_msw.html 

http://www.schoolguides.com/  
 

ΦΟΡΕΑΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ίδρυμα Fulbright

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες για σπουδές στις Η.Π.Α.

Προμήθεια αιτήσεων των τεστ

Βασιλίσσης Σοφίας 6

106 74

ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 72 41 811-12

Fax: 210 72 26 510

E-mail: adviser@compulink 

Ίδρυμα Fulbright

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πληροφορίες για σπουδές στις Η.Π.Α.

Προμήθεια αιτήσεων των τεστ

Διεξαγωγή τεστ TOFEL και άλλων

Ελευθερίου Βενιζέλου 4

546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310 242 904 

E-mail:  Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε  

Εξεταστικό Κέντρο

Fulbrigth/

Prometric test Center

Διεξαγωγή τεστ

TOEFL και άλλων

Αβέρωφ 30 και Αχαρνών, 4ος όροφος

10433

ΑΘΗΝΑ

Ελευθερίου Βενιζέλου 4

546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 210 88 46 583

Fax: 210 88 46 584

E-mail:  Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε   

Τηλ.: 2310 242 904

Fax:  2310 257 410

E- mail:

edadthes@fulbright

Προξενείο Αμερικανικής Πρεσβείας Έκδοση βίζας Βασιλίσσης Σοφίας 91

106 74

ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 7212951

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Ο Καναδάς είναι μια χώρα με υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής και εκπαίδευσης.  Η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και η αναγνώριση των  πτυχίων από τον  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συγκαταλέγονται στα θετικά προκειμένου ένας υποψήφιος να την επιλέξει ως χώρα μεταπτυχιακών σπουδών. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι υπάρχει έντονο το Ελληνικό στοιχείο και οι οργανωμένοι σύλλογοι μεταναστών. Πάρα την θετική συναλλαγματική διαφορά  το κόστος των σπουδών είναι αρκετά  υψηλό, έτσι η αναζήτηση υποτροφιών είναι μια σημαντική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας απόφοιτος της Κοινωνικής Εργασίας να συνεχίσει τις σπουδές του στον Καναδά.  

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση τον Καναδά

Ο Καναδάς δεν έχει εθνικό σύστημα εκπαίδευσης. Κάθε μια από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική και κατά συνέπεια για τα κολέγια και πανεπιστήμιά της.

Τα Καναδικά πανεπιστήμια είναι δημόσια, αλλά ταυτόχρονα αυτόνομα, καθώς καθορίζουν τις δικές τους προϋποθέσεις εισαγωγής και το ύψος των διδάκτρων. Ο Καναδάς έχει δύο επίσημες γλώσσες: Αγγλικά και Γαλλικά, γεγονός που σημαίνει ότι τα πανεπιστήμια μπορεί να είναι αγγλόφωνα, γαλλόφωνα ή δίγλωσσα.  

Στον Καναδά υπάρχουν  πάνω από 200 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, ινστιτούτα και σε κάποιες περιπτώσεις κολέγια) που παρέχουν πτυχίο (Bachelor?s Degree) μετά από 4ετή φοίτηση.

Υπάρχουν σήμερα 59 σχολές Κοινωνικής Εργασίας που δίνουν πτυχία Diploma ή Batchelor?s  και προσφέρονται 48 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Κοινωνική εργασία, από τα οποία τα 39 προσφέρουν δίπλωμα Master και τα 9 Διδακτορικό δίπλωμα. Αν εξαιρέσει κανείς τα πανεπιστήμια της επαρχίας του Quebec, στα οποία η συντριπτική  πλειοψηφία αυτών των προγραμμάτων διδάσκεται στην Γαλλική γλώσσα, στις υπόλοιπες επαρχίες ελάχιστα είναι τα γαλλόφωνα προγράμματα. 

Αναλυτικά μπορεί να αναζητήσει ο υποψήφιος όλες τις σχολές που προσφέρουν σπουδές στην Κοινωνική Εργασία στις  διευθύνσεις:

http://oraweb.aucc.ca/pls/dcu/showdcu2 http://www.career.tuc.gr/xrisimoi_syndesmoi.htm 

Είδη μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Οι πτυχιούχοι της Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ, έχουν να επιλέξουν μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού μεταπτυχιακών προγραμμάτων που οδηγούν σε Δίπλωμα Master?s (Master?s Degree) και σε Διδακτορικό Δίπλωμα  (Doctorial Degree ? Doctorate)

 • Master?s Degree

Είναι μεταπτυχιακά προγράμματα διάρκειας ενός ή δύο ετών ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Για την απόκτηση του απαιτείται και η υποβολή μιας μεταπτυχιακής εργασίας (Thesis) ή μιας πρακτικής /ερευνητικής εργασίας ( practicum /research paper). 

 • Doctoral Degree

Το διδακτορικό δίπλωμα είναι το ανώτατο δίπλωμα που χορηγείται από το πανεπιστήμιο. Οι σπουδές  διαρκούν τουλάχιστον 3 χρόνια, ανάλογα με τον ακαδημαϊκό τίτλο που είδη κατέχει ο υποψήφιος. Για την απόκτηση του τίτλου  απαιτείται η σύνταξη και η υποστήριξη διδακτορικής διατριβής. 

Βασικές προϋπόθεσης εισαγωγής

Το κάθε πανεπιστήμιο έχει τα δικά του κριτήρια αποδοχής και αξιολόγησης υποψηφίων. Ειδικά για αλλοδαπούς φοιτητές υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα.  Αυτές είναι:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο 

Οι τετραετείς προπτυχιακές σπουδές και η κατοχή του ακαδημαϊκού πτυχίου από Ελληνικό ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Ο βαθμός του πτυχίου του πρέπει να κυμαίνεται από 6ή 6,5 ? 10

Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και βαθμολογία.

Σε όλα τα πανεπιστήμια ο υποψήφιος εξετάζεται σε τεστ ακαδημαϊκών γνώσεων ανάλογα με το επίπεδο και τον κλάδο σπουδών που θέλει να παρακολουθήσει. Οι εξετάσεις για αυτά τα τεστ διεξάγονται στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη στο εξεταστικό κέντρο του Ιδρύματος Fulbright /Sylvan από το οποίο και μπορούν να τα προμηθευτούν. Οι αιτήσεις για αυτά τα τεστ υποβάλλονται δύο μήνες πριν την ημερομηνία εξέταση και τα αποτελέσματα βγαίνουν 6-8 εβδομάδες μετά τις εξετάσεις. 

 • Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για μεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά είναι η γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του πανεπιστημίου που θα φοιτήσει ο υποψήφιος.

Ο επίσημος αποδεικτικός τίτλος που δέχονται τα αγγλόφωνα πανεπιστήμια είναι το  TOEFL, και σπανιότερα το IELTS. Τα γαλλόφωνα ιδρύματα δεν έχουν συγκεκριμένο τεστ γλώσσας και η αξιολόγηση των υποψηφίων για αυτό το κριτήριο καθορίζεται από κάθε πανεπιστήμιο χωριστά.  

Αίτηση- Διαδικασία εισαγωγής

Ο ενδιαφερόμενος για μεταπτυχιακές σπουδές, πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών του πανεπιστημίου (Faculty of Graduate Studies), ή με το τμήμα που τον ενδιαφέρει, 12 μήνες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, ζητώντας πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα κριτήρια εισαγωγής, τα δίδακτρα, τα τεστ και τις φόρμες αιτήσεως. 

Τα πανεπιστήμια στον Καναδά μπορεί να ορίζουν διαφορετικές προθεσμίες υποβολής της αίτησης μιας και σε πολλά πανεπιστήμια υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής κατά τη διάρκεια του χρόνου  ((Σεπτέμβριο, Ιανουάριο, Μάιο). Οι αιτήσεις εισαγωγής λήγουν συνήθως 6-8 μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι χρειάζεται να καταβάλει ένα χρηματικό ποσό στο πανεπιστήμιο, για την εξέταση της αίτησης του το οποίο κυμαίνεται από 25-100 δολάρια.  

Όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών στη γλώσσα του ιδρύματος.

Ο υποψήφιος ενημερώνεται γραπτώς για την απόφαση του πανεπιστημίου, περίπου 3 μήνες πριν την έναρξη των σπουδών.

Επιλογή Πανεπιστημίου

Ο υποψήφιος πρέπει να  διαλέξει ένα πρόγραμμα σπουδών που θεωρεί ότι του ταιριάζει και τον ενδιαφέρει. Στην ιστοσελίδα http://oraweb.aucc.ca/showdcu.html μπορεί να αναζητήσει  όλα τα πανεπιστήμια που παρέχουν μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική εργασία. σπουδές Εκτός από την παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα ), στην οποία μπορεί να βρει

Δίδακτρα ? Κόστος σπουδών ? Στέγαση ? Κόστος διαβίωσης

Το κόστος των διδάκτρων και της διαβίωσης διαφέρει πολύ ανάλογα με την επαρχία του Καναδά, το πανεπιστήμιο και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Τα δίδακτρα μπορεί να  κυμαίνονται από 3.000-26.000 δολάρια Καναδά ετησίως και αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% των συνολικών εξόδων. Ο μέσος όρος του κόστους διαβίωσης κυμαίνεται στα 18.000 δολάρια Καναδά.

Στέγαση

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει να διαμένει εντός ή εκτός της πανεπιστημιούπολης. Η διαμονή στη φοιτητική εστία στοιχίζει από 300-900 δολάρια Καναδά, αλλά κάθε πανεπιστήμιο έχει την δική του πολιτική και ακριβείς πληροφορίες μπορεί ο υποψήφιος να λάβει από το ίδιο το πανεπιστήμιο. Για διαμονή εκτός πανεπιστημιούπολης ο φοιτητής μπορεί να πάρει τις πρώτες πληροφορίες από τα γραφεία προσανατολισμού ξένων φοιτητών του κάθε πανεπιστημίου ή την υπηρεσία για ανεύρεσης στέγης που διαθέτουν πολλά πανεπιστήμια.  Η διαμονή στην πόλη με συγκατοίκηση μπορεί να στοιχίζει από 400-1500 δολάρια Καναδά.  

Πάντως ακριβείς πληροφορίες για το κόστος των σπουδών και της διαβίωσης ο υποψήφιος μπορεί να βρει στους οδηγούς σπουδών των πανεπιστημίων που είναι αναρτημένοι στους δια-δικτυακούς τους χώρους.    

Εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών στον Καναδά

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να εργαστούν μόνο μέσα στην πανεπιστημιούπολη (on-campus employment) με μερική απασχόληση έως 20 ώρες τη βδομάδα. ?δεια εργασίας εκτός της πανεπιστημιούπολης δίδεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Μετά την αποφοίτησης και για 12 μήνες αφού έχει λήξει η Φοιτητική Έγκριση υπάρχει η δυνατότητα εργασίας σε τομέα που σχετίζεται με τις σπουδές που πραγματοποίησε ο φοιτητής στον Καναδά

Ιατρική περίθαλψη

Η ιατρική  ασφάλιση είναι υποχρεωτική για κάθε ξένο φοιτητή και οι κανονισμοί διαφέρουν από επαρχία σε επαρχία αλλά και από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο της ίδιας επαρχίας.  Υπάρχουν πανεπιστήμια που έχουν τα ίδια προγράμματα ασφάλισης για τους ξένους φοιτητές τους.  Στις 7 από τις 10 επαρχίες τα πανεπιστήμια σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρίες προσφέρουν προγράμματα ειδικά για φοιτητές με κόστος 300-700 δολάρια Καναδά ετησίως. Στις επαρχίες Alberta, British Columbia και Saskatchewan υπάρχουν προγράμματα ιατρικής ασφάλισης για ξένους φοιτητές τα οποία κοστίζουν 35 δολάρια Καναδά τον μήνα.  

?λλες Υπηρεσίες

Τα πανεπιστήμια του Καναδά διαθέτουν πλούσιες βιβλιοθήκες, Η/Υ με πρόσβαση στο δια-δίκτυο, εστιατόρια, γυμναστήρια, γήπεδα,  μικρά καταστήματα για αγορές πρώτης ανάγκης, παραρτήματα τραπεζών, χώρους διασκέδασης,  πλυντήρια και άλλες ευκολίες. Υπάρχουν πλήθος ομίλων και συλλόγων που μπορεί να μετέχει κανείς ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του.

Υποτροφίες

Η αναζήτηση υποτροφίας είναι ένα βασικό ζήτημα για τους Έλληνες υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, μιας και το κόστος σπουδών στον Καναδά είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με το κόστος σπουδών στη χώρα μας.

 • Υποτροφίες Ομοσπονδιακών Κυβερνήσεων 

Βασική πηγή πληροφόρησης για υποτροφίες που παρέχονται σε ξένους φοιτητές μέσω των ομοσπονδιακών κυβερνητικών προγραμμάτων είναι το έντυπο «Awards for study in Canada» που εκδίδεται από τον φορές Canadian Bureau for international Education

 • Υποτροφίες του Ελληνο ? Καναδικού συνδέσμου

Ο Ελληνο ? Καναδικός σύνδεσμος προκηρύσσει δύο υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές που έχουν ήδη γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο του Καναδά, σε οποιονδήποτε κλάδο, ύψους 3.000 δολαρίων Καναδά. Για την διεκδίκηση της υποτροφίας  ο υποψήφιος πρέπει να αποστείλει αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, την πλέον πρόσφατη βαθμολογία μαθημάτων, γράμματα αποδοχής από το πανεπιστήμιο.

