Τομέας Φυσικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών
Αρχή Μαθήματα Τομέα Υλ/κή Υποδομή Εργαστήρια Προσωπικό Έρευνα
 Αρχή > Εργαστήρια > Εργαστήριο "Φωτοβολταϊκό Πάρκο"
Εργαστήριο "Φωτοβολταϊκό Πάρκο"
Ιστοσελίδα: http://physics.stef.teicrete.gr
*
Φωτοβολταϊκό Πάρκο
Προσωπικό:
Φραγκιαδάκης Ιωάννης
  email : pvjfra@stef.teicrete.gr
  Τηλ. :+302810254858
  Τηλεομοιοτυπία: +302810379222
Μαυροματάκης Φώτης
  email : fotis@stef.teicrete.gr
  Τηλ. :+302810379212
  Τηλεομοιοτυπία: +302810379222
Γενικά Στοιχεία:
Το εργαστήριο Φωτοβολταϊκό Πάρκο (ΦΠ) λειτουργεί από το 1992 και συμβάλλει στην απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας στη φυσική και την τεχνολογία της μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Δημιουργήθηκε με σκοπό την έρευνα, ανάπτυξη και εκπαίδευση σε κάθε αντικείμενο που αφορά στον τομέα της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας καθώς και στην αξιοποίησή της σε φωτοβολταϊκές εφαρμογές.
Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του ευρύτερου χώρου των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και αποτελείται από το χώρο εγκατάστασης των ΦΒ συστοιχιών και τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Έχουν εγκατασταθεί και αξιοποιούνται σε διάφορες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ΦΒ πλαίσια ισχύος 8 kWp, διαφόρων τύπων, σταθμός συλλογής ηλιακών και ανεμολογικών δεδομένων και μια ανεμογεννήτρια 750 W, ως τμήμα υβριδικού συστήματος.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν πέντε επαρκώς εξοπλισμένα εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - βιβλιοθήκη, μηχανουργείο καθώς και βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους. Το κτίριο σχεδιάστηκε με παθητικά και γενικότερα, βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.
Δραστηριότητες:

Εκπαιδευτικές:
 • Σχετικά μαθήματα των τμημάτων Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας
 • Πτυχιακές εργασίες
 • Πρακτική άσκηση σπουδαστών-φοιτητών

  Εφαρμοσμένη Έρευνα:
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα και εφαρμογές τους.
 • Ηλιακή ακτινοβολία, συλλογή επεξεργασία μετρήσεων. Φασματοσκοπία ηλιακού φωτός.
 • Μοντέλα υπολογισμού μετρήσεων ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο.
 • Μελέτη συμπεριφοράς ΦΒ στοιχείων σε λίαν ισχυρό φυσικό φωτισμό.
 • Μελέτη αποδοτικότητας ΦΒ πλαισίων
 • Μελέτες εφαρμογής ΦΒ συστημάτων


 • Τομέας Φυσικής - Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών - ΤΕΙ
  Σχεδίαση και ανάπτυξη: Ανθουλάκης Δημήτρης  και για την προσαρμογή Καβουσανάκη Ελευθερία