ΑΒΓ
ΔΕΖ
ΗΘΙ
ΚΛΜ
ΝΞΟ
ΠΡΣ
ΤΥΦ
ΧΨ
Ω
                             
                             
                             
                             
                           

 

Αρχική
Προσωπικά
Βιογραφικό
Άρθρα-Δημοσιεύσεις
Λάκκοι-Ιστορία
Ενδιαφέροντα
Βιβλιοστάσιο
Επικίνδυνα υλικά
Εργονομία
Εργαλεία
Πολυτεκνικό Βήμα
Δημόσια έργα
Μέτρα και σταθμά
  Σύστημα SI
  Τεχνικά κείμενα
  Ελληνικά Μέτρα & Σταθμά
Ημερολόγια
Alfavito
Φωνητικό αλφάβητο
Κώδικας Morse
Χρήσιμα
Μικρό λεξικό
Ορθογραφία
Στίξη
Αρχαίες μετοχές
Δοτικές
Λατινικές φράσεις
Βιβλιογραφίες
Παραπομπές
Διορθωτικά
Επικοινωνία

 

Λεξικό ελληνικών μονάδων μέτρησης

μασούρα, η [Κρήτη] Μονάδα μέτρησης παροχής νερού, υποδιαίρεση του λουλά· 1 λουλάς είχε 4 μασούρες και 1 μασούρα αντιστοιχούσε σε παροχή 2 οκάδων και 50 δραμιών νερό το 1 λεπτό της ώρας.
μέδιμνος, ο [αρχαιοελληνική περίοδος] μέτρο χωρητικότητας δημητριακών κυρίως, 5,5 λίτρα περίπου.
μετζατολενάδα, η [ναυτική ορολογία] η μετζατολενάδα, το ημικόριον: μέτρο ίσο με το μισό του κόρου.
μέτρα, η [Κεφαλονιά, <1875] μέτρο λαδιού.
μέτρο, το Μονάδα μέτρησης μήκους και βασική μονάδα του Διεθνούς Συστήματος μέτρησης (SI). Ορισμός: το μέτρο είναι το μήκος της απόστασης που διανύει το φως στο κενό σε χρονικό διάστημα 1/299.792.458 του δευτερολέπτου. [17η Γενική Συνδιάσκεψη Μέτρων και Σταθμών, 1983]
μιγόμι, το [Κρήτη] μισό γομάρι.
μικρό, το το μικρό, το μικρόμετρο: μονάδα μέτρησης ίση με το εκατομμυριοστό του μέτρου.
μικρόμετρο, το βλ. μικρό
μίλι, το Μονάδα μήκους για τη μέτρηση μεγάλων αποστάσεων, διαφορετική κατά τόπους και εποχές:

[ρωμαϊκή περίοδος] μονάδα μέτρησης ίση με 1000 βήματα.

μίλι ναυτικό: μονάδα μήκους για τη μέτρηση θαλάσσιων αποστάσεων ίσο με 1852 μέτρα.

μίλι αγγλικό: μονάδα μήκους για μέτρηση αποστάσεων ξηράς ίσο με 1609,3 μέτρα.

μιλίμετρο, το το μιλίμετρο, το χιλιοστό: το χιλιοστό του μέτρου.
μισάρι, το [Χίος, <1888] το μισάρι ή η μισάρη: μέτρο χωρητικότητας σιτηρών και γενικά ξηρών, το κοιλό.
μισοκοίλι, το το μισοκοίλι ή το ημίκοιλον: ίσο με μισό κοιλό.
μισολάγηνο, το [Ήπειρος, <1861] μέτρο κρασιού, 2 1/2 λίτρα.
μίστατο, το [Κρήτη, Κυκλάδες] δοχείο και μέτρο χωρητικότητας υγρών 6 – 12 οκάδων.
μόδι, το [Χανιά] Μέτρο σιτηρών και ξηρών γενικά, ίσο με 8,75 λίτρα.

[Λέσβος] Μονάδα μέτρησης ελαιοπαραγωγής, ίσο με 500 οκάδες ελιές.

[Χίος] Μέτρο υγρών και γεννημάτων, το κοιλό.

μόδιος, ο [βυζαντινή περίοδος] μονάδα μέτρησης χωρητικότητας πλοίων.
μουζουράκι, το [Κρήτη] μέτρο πώλησης ακριβών αποσταγμάτων (γαρυφαλέλαιο, φασκομηλέλαιο κτλ.) ίσο με 5 κυβικά εκατοστά περίπου.
μουζούρι, το [Δυτική Κρήτη] Μέτρο μέτρησης δημητριακών ίσο με 10 – 12 οκάδες ανάλογα με το δημητριακό.
μουντζούρι, το [Ήπειρος, <1861] Μέτρο σιτηρών χωρητικότητας 20 οκάδων, περίπου ισοδύναμο με το κοιλό.
μπότσα, η Μονάδα μέτρησης υγρών, αντιστοιχούσε με 2 οκάδες και χρησιμοποιούνταν κυρίως στις οινοπαραγωγές περιφέρειες της Αττικής και της Εύβοιας για τη μέτρηση του μούστου.
μπρατικό, το βλ. πρατικό
μύστρον, το [ελληνορωμαϊκή περίοδος] πολύ μικρό μέτρο χωρητικότητας δοσολογίας φαρμάκων.


© 2003-2008 Μπάμπης Κουτρούλης. Η επίσκεψη στις σελίδες αυτές προϋποθέτει την αποδοχή των «Όρων Χρήσης»