Τομέας Φυσικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών
Αρχή Μαθήματα Τομέα Υλ/κή Υποδομή Εργαστήρια Προσωπικό Έρευνα
 Αρχή > Προσωπικό > Κονδύλης Αντώνης
  Σύντομο Βιογραφικό -   Δρ Κονδύλης Αντώνης  

Σπουδές:

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:    

Εκπαιδευτική, Ερευνητική και Επαγγελματική προϋπηρεσία:

Τηλέφωνο:
2810379754 


Email: kondilis@physics.uoc.gr

Μαθήματα που διδάσκει: 
Εργαστήρια Φυσικής Ι (Τμήμα Ηλεκτρολογίας)

Ώρες Γραφείου:   Τομέας Φυσικής - Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών - ΤΕΙ