Λογιστική και Ελεγκτική

«... Επειδή έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες της μετατροπής του υφιστάμενου ΠΜΣ ΛΕ, σε Διατμηματικό ΠΜΣ ΛΕ με το ομόλογό μας  Τμήμα ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι φοιτητές που θα επιλεγούν αναμένεται να υπαχθούν στο νέο καθεστώς (1ος κύκλος Διατμηματικού ΠΜΣ ΛΕ) μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ ...».