Τελετή Ορκωμοσίας Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής