Τομέας Φυσικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών
Αρχή Μαθήματα Τομέα Υλ/κή Υποδομή Εργαστήρια Προσωπικό Έρευνα
 Αρχή > Προσωπικό > Φραγκιαδάκης Γιάννης
  Σύντομο Βιογραφικό -   Δρ Φραγκιαδάκης Γιάννης, Καθηγητής  

Σπουδές:
 • 1971 Πτυχίο Φυσικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • 1986 Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στον τομέα Εφαρμ. Φυσικής, Παν. Κρήτης

 • 1991 Διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης


 • Βαθμίδα: Καθηγητής

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 5/1974 – 1979 Έκτακτος Εκπαιδευτικός, ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΤΕ Ηρακλείου
  7/1979 Εκλογή σε θέση Καθηγητή κλάδου 23, ΚΑΤΕΕ Ηρακλείου
  10/1984 Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΙ Κρήτης
  5/1989-σήμερα Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

  1987-σήμερα Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκό Πάρκο (http://physics.stef.teicrete.gr)

  Μαθήματα που διδάσκει

  Φυσική, τμ. Ηλεκτρολογίας
  Εφαρμογές Α.Π.Ε., τμ. Ηλεκτρολογίας
  Ηλιακά Συστήματα, τμ. Μηχανολογίας

  Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • Explicit empirical relation for the monthly average cell temperature performance ratio of photovoltaic arrays. Y. Franghiadakis, P. Tzanetakis. Progress in Photovoltaics: Research & Technology: Res. Appl. 14, 541-551 (2006).
  • Direct and Indirect determination of the Linke turbidity coefficient. F Mavromatakis, Y. Franghiadakis. Solar Energy 81 (2007) 896-903.
  • Effective mobility and photocurrent in carbon nanotube-polymer composite photovoltaic cells. E. Kymakis, P. Sevati, P. Tzanetakis, E. Koudoumas, N. Kornilios, I. Rompogiannakis, I. Franghiadakis and G. A. J. Amaratunga. Nanotechnology 18 (2007) 435702 (6pp).
  • Improved total atmospheric water vapor amount determination from near-infrared filter measurements with sun photometers. Mayromatakis F. and Y. Franghiadakis. Atmos. Chem. Phys. Disc. 2007, 7 (3), pp. 6113-6141.
  • A comparison of the performance ratio of photovoltaic modules at different tilt angles E. Drakakis, F. Mavromatakis, Y. Franghiadakis, P. Tzanetakis and I. Fragiadakis. DESMEE 2007, International Workshop on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe. September 19-20, 2007. Istanbul, Turkey.
  • The Effect of concentrated sunlight transfer on the transmission characteristics of plastic optical fibers. Konstantaki M., Y. Franghiadakis, F. Mavronatakis, V. Zacharopoulos, E. Koudoumas and D. Kalymnios. 16th International Conference on Plastic Optics Fibers, POF 2007,Turin, Italy 10-12 September
  • A highly efficient novel Azimouthal heliotrope. Mayromatakis F. and Y. Franghiadakis Solar Energy. V82, Issue 4, April 2008, Pages 336-342.
  • “Modelling the photovoltaic potential of a site”, by Mavromatakis F., G. Makrides, G. Georghiou, A. Pothrakis, Y. Franghiadakis, E. Drakakis, E. Koudoumas. Renewable Energy. doi:10.1016/j.renene.2009.11.010.

  Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: «Καινοτομικό Αζιμουθιακό Ηλιοτρόπιο» Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ο.Β.Ι. 1005380/15-12-2006. και Δίπλωμα τροποποίησης 1006107/2008.
  Συγγράμματα:
  • Φυσική και Τεχνολογία, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
  • Ειδικά Θέματα Φυσικής, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
  • Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Εκδόσεις ΤΕΙ Κρήτης.
     

  Εκπαιδευτική, Ερευνητική και Επαγγελματική προϋπηρεσία: Ηλιακή ακτινοβολία - Φωτοβολταϊκή τεχνολογία - Φωτοβολταϊκά συστήματα.

  • Μελέτη παραγόντων που καθορίζουν την αποδοτικότητα ΦΒ πλαισίων
  • Επίδραση σκίασης σε συστήματα διαδοχικών ΦΒ συστοιχιών.
  • Ηλιοτροπικά συστήματα (Solar trackers) – Ηλιοστατικές διατάξεις.
  • Μοντέλο αποδιδόμενης ηλεκτρικής ισχύος από ΦΒ πλαίσια
  • Διαστασιολόγηση υβριδικών ενεργειακών συστημάτων.

  Τηλέφωνο:
  2810254858 


  Email: pvjfra@staff.teicrete.gr

  Μαθήματα που διδάσκει: 
  Φυσική (Θεωρία - Τμήμα Ηλεκτρολογίας), Ηλικακά Συστήματα (Θεωρία - Τμήμα Μηχανολογίας), Ηλιακά Συστήματα (Θεωρία - Τμήμα Ηλεκτρολογίας)

  Ώρες Γραφείου:   10:00 – 12:00, Τρίτη - Πέμπτη. Εργαστήριο  

  Ιστοσελίδα: http://pv.teicrete.gr

  Επιπλέον Πληροφορίες: Ιωάννης Φραγκιαδάκης (CV)
  Τομέας Φυσικής - Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών - ΤΕΙ