Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π)

Εκθέσεις Αξιολόγησης

Όλα τα λειτουργούντα Τμήματα στο ΤΕΙ Κρήτης μέχρι την εφαρμογή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ (Π.Δ. 104/5-6-2013) έχουν ολοκληρώσει την Εσωτερική τους Αξιολόγηση.

Εξωτερικές Αξιολογήσεις έχουν ολοκληρωθεί στα παρακάτω τμήματα:

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

Αξιολόγηση στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ I, 1999

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (2011)

Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (2011)

Τμήμα Μηχανολογίας

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (2008)

Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

Έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ

Τμήμα Ηλεκτρονικής - Παράρτημα Χανίων

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (2012)

Τμ. Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Παράρτημα Χανίων

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (2012)

Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής - Παράρτημα Ρεθύμνου

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (2010)


Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθοκομίας

Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση (2011)

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση (2011)


Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ

Τμήμα Νοσηλευτικής

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (2013)

Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας - Παράρτημα Σητείας

Έχει ολοκληρωθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση. Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (Σε εξέλιξη)


Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Λογιστικής

Έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων - Παράρτημα

Αγ. Νικολάου

Έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & ασφαλιστικής - Παράρτημα Αγ. Νικολάου

Έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ

Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης - Παράρτημα Ιεράπετρας

Έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΓΡΑΦΕΙΑ | ΝΕΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ | ΕΡΕΥΝΑ  

Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου: Τμήμα Πληροφορικής - Κεντρική Διοίκηση, Email : webmaster@staff.teicrete.gr
Τελευταία Ενημέρωση Ιστοσελίδας: