Καλώς Ήρθατε στο Δικτυακό Τόπο του ΤΕΙ Κρήτης
Ανακοινώσεις
ΕΛΚΕ: Ανακοίνωση απόφασης Επιτροπής Ερευνών για την πρόσκληση με α.π. 142/Φ30.1/3.2.2014.  
ΕΛΚΕ: Ανακοίνωση απόφασης Επιτροπής Ερευνών για την πρόσκληση με α.π. 413/Φ.30.1/11.03.2014.  
ΕΛΚΕ: Ανακοίνωση απόφασης Επιτροπής Ερευνών για την πρόσκληση με α.π. 412/Φ.30.1/11.03.2014.  
ΕΛΚΕ: Ανακοίνωση απόφασης Επιτροπής Ερευνών για την πρόσκληση με α.π. 411/Φ.30.1/11.03.2014.  
ΕΛΚΕ: Ανακοίνωση απόφασης Επιτροπής Ερευνών για την πρόσκληση με α.π. 445/Φ.30.1/17.03.2014.  
Ακαδημαϊκό Χρονοδιάγραμμα 2013-2014
Μετεωρολογικά Δεδομένα
 
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση / Erasmus
LLP / ERASMUS


ECTS / Diploma Supplement

Πιστοποίηση Παραρτήματος Διπλώματος

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Φοιτητών (e-mail)

Υπηρεσιακά Έγγραφα ΤΕΙ Κρήτης

Έκθεση: «Ο αρχαίος ελαιώνας της Κρήτης, στο βάθος του χρόνου»

Διακήρυξη για την Κρητική Διατροφή

Πρόγραμμα HiPER «πυρηνική σύντηξη με Laser»

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (K.T.E.) Κρήτης

  Προκηρύξεις
Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας αναλωσίμων - Γραφείο Διασύνδεσης  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Αρχιμήδης ΙΙΙ – Υπ. 11  
Διεθνής διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού – Graphene
Προκήρυξη για για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων & εγκ.του ΤΕΙΚ
Προκήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμούγια την ανάδ. αναδ.παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του ΤΕΙΚ
  Δείτε όλες τις προκηρύξεις Διαγωνισμών ή Θέσεων
diavgeia.gov.gr
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΓΡΑΦΕΙΑ | ΝΕΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ | ΕΡΕΥΝΑ  

Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου: Τμήμα Πληροφορικής - Κεντρική Διοίκηση, Email : webmaster@staff.teicrete.gr
Τελευταία Ενημέρωση Ιστοσελίδας: