Διοικητικό Προσωπικό

01 Νικητάκη  Αικατερίνη Γραμματεία, Ισόγειο ΣΔΟ 2810-37 9636 knikitaki@staff.teicrete.gr
02 Σταυρουλάκη Νικολέτα Γραμματεία, Ισόγειο ΣΔΟ 2810-37 9629 stavnik@staff.teicrete.gr
03 Χήτας Ευάγγελος Προϊστάμενος
Γραμματείας, Ισόγειο ΣΔΟ
2810-37 9612 ehitas@staff.teicrete.gr

Fax Γραμματείας Τμήματος: 2810-379625

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας για τους φοιτητές: Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00'-13:00'