ΑΒΓ
ΔΕΖ
ΗΘΙ
ΚΛΜ
ΝΞΟ
ΠΡΣ
ΤΥΦ
ΧΨ
Ω
                             
                             
                             
                             
                           

 

Αρχική
Προσωπικά
Βιογραφικό
Άρθρα-Δημοσιεύσεις
Λάκκοι-Ιστορία
Ενδιαφέροντα
Βιβλιοστάσιο
Επικίνδυνα υλικά
Εργονομία
Εργαλεία
Πολυτεκνικό Βήμα
Δημόσια έργα
Μέτρα και σταθμά
  Σύστημα SI
  Τεχνικά κείμενα
  Ελληνικά Μέτρα & Σταθμά
Ημερολόγια
Alfavito
Φωνητικό αλφάβητο
Κώδικας Morse
Οικισμοί Κρήτης
Χρήσιμα
Μικρό λεξικό
Ορθογραφία
Στίξη
Αρχαίες μετοχές
Δοτικές
Λατινικές φράσεις
Βιβλιογραφίες
Παραπομπές
Διορθωτικά
Επικοινωνία

 

Λεξικό ελληνικών μονάδων μέτρησης

Όλα τα επιτεύγματα του πολιτισμού, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως καλά ή κακά, θα ήταν ανύπαρκτα, χωρίς την ικανότητα του ανθρώπου να μετρά και να συγκρίνει· χωρίς δηλαδή τη χρήση μονάδων μέτρησης για κάθε τι που θα μπορούσε μεριστεί. Στα παλιότερα χρόνια, μάλιστα, οι μονάδες μέτρησης ήταν πάρα πολλές. Σχεδόν κάθε χρήση, κάθε υλικό, κάθε επάγγελμα είχε τους δικούς του μετρητικούς κανόνες και τις αντίστοιχες μονάδες. Μόνο μετά τη γέννηση του μετρικού συστήματος, όχι τυχαία μετά τη Γαλλική Επανάσταση, άρχισε να περιορίζεται το τεράστιο πλήθος των ιδιόμορφων μονάδων μέτρησης και να απλοποιείται η μετρητική διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, ένα σχετικά μεγάλο πλήθος μονάδων μέτρησης εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρύτατα σήμερα. Οι λόγοι γι αυτό είναι είτε εθνοκεντρικοί (π.χ. το αγγλοσαξονικό σύστημα μονάδων), είτε, απλά, η δύναμη της συνήθειας. Στην χώρα μας, σήμερα, έχει σχεδόν πλήρως επικρατήσει το μετρικό σύστημα. Ειδικές μονάδες μέτρησης χρησιμοποιούνται μόνο στα παραδοσιακά επαγγέλματα – σ' όσα έχουν απομείνει – καθώς και σε ιδιωματικές ή στερεότυπες εκφράσεις ή γλωσσικά απολιθώματα. Το λεξικό που ακολουθεί καταγράφει, με συντομία, τις διάφορες μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν – και χρησιμοποιούνται ακόμη – στον ελλαδικό χώρο. Οι καταγραφές αυτές προέρχονται από το προσωπικό μου αρχείο, το οποίο πιστεύω σύντομα να βρει το δρόμο για το τυπογραφείο.

Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα από το κυλιόμενο αλφαβητικό ευρετήριο στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Οι ιστοσελίδες εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες μονάδες. Αν έχετε να προτείνετε κάποια νέα μονάδα (μόνο ελληνικές μονάδες μέτρησης) ή να κάνετε κάποιο σχόλιο ή διόρθωση, παρακαλώ ενημερώστε με.

Αγαστέρα, η [Κρήτη] Μέτρο χωρητικότητας υγρών, μισής ή μιας οκάς.
άμμα, η [Αρχ. Ελλάδα] Μονάδα μήκους, περίπου 18,4 μέτρα.
αξάι, το [Κρήτη] Μέτρο χωρητικότητας στερεών και γεννημάτων, περίπου μιας οκάς.

βλ. και ξάγι

απιθαμή, η η απιθαμή ή πιθαμή ή σπιθαμή· μέτρο μήκους, τα 9/10 του ποδιού.
αρ, το Μονάδα μέτρησης επιφανειών· ισοδυναμεί με 100 τετρ. μέτρα.
αρσίν, το Μέτρο μήκους σε χρήση στους ανατολικούς λαούς και παλιότερα στη Ρωσία. Το μήκος ποίκιλε από χώρα σε χώρα. Το ρωσικό αρσίν ισοδυναμούσε με 7/9 της γιάρδας ή 0,7112 μέτρα.
άρουρα, η [Ελληνορωμαϊκή περίοδος] Μονάδα επιφανείας καλλιεργήσιμης γης· ισοδυναμούσε με 2025 τετρ. μέτρα περίπου.
αρτάβα, η [Ελληνιστική Αίγυπτος] Μονάδα χωρητικότητας· ισοδυναμεί με 40 λίτρα περίπου.
ασσάριο, το [Αρχαία Ρώμη] Μονάδα βάρους (λατ.: as ή assarious). Το ένα δωδέκατο του ασσαρίου ονομαζόταν (uncia) ουγκιά.


© 2003-2008 Μπάμπης Κουτρούλης. Η επίσκεψη στις σελίδες αυτές προϋποθέτει την αποδοχή των «Όρων Χρήσης»