 • Θέσεις βοηθών καθηγητών ή βοηθών ερευνητών

Τμήματα των πανεπιστημίων προσφέρουν ένα μικρό αριθμό θέσεων βοηθών καθηγητών ή ερευνητών σε ξένους φοιτητές υποψήφιους διδάκτορες. Τα κριτήρια επιλογής για αυτές τις θέσεις έχουν να κάνουν με την ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητών. Αιτήσεις γίνονται στα γραφεία οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών του πανεπιστημίου (financial aid offers), απ? ευθείας στο τμήμα φοίτησης, ή μέσω συγκεκριμένου καθηγητή του οποίου τα ερευνητικά ενδιαφέροντα συμπίπτουν με αυτά του φοιτητή.

Έκδοση φοιτητικής έγκρισης  

Για σπουδές στον Καναδά που διαρκούν πάνω από τρεις μήνες, οι φοιτητές πρέπει πριν φύγουν, να προμηθευτούν το έγγραφο Φοιτητικής Έγκρισης (Student Authorization). Η αίτηση αποστέλλεται για έγκριση στην καναδική Πρεσβεία της Ρώμης. Για την έκδοσή της χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Η αίτηση συμπληρωμένη
  • Φωτοτυπία Διαβατηρίου
  • 4 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Έγγραφο ή επιστολή από τράπεζα που θα βεβαιώνει ότι η οικογένεια του υποψηφίου μπορεί να τον στηρίξει οικονομικά κατά τη διάρκεια των σπουδών του στον Καναδά
  • Το γράμμα αποδοχής από το πανεπιστήμιο
  • Το τρέχον χρηματικό ποσό για την εξέταση της αίτησης

Μόλις εγκριθεί η αίτηση ο φοιτητής θεωρείται «bona fide», θα του δοθεί ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να επιδείξει στους υπεύθυνους της υπηρεσίας μετανάστευσης κατά την είσοδό του στον Καναδά και τότε θα εκδοθεί η Φοιτητική Έγκριση.

Στην πρεσβεία του Καναδά δίδεται ένας  πλήρης φάκελος στους φοιτητές με σχετικές πληροφορίες για την αίτηση και την έκδοση των παραπάνω έγγραφων.  
 

Πηγές Πληροφόρησης  

Πληροφορίες σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική εργασία στον Καναδά καθώς και για τα  πανεπιστήμια υπάρχουν μπορείτε να βρείτε στο δια-δίκτυο στις διευθύνεις 

http://oraweb.aucc.ca/showdcu.html

http://programs.gradschools.com/Canada/social_work_msw.html 

Πληροφορίες για τα τεστ μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση:

http://www.fulbright.gr/main5.html  

Επίσης πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην Καναδική Πρεσβεία και στο Κέντρο Πληροφόρησης για σπουδές στον Καναδά (http://geo.international.gc.ca/canada-europa/greece/ ) 

ΦΟΡΕΑΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛ. Fax- e-mail
Καναδική  Πρεσβεία 

Κέντρο

Πληροφόρησης για σπουδές στον Καναδά

Πληροφορίες για σπουδές στον Καναδά 

Πληροφορίες για την έκδοση Φοιτητικής Έγκρισης

Ιωάννου Γεναδίου 4,

115 21 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 727 3206

Fax: 210 727 3480

E-mail: Kathy.angelopoulou@international.gc.ca

Ελληνο-Καναδικός Σύνδεσμος Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Καραγιώργη Σερβίας 2

105 62 ΑΘΗΝΑ

 
Association of Universities and Colleges of CanadaΠληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα και πανεπιστήμια350 Albert Street suite 600 Ottawa, Ontario K1R

1b1

CANADA

Τηλ.: 001-613 563 1236

Fax: 001-613 563 9745

E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε  

Ιστοσελίδα

http://oraweb.aucc.ca/showdcu.html

Canadian Bureau for International Education Πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, εργασία στον Καναδά220 Laurier Street W/O. Suite 1550,

Ottawa,

ON K1P 5Z9

1H5

CANADA

Τηλ.: 001-613 237 4820

Fax: 001-613 237 1073

E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε  

Canadian information Center for International Credentials

(CICIC)

Πληροφορίες για ισοτιμίες τίτλων σπουδών 95 St. Clair Avenue West suite 1106

Torodo, Ontario M4V 1N6, CANADA

Τηλ.: 001-416 962 9725

Fax: 001-416 962 2800

E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 

Κατά κανόνα οι βασικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από φορείς χορήγησης υποτροφιών είναι :

 • Ο βαθμός πτυχίου
 • Οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης για τον οποίο προκηρύσσεται η υποτροφία
 • Η καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Η καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο
 • Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου

Για τη χορήγηση υποτροφιών στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται κατάθεση δικαιολογητικών, ενώ σε κάποιες και η συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό.

 

Υποτροφίες από δημόσιους φορείς  

Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ.

 
Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), http://www.iky.gr στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, σχεδιάζει, προκηρύσσει και υλοποιεί ετησίως ένα πλήθος προγραμμάτων υποτροφιών μέσω των οποίων Έλληνες, Ομογενείς, Αλλογενείς, απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενισχύονται οικονομικά, προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές, μεταδιδακτορική έρευνα και μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. μέχρι στιγμής και παρά την ψήφιση του Ν.2916/2001, από το Ι.Κ.Υ. χορηγούνται υποτροφίες μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση στο εξωτερικό. Κάθε χρόνο το Ι.Κ.Υ. εκδίδει οδηγό στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες όπως:

 • Η προκήρυξη των προγραμμάτων των υποτροφιών
 • Ο κανονισμός των υποτροφιών
 • Χρήσιμες πληροφορίες για τους υποψηφίους
 • Ειδικεύσεις
 • Μαθήματα και Εξεταστέα ύλη 
 • Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων
 • Έντυπη αίτηση
 

Για την ειδικότητα της Κοινωνικής εργασίας κατά κανόνα οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 3 μαθήματα που τα τελευταία χρόνια είναι:

 • Μέθοδοι Κοινωνικής Εργασίας με άτομα- οικογένεια-ομάδα
 • Πολιτική της Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικός Σχεδιασμός
 • Κοινωνική Εργασία με Κοινότητες
 • Ξένη γλώσσα

Πάντως ο υποψήφιος πρέπει να συμβουλεύεται πάντα τον ετήσιο οδηγό τόσο για την περίπτωση αλλαγή των μαθημάτων όσο και για να ενημερωθεί για την εξεταστέα ύλη.    

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 12 ως 36 μήνες και εξαρτάται τόσο από το πρόγραμμα σπουδών, που θα ακολουθήσει ο υπότροφος, όσο και από την επίδοσή που θα σημειώνει κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του. 

Για σχετικές πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθύνεται στο Ι.Κ.Υ. ( Λυσικράτους 14, Μακρυγιάννη, 105 58 Αθήνα ώρες 12-2.30 καθημερινά,  στο τηλέφωνο  210-3726300, με fax στο 210-3221863 και στην ιστοσελίδα http://www.iky.gr . 

Το Ι.Κ.Υ. διαχειρίζεται επίσης υποτροφίες που προέρχονται από κληροδοτήματα και συνεργάζεται  σε ορισμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που παρέχουν ξένες κυβερνήσεις  

Υποτροφίες που διαχειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας ? Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων  

Το Υπουργείο παιδείας διαχειρίζεται μια σειρά από προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται και από κυβερνήσεις ξένων χωρών, στα πλαίσια διακρατικών  μορφωτικών συμφωνιών που έχουν με τη χώρα μας. Σχετικές πληροφορίες για την Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα ή σεμινάρια στο εξωτερικό για έλληνες φοιτητές για το 2007 μπορείτε να αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας  http://www.ypepth.gr/el_ec_page789.htm .

Επίσης, πληροφορίες για υποτροφίες ξένων πανεπιστημίων και οργανισμών  μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα http://www.ypepth.gr/el_ec_page1605.htm  ενώ για υποτροφίες από άλλους φορείς μπορείτε να προστρέξετε στην ιστοσελίδα  http://www.ypepth.gr/el_ec_page1606.htm  
 

Επίσης ξένες κυβερνήσεις  προσφέρουν υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ανεξάρτητα από διακρατικές συμφωνίες όπως αυτές της

 • Ιταλικής Κυβέρνησης: Ιταλικό Ινστιτούτο, Πατησίων 47, Αθήνα, τηλ. 210-5229294
 • Γαλλικής Κυβέρνησης: Σινά 31 Αθήνα τηλ.: 210-3624301-5
 • Γερμανικής Κυβέρνησης: Βας. Σοφίας 10 Μαρούσι
 • Αμερικανικής Κυβέρνησης (Ίδρυμα Foulbright): Βασ. Σοφίας 10 τηλ. 210-7241811
 • Βρετανικής Κυβέρνησης (Βρετανικό Συμβούλιο):  Πλατεία Κολωνακίου 17 Αθήνα τηλ. 210-3633211-15

Και στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, http://www.neagenia.gr/, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.  

Κληροδοτήματα  
Τα Κληροδοτήματα είναι ένα ιδιαίτερο είδος υποτροφιών. Οικονομικά εύποροι ιδιώτες διαθέτουν μέρος ή σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων για την ενίσχυση μαθητών και σπουδαστών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από το δημοτικό μέχρι και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ωστόσο, η πλειοψηφία των Κληροδοτημάτων απονέμεται κυρίως για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Κάθε κληροδότημα προσδιορίζει τον τόπο σπουδών και ορίζει τις γενικές και τις ειδικές προϋποθέσεις για τη λήψη της υποτροφίας, η οποία χορηγείται είτε κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών είτε κατόπιν εξετάσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις βασικό ρόλο παίζει η καταγωγή και η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Κληροδοτήματα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα Υποτροφιών και Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι 151 80) http://www.ypepth.gr/ που διαχειρίζεται επίσης υποτροφίες από κληροδοτήματα.

σχετικοί σύνδεσμοι...

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 
ΦΟΡΕΑΣ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ίδρυμα Κρατικών ΥποτροφιώνΠροκηρύσσει κάθε χρόνο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα και μετεκπαίδευση - εξειδίκευση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε όλους τους τομείς σπουδών. 
Λυσικράτους 14, 
10558 Μακρυγιάννη, 
τηλ.: 210 -3726300 
fax.: 210-3221863  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΔιαχειρίζεται κληροδοτήματα που αφορούν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα (Τμήμα κληροδοτημάτων)

Διαχειρίζεται υποτροφίες της ελληνικής κυβέρνησης σύμφωνα με μορφωτικά προγράμματα σε αλλοδαπούς. (Δ/νση φοιτητικής μέριμνας)

Διαχειρίζεται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, μεταδιδακτορική έρευνα και θερινά σεμινάρια Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, που χορηγούνται σε αλλοδαπούς από αναπτυσσόμενες χώρες, στα πλαίσια διεθνών οργανισμών και ειδικότερα της αναπτυξιακής βοήθειας του DAC/ΟΟΣΑ.( Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων)

Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι 151 80 http://www.ypepth.gr/
Υπουργείο ΕξωτερικώνΔιαχειρίζεται υποτροφίες αλλογενών και ομογενών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην ΕλλάδαΥπουργείο Οικονομικών:  
τηλ.: 210 - 3286107
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) Χορηγεί υποτροφίες ολικής ή μερικής απαλλαγής των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών με βάση το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίωνΣαχτούρη 16 & Αγ. Ανδρέου, 26 222, Πάτρα 
τηλ.: 2610 -362564                2610- 361415  
fax: 2610 361420
Ακαδημία Αθηνών Χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή άλλες ειδικές σπουδές, από τα έσοδα κληροδοτημάτων τα οποία διαχειρίζεταιΠανεπιστημίου 28, Αθήνα  
τηλ. 210-3600207/9
Ίδρυμα ΠροποντίςΤο Ίδρυμα Προποντίς προκηρύσσει προγράμματα χορήγησης υποτροφιών εσωτερικού για σπουδές σε προ-διδακτορικό και διδακτορικό επίπεδο στους τομείς των Επιστημών και των Τεχνών. Επίσης, προκηρύσσει υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σε μέλη Δ.Ε.Π. Φίλωνος 137 11536 Πειραιάς

τηλ. 210-4589900,

e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 
ΦΟΡΕΑΣ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Τα ερευνητικά ινστιτούτα του ιδρύματος προκηρύσσουν θέσεις για μεταπτυχιακούς υποτρόφους για  εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ΕλλάδαΛεωφ. Βασιλέως  Κωνσταντίνου 48, Αθήνα  
τηλ.: 210-7229811-15
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος ΩνάσηςΧορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για συνέχιση των σπουδών τους στο εσωτερικό, καθώς και ερευνητικές χορηγίες. Αισχίνου 7, 10558 Αθήνα 
τηλ. 210-3310900-1, 210-3713000
Ίδρυμα Μποδοσάκη Χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακά σε ελληνικά πανεπιστήμιαΛεωφ. Αμαλίας 20, 10557 Αθήνα 
τηλ.: 210-3237973, 210-3237804,

210-3248005 
fax: 210-3237976

Ευγενίδειο ΊδρυμαΧορηγεί υποτροφίες για σπουδές στην ΕλλάδαΣυγγρού 387, Καλλιθέα 
τηλ. 210-9411181
Ίδρυμα Αφών Μπακάλα Χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, με προϋπόθεση η καταγωγή του υποψηφίου να είναι από την Αρκαδία.Πανεπιστημίου 20, Αθήνα 
τηλ. 210-3635158
Καθίδρυμα Αθανασίου Μάταλα Χορηγεί υποτροφίες σε μαθητές - φοιτητές που κατάγονται από τους Δήμους ή Κοινότητες της Λακεδαίμονος που ευεργετούνται ή από την οικογένεια ΜΑΤΑΛΑ. Επικοινωνία
Ίδρυμα ΒαρδινογιάννηΧορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε υποψηφίους που έχουν καταγωγή από ΚρήτηΗρόδοτου Αττικού 12Α, Μαρούσι 
τηλ. 210-8093386
Ίδρυμα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ.Λάτση Χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές των Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής που κατάγονται από τον Νομό Ηλείας, ή παροχή υποτροφιών σε άριστους αποφοιτήσαντες υποτρόφους του Ιδρύματος για τη συνέχιση των σπουδών τους (μεταπτυχιακών) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Ξενίας 4, Κηφισιά 145 62,  
τ/φ 210-80.10.331,  fax: 210-80.83.233.
Ίδρυμα Υποτροφιών Δωδεκανήσου "ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ " Χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές Α,Ε.Ι. που κατάγονται από Δωδεκάνησα για σπουδές στην Ελλάδα.Κ. Παλαιολόγου 1, Ρόδος, Τ.Θ.292 
τηλ. 22410-85103, 22762, 27317
Ίδρυμα Απόρων Σπουδαστών Λέσβου Χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. με καταγωγή από Λέσβο για σπουδές στην Ελλάδα.Καραντώνη 2, Μυτιλήνη
Ίδρυμα Ν. ΦΑΦΟΥΤΗ Χορηγεί υποτροφίες σε αδύνατους οικονομικά φοιτητές από το νομό Λασιθίου για σπουδές στην ΕλλάδαΜεραρχίας 15, ?γιος Νικόλαος, Κρήτη
Ορφανοτροφείο Γ. Σταύρου-ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χορηγεί υποτροφίες σε άπορους ή ορφανούς πρωτοετείς φοιτητές από τα Ιωάννινατηλ.: 26510-26279, 26510
Ίδρυμα Δημητρίου Χωραφά Χορηγεί υποτροφίες σε διακεκριμένους ερευνητές στους τομείς τεχνολογίας Η/Υ, μηχανικής, οικονομίας της ελεύθερης αγοράς, προώθησης της κατανόησης σε διαφορετικές κοινωνίες και πολιτισμούς, ελέγχου της πληθυσμιακής ανάπτυξης, πρόληψης σωματικών και πνευματικών αναπηριών, μακροπρόθεσμης προφύλαξης των πηγών και περιβάλλοντος.: HIRSCHEGRABEN II, 
P.O. BOX 8160, 
CH-3001, BERNE 
τηλ. 0313113376 
fax. 0313119164
Ροταριανός Όμιλος Αθηνών Χορηγεί υποτροφίες σε προπτυχιακό επίπεδο για σπουδές στο εσωτερικό. Απόλλωνος 9Α & Βουλής Αθήνα 
τηλ. 210-3311729, 3311865

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 
ΦΟΡΕΑΣ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Προκηρύσσεται κάθε χρόνο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα και μετεκπαίδευση - εξειδίκευση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε όλους τους τομείς σπουδών. Λυσικράτους 14, 
10558 Μακρυγιάννη, 
τηλ.: 210 -3726300 
fax.: 210-3221863  
 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΔιαχειρίζεται υποτροφίες της ελληνικής κυβέρνησης σύμφωνα με μορφωτικά προγράμματα σε αλλοδαπούς- Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας 
Διαχειρίζεται κληροδοτήματα που αφορούν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό -τμήμα Κληροδοτημάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι 151 80

http://www.ypepth.gr/

Υπουργείο ΕξωτερικώνΔιαχειρίζεται υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό για υπηκόους κρατών μελών του ΝΑΤΟΥπουργείο Οικονομικών:  
τηλ.¨210 - 3286107
Ακαδημία Αθηνών Χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή άλλες ειδικές σπουδές, από τα έσοδα κληροδοτημάτων τα οποία διαχειρίζεταιΠανεπιστημίου 28, Αθήνα  
τηλ. 210-3600207/9
Υπουργείο Εργασίας - Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ΔυναμικούΧορηγεί ολιγάριθμες υποτροφίες κάθε χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικόΕθν. Αντιστάσεως 8, Τράχωνες, Αθήνα   
τηλ. 210-9929888
Υποτροφίες Ξένων ΠανεπιστημίωνΑφορά υποτροφίες που δίνονται από ξένα πανεπιστήμια  
Ίδρυμα Προποντίς Το Ίδρυμα Προποντίς προκηρύσσει προγράμματα χορήγησης υποτροφιών εξωτερικού για σπουδές σε προ-διδακτορικό και διδακτορικό επίπεδο, στους τομείς των Επιστημών και των Τεχνών. Επίσης, προκηρύσσει υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σε μέλη Δ.Ε.Π.Φίλωνος 137 11536 Πειραιάς,

τηλ. 210-4589900,

e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 
ΦΟΡΕΑΣ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος ΩνάσηςΧορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό, καθώς και ερευνητικές χορηγίες. Αισχίνου 7, 10558 Αθήνα 
τηλ. 210-3310900-1, 210-3713000
Κοινωφελές Ίδρυμα Λίλιαν ΒουδούρηΧορηγούνται υποτροφίες μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό κυρίως σε χώρες της Ευρώπης.Νικης 16, Αθήνα 
τηλ.:210-3224127
Ευγενίδειο ΊδρυμαΠροκηρύσσονται υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικόΣυγγρού 387, Καλλιθέα 
τηλ. 210-9411181  
Επικοινωνία
Γαλλικό Ινστιτούτο Χορηγεί υποτροφίες για σπουδές στη ΓαλλίαΣίνα 24, Αθήνα  
τηλ.: 210-3624301-5, 210-3398666, 210-3398674
Βρετανικό Συμβούλιο Χορηγούνται υποτροφίες διδάκτρων για μεταπτυχιακές σπουδές στη Βρετανία σε υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΠλατεία Φιλικής Εταιρείας 17, Αθήνα 
τηλ.210-3692342
Ινστιτούτο ΓκαίτεΧορηγεί υποτροφίες για σπουδές στη ΓερμανίαΟμήρου 14-16,10033 Αθήνα, 
Τ.Θ.30383 
τηλ. 210-3608111-14, 
Fax: 210-3643518
Ίδρυμα ΚόκκαληΧορηγεί υποτροφίες για σπουδές Πολιτικών Επιστημών στο HarvardΠρεμέτης 3, Μαρούσι 
τηλ.: 210-6805993-4. 
 
The Kokkalis Program on Southeastern and Eastcentral Europe 
John F.Kennedy School of Government, Harvard University 
79 John F.Kennedy Street 
Cambridge, MA02138 USA Tel.: +1 (617)496-0175 fax +1(617)496-5700  
Επικοινωνία
Ίδρυμα Αφών Μπακάλα Χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, με προϋπόθεση η καταγωγή του υποψηφίου να είναι από την Αρκαδία.Πανεπιστημίου 20, Αθήνα 
τηλ. 210-3635158
Ορφανοτροφείο Γ. Σταύρου- Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Χορηγεί υποτροφίες σε άπορους ή ορφανούς πρωτοετείς φοιτητές από τα Ιωάννινα.τηλ.: 26510-26279
Ίδρυμα Λεβέντη Χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες ή Κύπριους πτυχιούχους Α.Ε.Ι για σπουδές στην Αγγλία.τηλ. 210-6165232 
210-6165225 
Επικοινωνία
The Fulbright Foundation Χορηγεί υποτροφίες για σπουδές στις Η.Π.Α.Βασιλίσσης Σοφίας 6,  
10674, Αθήνα 
τηλ: 210-7241811, 210-7241812

fax: 210-7226510 

E. Βενιζέλου 4, 54624 Θεσσαλονίκη. 
τηλ. 031-242904

fax 031-257410

Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης Χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδέςΜητροπόλεως 15, Αθήνα 
τηλ. 210-3230461
Ίδρυμα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ.Λάτση Παροχή υποτροφιών σε φοιτητές των Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής που κατάγονται από τον Νομό Ηλείας, ή παροχή υποτροφιών σε άριστους αποφοιτήσαντες υποτρόφους του Ιδρύματος για τη συνέχιση των σπουδών τους (μεταπτυχιακών) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Ξενίας 4, Κηφισιά 145 62  
τ/φ 210-80.10.331 fax: 210-80.83.233.
Ίδρυμα Βαρδινογιάννη Χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σε υποψηφίους που έχουν καταγωγή από Κρήτη.Ηρόδοτου Αττικού 12Α, Μαρούσι 
τηλ. 210-8093386
Υποτροφίες ξένων πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων  Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΙ

Οι πτυχιούχοι Κοινωνικοί Λειτουργοί αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, τη συμβουλευτική, την εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, με σκοπό την πρόληψη ή αντιμετώπιση των ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τα κυριότερα πεδία απασχόλησης των πτυχιούχων Κοινωνικών Λειτουργών σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 50, άρθρο 3 είναι τα ακόλουθα:

 • Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας: Προγράμματα παιδικής προστασίας, υπερηλίκων, αναπήρων και γενικά ατόμων και οικογενειών με κοινωνικές ανάγκες.
 • Τομέας Υγείας. Παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τον ασθενή και τους οικείους του, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αναρρωτήρια, Θεραπευτικούς ξενώνες, ιατρο-κοινωνικά κέντρα, μονάδες οικογενειακού προγραμματισμού κ.α.  
 • Τομέας Ψυχικής Υγείας: Παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού συμβουλευτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και οικογένειες τα οποία θεραπεύονται σε κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.α.
 • Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα σε ασφαλισμένα άτομα ή και στις οικογένειες τους, μέσα από τους αρμόδιους φορείς π.χ. Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α. κ.α.
 • Τομέας Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εργασίας. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στα πλαίσια των φορέων επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης, όπως Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολές Μαθητείας, Κέντρα Εργαζομένης Νεότητας, βιομηχανικές μονάδες, επιχειρήσεις κ.α.
 • Τομέας Εκπαίδευσης. Παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 • Τομέας Πρόληψης και Καταστολής της Παραβατικότητας Ανηλίκων. Παροχή ειδικών υπηρεσιών ενημερωτικού ,συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα, μέσα από κρατικούς ή άλλους φορείς όπως Δικαστήρια Ανηλίκων, Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Φυλακές, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων, ιδρύματα και υπηρεσίες για άτομα με παρεκκλίνουσα κοινωνική συμπεριφορά.
 • Τομέας Κοινωνικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την υποβοήθηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διαρκούς Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Κέντρων Νεότητας, Πολιτιστικών Κέντρων κ.α.
 • Τομέας Κοινωνικών Υπηρεσιών για τις ένοπλες Δυνάμεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
 • Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που δεν αναφέρονται παραπάνω και προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, στην ειδικότητα της κοινωνικής εργασίας, και καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών που υπηρετούν.
 • Απασχολούνται, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα κοινωνικής εργασίας, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
 • Επίσης με την έρευνα σε θεμάτων της ειδικότητάς τους(όλο το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα σε εκτυπώσιμη μορφή MS word εδώ)

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Οι πτυχιούχοι προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα και να χρησιμοποιούν τον τίτλο του Κοινωνικού Λειτουργού πρέπει σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα υπ' αριθ. 23 (2), άρθρο 1

 • Να είναι πτυχιούχοι μιας αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού. Για την ισοτιμία των πτυχίων των σχολών εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών του εξωτερικού αποφαίνεται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Να κατέχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού.
 • Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που είναι και οι κατά τόπους Διευθύνσεις Υγιεινής - Πρόνοιας των Νομαρχιών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Για τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, απαιτείται οι πτυχιούχοι να:

 • Έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, με επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινές κακουργήματος ή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος ή να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων λόγω καταδίκης.

Η άδεια εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Επικυρωμένα αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο πτυχίου σχολής Κοινωνικής Εργασίας, ή βεβαίωση της σχολής από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει καταστεί πτυχιούχος.
 • Πιστοποιητικό ισοτιμίας τίτλου σπουδών, για τους πτυχιούχος σχολών του εξωτερικού.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α'.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής ή υπεύθυνη με δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ότι ο υποψήφιος δε διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκλογικού βιβλιαρίου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ή βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι άσκησε το δικαίωμα αυτό ή ότι δεν το άσκησε δικαιολογημένα. Σε περίπτωση έλλειψης εκλογικού βιβλιαρίου, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι ο υποψήφιος έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή του.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργικού χορηγείται με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου και σε αλλοδαπούς, υπηκόους των Κρατών - Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε εφαρμογή των διατάξεων τον Π.Δ. 37/88 (ΦΕΚ 15/29.1.88 Τ.Α.), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καθώς επίσης και σε περιπτώσεις αλλοδαπών της παραγράφου 5 τον άρθρου 3 του Ν. 991/79, εφόσον πληρούν και τις αναφερόμενες στη διάταξη αυτή προϋποθέσεις.

(Όλο το απόσπασμα του Προεδρικού Διατάγματος που περιλαμβάνει τα παραπάνω σε εκτυπώσιμη μορφή MS word εδώ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ

Οι προοπτικές της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων της ειδικότητας της Κοινωνικής Εργασίας φαίνονται να είναι αισιόδοξες, εφόσον τα θέματα της υγείας - πρόνοιας αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη χώρα μας παρά τη συρρίκνωση του Κράτους Πρόνοιας. Η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής έχει ενισχύσει την απασχόληση του κλάδου και διαγράφει προοπτικές για το μέλλον. Το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού είναι επάγγελμα καθιερωμένο, με παράδοση, νομοθετική κατοχύρωση και  θεσμοθετημένες θέσεις εργασίας.

Κατά την τελευταία δεκαετία οι απόφοιτοι Κοινωνικοί Λειτουργοί απορροφήθηκαν σε διάστημα έως ενός έτους, σε τομείς κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ψυχικής Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας. Από τους παραπάνω τομείς οι ΟΤΑ παρουσιάζουν την μεγαλύτερη προσφορά θέσεων εργασίας παρά το γεγονός ότι η απασχόληση των επαγγελματιών καθορίζεται από συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης για τους αποφοίτους της περιόδου  1996-2001 οι εργασιακές σχέσεις τους  ήταν κυρίως:

 • συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο (37,4%)
 • συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον Ιδιωτικό τομέα (25%)
 • συμβάσεις αορίστου χρόνου στο Δημόσιο (24,2%)
 • συμβάσεις αορίστου χρόνου σον ιδιωτικό τομέα (11%).

Όσον αφορά τους τομείς απασχόλησης:

 • το 38% φαίνεται να απασχολείται σε υπηρεσίες των ΟΤΑ 
 • το 16,7% στην Ψυχική Υγεία
 • το 8% απασχολείται στην εκπαίδευση.

Πάντως η προσφορά των θέσεων εργασίας είναι αρκετά χαμηλότερη από τις διαπιστωμένες ανάγκες σε στελέχη υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής φροντίδας και πρόληψης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Τ.Ε.

Οι απόφοιτοι τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ έχουν νομικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 50, άρθρο 1,2.

Το Προεδρικό διάταγμα ορίζει:

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ, Κοινωνικοί Λειτουργοί, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις - θεωρητικές και εφαρμοσμένες - ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας που αποβλέπουν στην πραγματοποίηση ενός ή και συνδυασμού από τους παρακάτω στόχους:

 • Πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων.
 • Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας, ατόμων και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, ως στελέχη στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Διενέργεια κοινωνικής μελέτης ή ψυχο-κοινωνικής μελέτης όπου κρίνεται απαραίτητη, του περιστατικού, της ομάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέμβασή τους.
 • Διαμόρφωση διάγνωσης, αυτόνομα ή και σε συνεργασία με άλλους ειδικούς για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.
 • Εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου δράσης και ενεργειών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης.

Επιπλέον, για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού ως ελεύθερου επαγγέλματος προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα αριθ.23, άρθρο 3 τα εξής:

 • Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί μπορούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον έχουν ασκήσει, αποδεδειγμένα, το επάγγελμά τους για μία τουλάχιστον πενταετία στα πλαίσια υπηρεσιών
 • Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Κοινωνικού Λειτουργού, ως ελεύθερου επαγγελματία, πρέπει να είναι αντίστοιχο της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας.

Η παροχή υπηρεσιών από τον Κοινωνικό Λειτουργό, ως ελεύθερου επαγγελματία είναι επιτρεπτή εφόσον:

 • Διατηρεί για το σκοπό αυτό επαρκείς και κατάλληλους χώρους στους οποίους απαραίτητα περιλαμβάνονται γραφείο για συνεντεύξεις και αίθουσα αναμονής των εξυπηρετουμένων.
 • Τηρεί μητρώο εξυπηρετουμένων και λοιπά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με την άσκηση κοινωνικής εργασίας.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά γνώμη του οικείου επαγγελματικού Συλλόγου, καθορίζεται, κατά είδος και μορφή παρεχόμενων υπηρεσιών το ύψος των αμοιβών του Κοινωνικού Λειτουργού που, με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού, παρέχει τις υπηρεσίες του ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Η εποπτεία του έργου του Κοινωνικού λειτουργού ως ελεύθερου επαγγελματία αποτελεί έργο των αρμοδίων κατά τόπους περιφερειακών Υπηρεσιακών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την άσκηση της οποίας διασφαλίζονται οι διατάξεις τον Διατάγματος αυτού για τη διαφύλαξη του ιδιωτικού απόρρητου. (Όλο το απόσπασμα του Προεδρικού Διατάγματος που περιλαμβάνει τα παραπάνω σε εκτυπώσιμη μορφή MS word εδώ)

?ΛΛΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αμείβονται ανάλογα με τη νομική φύση του πλαισίου που εργάζονται και ανάλογα με τη σχέση εργασίας σύμφωνα με Υπουργικές Αποφάσεις και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφουν οι Εργοδοτικοί Φορείς με το ΣΚΛΕ ή με άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις  στις οποίες ανήκουν οι εργαζόμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

 Ως επί το πλείστον οι οργανισμοί στους οποίους απασχολούνται οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), η πρόσληψη γίνεται με γραπτό διαγωνισμό, ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ) ή με εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων, ή με αξιολόγηση ουσιαστικών και τυπικών προσόντων. Η πληροφόρηση και τα έντυπα των αιτήσεων υποψηφιότητας παραλαμβάνουν οι υποψήφιοι:

Για προκηρύξεις που εκδίδονται από το ΑΣΕΠ:

 • Από τα καταστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων & Επαρχείων
 • Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Για προκηρύξεις που εκδίδονται από τους φορείς:

 • Από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα
 • Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Προκειμένου να εφαρμοσθούν τα κριτήρια του νόμου απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν οι υποψήφιοι τα προσόντα που απαιτεί η προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Για παράδειγμα, τίτλοι σπουδών, άδεια, εμπειρία, ηλικία, ξένη γλώσσα.

Σχετικά με τη γνώση ξένης γλώσσας, για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού απαιτείται άριστη ή πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Για θέσεις της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ό,τι ορίζει η προκήρυξη κατόπιν απόφασης του εκάστοτε φορέα. Το είδος της γλώσσας και ο τρόπος απόδειξης αναφέρονται κάθε φορά στην προκήρυξη.

Για τους νέους επιστήμονες (κυρίως για απόκτηση εμπειρίας), ή για μακροχρόνια άνεργους αναπτύσσονται και λειτουργούν προγράμματα από τον Ο.Α.Ε.Δ. τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς.

(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας ( Σ.Κ.Λ.Ε.) http://www.skle.gr 

Εκπροσωπεί επαγγελματικά και επιστημονικά πανελλαδικά τους 5000 Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας και διαθέτει 29 Περιφερειακά και Νομαρχιακά Τμήματα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Κρήτη. Ιδρύθηκε το 1955 και αποτελεί επίσημα αναγνωρισμένο επαγγελματικό ? επιστημονικό σωματείο. Σημαντικοί σκοποί της λειτουργίας του είναι:

 • Η συμβολή στην εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων της Κοινωνικής Εργασίας.
 • Η συμβολή στη βελτίωση της εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία, στην κατοχύρωση του Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Η μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων, η γνωμοδότηση, η παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους και η συνεργασία με τις αρχές και τους αρμόδιους φορείς.
 • Η πληροφόρηση της κοινής γνώμης και η εκπροσώπηση του επαγγέλματος στους διάφορους φορείς.
 • Η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη συλλογικής δράσης, με τελικό στόχο την επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής.
 • Η συμμετοχή του Σωματείου στην διαμόρφωση και σχεδιασμό της Κοινωνικής Πολιτικής.

Η πλούσια και σημαντική δραστηριότητά του στο πλαίσιο της προώθησης των παραπάνω σκοπών, έχει τριπλή σημασία. Αφορά τον Κοινωνικό Λειτουργό ως επιστήμονα και επαγγελματία, αφορά το μοντέλο ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής σε κάθε τομέα δραστηριότητας, με τελικό αποδέκτη το άτομο ως ενεργό μέλος σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Επιγραμματικά η δραστηριότητα κινείται στους ακόλουθους άξονες:

 • Οργανωτική ανάπτυξη
 • Εκπαίδευση ? επιμόρφωση ? σεμινάρια ? εκδόσεις
 • Διεθνείς σχέσεις
 • Θεσμικά  θέματα κοινωνικής πολιτικής

Μέσα από αυτή τη δράση του ο Σ.Κ.Λ.Ε., ως Κοινωνικός Φορέας έχει κατακτήσει την απόλυτη επιστημονική αποδοχή και αποτελεί αξιόπιστο σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, ενώ οι θέσεις του όχι μόνο είναι αξιοπρόσεκτες, αλά αποτελούν είτε λύση, είτε νέα προοπτική για θέματα που αφορούν την κοινωνία, τις δομές της και τη συμπεριφορά προς το άτομο.

Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί μπορούν να γίνουν μέλη του Συνδέσμου. Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσετε είναι:

 • Απλή φωτοτυπία της ?δειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
 • Ετήσια συνδρομή
 • Αίτηση εγγραφής

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

 • για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς κατοίκους Αθήνας, Πειραιά, Νησιών Αργοσαρωνικού, Ευβοίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Κυκλάδων, Χίου και Σάμου στον ΣΚΛΕ
 • για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς κατοίκους της υπόλοιπης Ελλάδας στο οικείο Περιφερειακό ή Νομαρχιακό τμήμα.
 

Το Συμβούλιο Επιμόρφωσης στην Κοινωνική Εργασία (Σ.Ε.Κ.Ε) 

http://www.sitemaker.gr/sekegr/page_GREEK_1.htm 

Επιστημονικό Σωματείο Μη Κερδοσκοπικό, ιδρύθηκε το 1964. Αποτέλεσε συνέχεια της «Μονίμου Επιτροπής Επιμορφώσεως εις την Κοινωνικήν Εργασίαν», η οποία δημιουργήθηκε το 1956.

Σκοποί

 • Η ανάπτυξη και διάδοση στη χώρα μας του πνεύματος της Κοινωνικής Εργασίας.
 • Η παρακολούθηση και αφομοίωση των προόδων που πραγματοποιούνται στον τομέα αυτό διεθνώς.
 • Η αναζήτηση μορφών Κοινωνικής Εργασίας, αυξημένης αποτελεσματικότητας.
 • Η γενικότερη επιμόρφωση της Ελληνικής κοινωνίας στην Κοινωνική Εργασία.
 • Η οργάνωση , σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων και  εκπαιδευτικών / επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 • Η έκδοση εντύπων με αντικείμενο κυρίως την Κοινωνική Εργασία.
 • Η συνεργασία με εκπαιδευτικές οργανώσεις για τη μελέτη κοινωνικών προβλημάτων και φαινομένων στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας.

Μέλη του Σ.Ε.Κ.Ε είναι επιστήμονες με ειδικές γνώσεις στον τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Όργανα διοίκησης είναι η Γενική Συνέλευση, το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι πόροι προέρχονται από τις εγγραφές και συνδρομές των μελών, τα έσοδα από διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σωματείου και από επιχορηγήσεις από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. 

Ίδρυμα Αναπτύξεως Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Α.Κ.Ε.) http://www.iake.gr 

Είναι Ν.Π.Ι.Δ.  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Βασικός καταστατικός σκοπός του είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή της Κοινωνικής Εργασίας. Διοικείται από 11μελές Συμβούλιο. 

Κύριοι οικονομικοί πόροι του είναι η αξιοποίηση των ακινήτων που προσέφεραν οι θυγατέρες του Στέφανου και της Πηνελόπης Δέλτα, Σοφία Μαυρογορδάτου, Βιργινία Ζάννα και Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως, για κάθε ενέργεια σχετική με την ακίνητη περιουσία του Ι.Α.Κ.Ε., απαιτείται απόφαση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Ι.Α.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 1979 από την Χ.Ε.Ν. Ελλάδος και μέχρι το 1984 η κύρια προσφορά του αφορούσε στη λειτουργία της Ανωτέρας Σχολής Κοινωνικής Εργασίας η οποία την χρονιά εκείνη (με το Ν. 1404/1983) εντάχθηκε στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Από το 1984 μέχρι και σήμερα, το Ι.Α.Κ.Ε. υπηρετεί την κοινωνική του αποστολή συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κοινωνικής εργασίας μέσω:

 • Οργάνωσης και διενέργειας σεμιναρίων και συνεδρίων στην Ελλάδα καθώς επίσης και στην Κύπρο.
 • Προγραμμάτων επιμόρφωσης Κοινωνικών Λειτουργών και γενικότερα στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Εκπόνησης μελετών, από ειδικούς μελετητές, που αφορούν στην κοινωνική εργασία.
 • Έρευνας για κοινωνικά προβλήματα.
 • Συνεργασίας με υπηρεσίες, ιδρύματα, οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Λειτουργίας αναγνωστικής βιβλιοθήκης.
 • Εκδόσεων για θέματα κοινωνικής εργασίας

ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ανάλογα με το χώρο στον οποίο εργάζονται συμμετέχουν σε κλαδικές οργανώσεις ή ομοσπονδίες οργανώσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε