Ανοιχτή Πρόσκληση Υποψηφίων για το Εργαστήριο Εσωτερικού Ελέγχου