Αρχική
Προσωπικά
Βιογραφικό
Άρθρα-Δημοσιεύσεις
Λάκκοι-Ιστορία
Ενδιαφέροντα
Βιβλιοστάσιο
Επικίνδυνα υλικά
Εργονομία
Εργαλεία
Πολυτεκνικό Βήμα
Δημόσια έργα
Μέτρα και σταθμά
Ημερολόγια
Alfavito
Φωνητικό αλφάβητο
Κώδικας Morse
Οικισμοί Κρήτης
Χρήσιμα
Μικρό λεξικό
Ορθογραφία
Στίξη
Αρχαίες μετοχές
Δοτικές
Λατινικές φράσεις
Βιβλιογραφίες
Παραπομπές
Διορθωτικά
Επικοινωνία

 

Σύμβολα διόρθωσης χειρογράφων

Στην τελική φάση πριν την εκτύπωση ενός κειμένου, ο τυπογράφος επιστρέφει στο συγγραφέα ή στο διορθωτή το κείμενο προκειμένου να διορθωθεί.

Οι διορθώσεις γίνονται στο περιθώριο του κειμένου με τη χρήση τυποποιημένων (συμβατικών) συμβόλων για λόγους σαφήνειας και αποτελεσματικής επικοινωνίας με το τυπογραφείο.

Οι διορθώσεις σημειώνονται στην επέκταση των αράδων του κειμένου, είτε από αριστερά προς τα δεξιά στο δεξί περιθώριο, είτε από δεξιά προς τα αριστερά στο αριστερό.

Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα διορθωτικά σύμβολα περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος έχει ληφθεί από το «Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων» της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


© 2003-2008 Μπάμπης Κουτρούλης. Η επίσκεψη στις σελίδες αυτές προϋποθέτει την αποδοχή των «Όρων Χρήσης»