Επικοινωνία

Email: secrmscaccaud@staff.teicrete.gr.
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678 κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 15:30-17:00
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: Τηλ: 2810 379670 ή 2810 3796 12 καθημερινά 11:00-13:00
μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.
 
 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική & Ελεγκτική»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο)
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα Κρήτης (Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης