Μπάμπης Γ. Κουτρούλης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική

Προσωπικά

Βιογραφικό

Άρθρα-Δημοσιεύσεις

Λάκκοι-Ιστορία

Ενδιαφέροντα

Βιβλιοστάσιο

Επικίνδυνα υλικά

Εργονομία

Εργαλεία

Πολυτεκνικό Βήμα

Δημόσια έργα

Μέτρα και σταθμά

Ημερολόγια

Alfavito

Φωνητικό αλφάβητο

Κώδικας Morse

Οικισμοί Κρήτης

Χρήσιμα

Μικρό λεξικό

Ορθογραφία

Στίξη

Αρχαίες μετοχές

Δοτικές

Λατινικές φράσεις

Βιβλιογραφίες

Παραπομπές

Διορθωτικά

Επικοινωνία


Άρθρα

Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας. Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης είναι πλέον συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 24 του Συντάγματος) και περιλαμβάνεται και στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη αποσκοπεί στην υλοποίηση τριών φαινομενικά αντιτιθέμενων στόχων: της οικονομικής μεγέθυνσης, της κοινωνικής συνοχής
και της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιδιωχθούν με δράσεις που υλοποιούνται στο χώρο και με σχεδιασμούς που εκτείνονται σε διάφορους χρονικούς ορίζοντες. Η επίτευξη όμως του στόχου της αειφορίας βρίσκει τη χώρα μας πολύ πίσω, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη νέα Στρατηγική της Λισαβόνας.[το πλήρες άρθρο]

Συμβολή Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχ/κών στην Ενέργεια

Το 1929 ο πληθυσμός της γης ήταν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι και κάθε ένας , κατά μέσο όρο, δαπανούσε ενέργεια 12 ανθρώπων της προβιομηχανικής εποχής. Το 1979 ο πληθυσμός της γης ήταν 4 δισεκατομμύρια και κατά μέσο όρο κάθε άνθρωπος δαπανούσε ενέργεια 27 προβιομηχανικών ανθρώπων. Το 2020 ο πληθυσμός της γης προβλέπεται να είναι 9 δισεκατομμύρια περίπου, και κάθε άνθρωπος θα καταναλώνει ενέργεια 43 προβιομηχανικών ανθρώπων...[το πλήρες άρθρο]

Περισσότερα άρθρα []

 

Περιεχόμενα σελίδων


Πολυτεκνικό Βήμα
Κίνητρα για νέους γονείς στη Γερμανία. Στην Ελλάδα το δημογραφικό εξετάζεται από Επιτροπές ...!!! [περισσότερα]

Χρήσιμες πληροφορίες για τους πολύτεκνους. Επίσης,  αναλυτικός κατάλογος και ευρετήριο πολυτεκνικών νομοθετικών ρυθμίσεων και ευεργετημάτων.


Οικισμοί Κρήτης
Οικισμοί και διοικητική διαίρεση της Κρήτης. κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί και Μαρτυρικά Χωριά.


Νομοθεσία Δημοσίων έργων
Ολόκληρη η νομοθεσία Δημοσίων Έργων, με αλφαβητική αναζήτηση λημμάτων και νομοτεχνικών εννοιών.


Μέτρα και σταθμά
Πληροφορίες, άρθρα και βιβλιογραφικές αναφορές για τα συστήματα μέτρησης. Ιδιαίτερη αναφορά στις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Οδηγίες για την καλή χρήση των μονάδων μέτρησης – αλλά και άλλων μαθηματικών συμβόλων – στα τεχνικά κείμενα.


Ημερολόγια
Ενδιαφέρουσα σελίδα που περιλαμβάνει τα περισσότερα σε χρήση, σήμερα, ημερολόγια (Γρηγοριανό, Ιουλιανό, Εβραϊκό, Ισλαμικό, Περσικό, κτλ.). Αυτόματη μετατροπή ημερομηνιών μεταξύ των ημερολογίων.


Γλωσσικά εργαλεία
Συλλογή από χρήσιμα κείμενα και γλωσσάρια σε θέματα σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας. Σ΄αυτά περιλαμβάνονται: ένα μικρό λεξικό ορθογραφικά συγχεόμενων λέξεων· οι βασικότεροι κανόνες ορθογραφίας της δημοτικής γλώσσας, σε συνοπτική μορφή· οδηγίες για την αποτελεσματική χρήση των σημείων στίξης· κατάλογος των μετοχών παρακειμένου των ρημάτων καθώς και στερεότυπες φράσεις με δοτική πτώση της αρχαίας ελληνικής, που παραμένουν σε χρήση· μικρό γλωσσάριο με τις πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες λατινικές φράσεις κλπ. Επίσης σχόλια για την ακριβή μεταγραφή των ελληνικών κειμένων και τα Greeklish.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Διεθνείς Ημέρες
Εορτολόγιο

Διεθνής Αμνηστία. Ελληνικό Τμήμα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Βιβλιοστάσιο

Δανέζης Μ., Θεοδοσίου Στρ.: Το Μέλλον του Παρελθόντος μας

Ο επιστήμονας, στο μέτρο που παράγει επιστημονικό έργο, αποτελεί παράγοντα πολιτισμικής διαμόρφωσης, επιδρώντας θετικά ή αρνητικά στην εξέλιξη της κοινωνικής δομής. Λόγω αυτού του ρόλου του δεν μπορεί να υπαινίσσεται και να επικαλείται την ουδετερότητα της επιστήμης, μένοντας έξω από τη διαμόρφωση του εκάστοτε θεολογικού ή κοινωνικού γίγνεσθαι. Αυτό το οποίο γνωρίζουν πολύ καλά οι μελετητές της ιστορίας των επιστημών είναι ότι: το τέλος μιας μεγάλης επιστημονικής επανάστασης σηματοδοτεί την αρχή μεγάλων κοινωνικών ανακατατάξεων....[]

περισσότερα βιβλία èèè


 


 


 


Πνευματική ιδιοκτησία © 2003-2010 Μπάμπης Κουτρούλης. Η επίσκεψη στις σελίδες αυτές προϋποθέτει την αποδοχή των Όρων Χρήσης (πάντως, διαβάστε τους για κάθε ενδεχόμενο...)

Τελευταία ενημέρωση: 20-01-2015