Τομέας Φυσικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών
Αρχή Μαθήματα Τομέα Υλ/κή Υποδομή Εργαστήρια Προσωπικό Έρευνα
 Αρχή > Προσωπικό > Παυλάκης Κωσταντίνος
  Σύντομο Βιογραφικό -   Δρ Παυλάκης Κωσταντίνος  

Σπουδές:

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:    

Εκπαιδευτική, Ερευνητική και Επαγγελματική προϋπηρεσία:

Τηλέφωνο:
2810379755 


Email: pavlakis@iesl.forth.gr

Μαθήματα που διδάσκει: 
Εργαστήρια Φυσικής ΙΙ (Τμήμα Μηχανολογίας) - Εργαστήρια Φυσικής Ι (Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων - Τμήμα Μηχανολογίας)

Ώρες Γραφείου:   Τομέας Φυσικής - Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών - ΤΕΙ