Μέλη Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ)

Ομότιμοι Καθηγητές
Ψιμάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Γρ.10, ΣΔΟ 2810-37 9664 fvoulgari@staff.teicrete.gr
 Καθηγητές
01 Ιατράκης Γεώργιος Γρ.4, ΣΔΟ 2810-37 9669 giatrakis@staff.teicrete.gr
02 Κυρίκος Δημήτριος Γρ.10, ΣΔΟ 2810-37 9602 kirikosd@staff.teicrete.gr
03 Φλώρος Χρήστος   Γρ.8, ΣΔΟ 2810-37 9614 cfloros@staff.teicrete.gr
04 Σταματόπουλος Θεόδωρος Γρ.2, ΣΔΟ 2810-37 9646 stamth@staff.teicrete.gr
 Αναπληρωτές Καθηγητές
01 Αρβανίτης Σταύρος Γρ.2, ΣΔΟ 2810-37 9674 starvan@staff.teicrete.gr
02 Τσουκάτος Ευάγγελος - Πρόεδρος Τμήματος Γρ.11, ΣΔΟ 2810-37 9601 tsoukat@staff.teicrete.gr
Επίκουροι Καθηγητές
01 Μαυράκης Εμμανουήλ Γρ.12, ΣΔΟ 2810-37 9662 emmavrakis@staff.teicrete.gr
02 Τζωρτζάκη Αλεξία-Μαίρη Γρ.4, ΣΔΟ 2810-37 9658 tzortz@staff.teicrete.gr
Καθηγητές Εφαρμογών
01 Αναστασάκης Ανδρέας Γρ.15, ΣΔΟ 2810-37 9660 anastasakis@staff.teicrete.gr
02 Γαλυφιανάκης Γεώργιος Γρ.4, ΣΔΟ 2810-37 9676 galifianakis@staff.teicrete.gr
03 Γιαννούλης Ιωάννης Γρ.14, ΣΔΟ 2810-37 9655 yy@staff.teicrete.gr