Διπλωματικές Εργασίες

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τίτλος Έτος/A.A Επιβλέπων Δημοσίευση
Σκορδυλάκης Χρήστος Σχέση μεταξύ μεγέθους, ρυθμού ανάπτυξης και κερδοφορίας των επιχειρήσεων   Αν. Καθηγητής Αρβανίτης Σταύρος  
Μελάκη Αγγελική Η Αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα 2016 / 1 Αν. Καθηγητής Θ.Σταματόπουλος  
Κοκοτάκης Βασίλειος Ανελαστικά Κόστη και Πρόβλεψη Κερδών 2014 / 3 Αν. Καθηγητής Ι.Σώρρος  
Κουτάντου Σ. Ασημένια Χαρακτηριστικά της Επιτροπής Ελέγχου και Διασφάλιση Ανεξαρτησίας Ελεγκτή 2014 / 4 Καθ. Κ.Συριόπουλος  
Μπραϊμλλάρι Έλενα H εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα: Πλεονεκτήματα από την Ομογενοποίηση της Ελεγκτικής Μεθοδολογίας 2013 / 22 Δρ. Χ. Χαρίσης  
Τσιντάρη Αργυρώ Αλλαγές στον Εσωτερικό Έλεγχο την Περίοδο των Μεγάλων Οικονομικών Εταιρικών Σκανδάλων 2014 / 5 Δρ. Χ. Χαρίσης  
Τζαγκαράκης Ελευθέριος Βιωσιμότητα εισηγμένων στο Χ.Α.Α. ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 2007-2011   Καθηγητής Γ. Θάνος  
Σγουράκης Γεώργιος Λογιστική Τυποποίηση σε Ευρώπη και Αμερική 2014 / 6 Καθηγητής Κ. Στεφάνου  
Κυριακάκη Αικατερίνη Κοινωνική Λογιστική & Ασφαλιστικά Ταμεία 2013 / 18 Αν. Καθηγητής Θ.Σταματόπουλος  
Σοφία Μ. Κορναράκη Χαρακτηριστικά Επιτροπής Ελέγχου και Διοικητικού Συμβουλίου και η συμβολή αυτών στην ποιότητα της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και την Ποιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων 2013 / 24 Επίκ. Καθηγητής Σ. Αρβανίτης  
Ηλίου Αναστασία Χρηματοοικονομικοί δείκτες, κουλτούρα και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα μίας επιχείρησης 2014 / 12 Καθηγητής Κ. Συριόπουλος  
Παπαδάκη Γεωργία Φορολογία και αναδιανομή εισοδήματος στην Ευρωζώνη 2013 / 20 Αν. Καθηγητής Θ.Σταματόπουλος  
Νικηφόρος Ιωάννης Καθαρή λειτουργική θέση και εταιρικές αποδόσεις 2013 / 19 Λέκτορας Γ.Παπαναστασόπουλος  
Γιώτης Νικόλαος Τα Χαρακτηριστικά του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και η Ποιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων 2014 / 8 Επίκ. Καθηγητής Αρβανίτης Σταύρος  
Τζαγκαράκης Γεώργιος Ιδιοκτησιακή Δομή και Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων Μελέτη ελληνικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χ.Α.Α. περίοδος 2006-2010) 2013 / 12 Επίκ. Καθηγητής Αρβανίτης Σταύρος  
Κωνσταντίνος Φρονιμάκης Προσδιοριστικοί Παράγοντες Δανειακής Επιβάρυνσης των Επιχειρήσεων 2013 / 11 Καθ. Δ. Τερζάκης  
Παρασύρη Αντιγόνη Σύγχρονες Εξελίξεις στη Διοικητική Λογιστική 2013 / 9 Αν. Καθηγητής Σώρρος Ι.  
Καλομοίρης Νικόλαος Αποδοχές Μελών Διοίκησης, Διευθυντικών Στελεχών και Χρηματοοικονομικά Χαρακτηριστικά των Επιχειρήσεων 2013 / 6 Αν. Καθηγητής Θ.Σταματόπουλος  
Μόκας Εμμανουήλ Ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων. Θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση 2013 / 4 Δρ. Χ. Χαρίσης  
Μαυράκης Γεώργιος Ιδιοκτησιακή Δομή και Μερισματική Πολιτική 2013 / 3 Επίκ. Καθηγητής Σ. Αρβανίτης  
Σπανάκη Μαρίνα Προσδιοριστικοί Παράγοντες Κερδοφορίας των Ελληνικών τραπεζών 2013 / 2 Καθηγητής Ι. Σώρρος  
Γρηγοράκης Zαχαρίας Πιστωτική Πολιτική & Διαχείριση Πωλήσεων 2014 / 1 Καθηγητής Γ. Ιατρίδης  
Ζωγραφάκη Δήμητρα Πρόβλεψη Πτώχευσης Εισηγμένων Επιχειρήσεων 2013 / 26 Επίκ. Καθηγητής Σ. Αρβανίτης  
Γιαννέρη Σοφία Η Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στον Τραπεζικό Τομέα 2014 / 2 Δρ.Χ .Χαρίσης  
Αλμπαντάκης Μιχαήλ Η αποτίμηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, από τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ στην Ελλάδα 2013 / 17 Αν.Καθηγήτρια Μ.Ροδοσθένους  
Εμμανουήλ Παπαδουράκης Λογιστική τυποποίηση και έλεγχος επιχειρήσεων 2013 / 15 Αν.Καθηγήτρια Μ.Ροδοσθένους  
Μερκουλίδης Νικόλαος Τα Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης και Η Αξία της Επιχείρησης 2013 / 21 Επίκ. Καθηγητής Σ. Αρβανίτης  
Μανιουδάκης Αλέξανδρος Εταιρική Διακυβέρνηση και Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 2013 / 13 Καθηγητής Κ. Στεφάνου  
Νικόλαος Απ. Μπουρνέλης Διαχείριση Κινδύνων και αποτελεσματική εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων : Εμπειρική Έρευνα 2013 / 14 Καθηγητής Στεφάνου Ι. Κωνσταντίνος  
Μαντάλης Γεώργιος Σχέση μεταξύ αποδοτικότητας και κατηγορίας πλοίου των ελληνόκτητων ναυτιλιακών επιχειρήσεων, των εισηγμένων στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης 2013 / 23 Αν.Καθηγήτρια Μ.Ροδοσθένους  
Μελαδάκης Νικόλαος Μέτρηση Οικονομικών Επιδόσεων και Κοινωνική Πρόοδος 2013 / 16 Αν. Καθηγητής Θ.Σταματόπουλος  
Μαρκετάκης Κωσταντίνος Η συμβολή της λογιστικής στη διαχείριση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Μελέτη περίπτωσης 2013 / 5 Καθηγητής Κ. Σώρρος  
Παρασκευή Καλλιτσουνάκη Εσωτερικός Έλεγχος τραπεζών 2013 / 25 Δρ.Χ. Χαρίσης  
Δερμιτζάκη Ελευθερία Συμβάσεις παραχώρησης Δημοσίου & αξιολόγηση αποδόσεων [τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιώτη Επενδυτή] 2013 / 7 Αν. Καθηγητής Σώρρος Ι.  
Κυπριωτάκη Μαρία Οι Λογιστικές Οικονομικές Καταστάσεις ως Εργαλείο Πρόβλεψης Πτώχευσης των Επιχειρήσεων στο Φαρμακευτικό Κλάδο 2013 / 8 Αν. Καθηγητής Σώρρος Ι.  
Αθανασάκη Μαριλένα Διερεύνηση της επίδρασης των συστημάτων ERP στη Διοικητική Λογιστική και στον Εσωτερικό Έλεγχο: Εμπειρική Έρευνα 2012 / 3 Καθηγητής Κ. Στεφάνου ICESAL-’12
Prog, Abstr
Αλεξάκης Δημοσθένης Κύκλος Ταμειακής Μετατροπής και Κερδοφορία: Εμπειρική Διερεύνηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Εισηγμένων στο Χ.Α.Α. 2012 / 2 Επίκ. Καθηγητής Σ. Αρβανίτης ICESAL-’12
Prog, Abstr
Αρχάβλη Ελένη Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης 2012 / 8 Καθηγητής Κ. Συριόπουλος ICESAL-’12
ProgAbstr
Βαρδάκη Μαρία Διερεύνηση της σχέσης Διοικητικής Λογιστικής και Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων με τα Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ΕRP): Εμπειρική έρευνα στην Ελλάδα 2012 / 6 Καθηγητής Κ. Στεφάνου ICESAL-’12
Prog, Abstr
Βροντάκη Στυλιανή Πολιτισμός και Φοροδιαφυγή: Μια Εκτενής Βιβλιογραφική Επισκόπηση 2012 / 10 Αν. Καθηγητής Θ.Σταματόπουλος IJBHT 
 
ICESAL-’12
ProgAbstr

ICABE-’12
ProgAbstr

Μαγριπλή Ευαγγελία Επιτροπή Ελέγχου και Εσωτερικός Έλεγχος ως μηχανισμοί της Εταιρικής Διακυβέρνησης 2012 / 11 Καθηγητής Κ. Συριόπουλος ICESAL-’12
Prog, Abstr
Μαστοράκης Μαρίνος Χρηματοοικονομικά Χαρακτηριστικά Εταιρειών που Ελέγχονται από Μεγάλες Ελεγκτικές Εταιρείες 2012 / 5 Καθηγητής Κ.Συριόπουλος ICESAL-’12
Prog, Abstr
Μελετάκη Μαρία Διερεύνηση της Επίδρασης των Συστημάτων ERP στην Επιχειρηματική Απόδοση: Εμπειρική Έρευνα 2012 / 1 Καθηγητής Κ. Στεφάνου ICESAL-’12
Prog, Abstr
Πανταγάκης Εμμανουήλ Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης και Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων: Εμπειρική Διερεύνηση του Κλάδου Υψηλής Τεχνολογίας (Software και Hardware) στην Ε.Ε. 2012 / 9 Καθηγητής Δ. Τερζάκης ICESAL-’12
ProgAbstr
Τζιγκουνάκη Ηράκλεια Δυναμική Προσέγγιση της Κεφαλαιακής Διάρθρωσης των Ευρωπαϊκών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 2012 / 4 Επίκ. Καθηγητής Σ. Αρβανίτης ICESAL-’12
Prog, Abstr
Βαρδάκη Ελισσάβετ Εσωτερικός Έλεγχος και Εταιρική Διακυβέρνηση Τραπεζών 2012 / 7 Επικ. Καθηγητής Γ. Ιατρίδης  
Βλαχάκης Εμμανουήλ Η Ανεξαρτησία, ο Ρόλος και η Ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή των Ιδιωτικών Εταιριών 2014 / 10 Επικ. Καθηγητής Γ. Ιατρίδης  
Γαλεράκη Κυριακούλα Μελέτη Τραπεζικών Μετοχών Εισηγµένων στο Χ.Α.Α. κατά την Περίοδο της Κρίσης στην Ελλάδα 2012 Καθηγητής Γ. Θάνος  
Ζωγραφάκη Μαρία Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ρευστών Διαθεσίµων 2012 / 15 Επίκ. Καθηγητής Σ. Αρβανίτης  
Κατσουλάκη Μαρίνα Η Επίδραση της Σύνθεσης του ?Σ και της Οικογενειακής Ιδιοκτησίας στη Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου 2012 / 12 Καθηγητής Δ. Τερζάκης ICESAL-’12
ProgAbstr
Κουτσού Αθανασία Εσωτερικός έλεγχος και Βιωσιµότητα της Επιχείρησης - Εµπειρική Μελέτη 2012 / 19 Επίκ. Καθηγητής Γ. Ιατρίδης  
Μακρυβογιατζάκης Γεώργιος Αξιολόγηση Κινδύνων στα Πλαίσια του Εσωτερικού Ελέγχου στις Ελληνικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 2012 / 16 Δρ. Χ. Χαρίσης  
Μανιάς Ιωάννης Θεσµοί, Θεσµική Αλλαγή και Φοροδιαφυγή 2012 / 21 Αν. Καθηγητής Θ.Σταματόπουλος ICESAL-’12
Prog,Abstr
Μανιούδης Μιχαήλ Θεσµικές Διαφορές και Τρέχουσα Συστηµική Οικονοµική Κρίση 2012 / 18 Αν. Καθηγητής Θ.Σταματόπουλος  
Μανουσάκη Μαρία Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων και Διερεύνηση της Βιωσιµότητας της ΠΑΕ ΟΦΗ περιόδου 2006-2011 2012 / 14 Καθηγητής Γ. Θάνος  
Μπούζα Μαρία Πώς οι Χρηµατοοικονοµικές Εκθέσεις Συνέβαλαν στη Χρηµατοοικονοµική Κρίση; 2012 / 13 Δρ. Χ. Χαρίσης ICESAL-’12
Prog,Abstr
Πάγκος Νικόλαος Σύγχρονες Τάσεις Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και Προϋπολογισµοί Προγραµµάτων. Η Συµβολή τους σε µία Χρηστή Δηµοσιονοµική Διαχείριση 2012 / 17 Δρ. Χ. Χαρίσης  
Στιβακτάκη Αικατερίνη Πως Μπορεί ο Εσωτερικός Έλεγχος να Βελτιώσει το Δηµόσιο Τοµέα (Τοπική Αυτοδιοίκηση) 2012 / 20 Επικ. Καθηγητής Γ. Ιατρίδης  
Σκούρας Αναστάσιος Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (E-Government) και εφαρμογές cloud computing: Προβλήματα, προτάσεις, προοπτικές 2013 / 1 Καθηγητής Κ. Στεφάνου

Emerald Insight

ICESAL-’12
ProgAbstr

Συμεουδάκης Μύρων Χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των εταιριών που ελέγχονται από μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των εταιριών που ελέγχονται από μικρές επιχειρήσεις. 2013 / 10 Καθηγητής. Κ. Συριόπουλος  
Βλαχάκη Μαρία Επενδυτικά Δάνεια Επιχειρήσεων 2014 / 7 Καθηγητής. Γ. Θάνος  
Χρονόπουλος Θεόδωρος Αξιολόγηση των συστημάτων ERP στο νοσοκομειακό τομέα:  Εμπειρική έρευνα 2014 / 17 Καθηγητής Κ. Στεφάνου  
Δασκαλάκη Κυριακή Οικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες κερδοφορίας τραπεζών
 
2014 / 18 Καθηγητής Ε. Θαλασσινός  
Σηφάκης Γεώργιος Ο έλεγχος στα βιβλία και στις οικονομικές καταστάσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων.Ο κίνδυνος αποτυχίας. 2014 / 22 Δρ. Χ. Χαρίσης   
Χατζηγεωργίου Γεώργιος Επαναπροσδιορισμός της φτώχειας ως κίνδυνος και ευπάθεια 2014 / 23 Αν. Καθηγητής Θ.Σταματόπουλος  
Κοκκινάκης Ευάγγελος Ο ανατοκισμός των οφειλόμενων στις τράπεζες τόκων 2014 / 24 Καθηγητής Γ. Ιατράκης  
Ροβυθάκη Αικατερίνη Βιωσιμότητα εισηγμένων στο ΧΑ κατασκευαστικών επιχειρήσεων 2007-2011. 2014 / 9 Καθηγητής. Γ. Θάνος  
Βουργουράκης Εμμανουήλ Χειραγώγηση κερδών επιχειρήσεων εντάσεως κεφαλαίου. 2014 / 11 Αν. Καθηγητής Γ. Ιατρίδης  
Ζουράρη Ελευθερία Εταιρική διακυβέρνηση και πτώχευση 2014 / 13 Καθηγητής Δ.Τερζάκης   
Νικολιδάκης Ευτύχης Συμβολή των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων  2014 / 14  Επικ. Καθηγητής Σ. Αρβανίτης  
Παπουτσάκη Βασιλεία Το σχέδιο εξυγίανσης των επιχειρήσεων κατά το νόμο 4313/2011 2014 / 15 Καθηγητής Γ. Ιατράκης   
Σπινθάκης Γεώργιος Η επίδραση των συστημάτων ERP στην επιχειρηματική απόδοση: Εμπειρική έρευνα 2014 / 16 Καθηγητής Κ. Στεφάνου  
Δρακωνάκης Ιωάννης Ιδιοκτησιακό καθεστώς και αποδοτικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στα Χρηματιστήρια της Ν.Υόρκης 2014 / 19 Αν.Καθηγήτρια Μ.Ροδοσθένους  
Λαυρεντάκης Κωνσταντίνος Συμπεριφορά του κόστους των επιχειρήσεων και θεμελιώδης ανάλυση των λειτουργικών εξόδων  2014 / 20 Επικ. Καθηγητής Σ. Αρβανίτης   
Μεταξάς Γεώργιος Διανεμητικές επιδράσεις της φοροδιαφυγής  2014 / 21 Αν.Καθηγητής Θ.Σταματόπουλος  
Σταυρουλάκη Ροδάνθη Επίδραση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων 2014 / 25 Επικ. Καθηγητής Σ. Αρβανίτης   
Λουλούδη Ελένη Αξιολόγηση εσωτερικού ελέγχου και πρόθεση προοπτικές δημιουργίας τμήματος εσωτερικού ελέγχου στις ελληνικές μη εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 2014 / 26 Δρ. Χ. Χαρίσης  
Μακρυγιωργάκης Γεώργιος Η Προστασία του Καταναλωτή Τραπεζικών Υπηρεσιών 2014 / 27 Καθηγητής Γ. Ιατράκης  
Κοτσιφού Μαρία Λογιστικά μεγέθη, κεφαλαιακές επενδύσεις και εταιρικές αποδόσεις 2014 / 28 Επίκ. Καθηγητής Γ.Παπαναστασόπουλος  
Ζερβού Ελευθερία Επιτροπή Ελέγχου και χαρακτηριστικά Διοικητικού Συμβουλίου 2015 / 1 Επικ. Καθηγητής Σ. Αρβανίτης