Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)  του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με αντικείμενο 

«Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»

 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2017-2019

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ):  «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»  που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό  κύκλο  2017-2019.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις από τώρα έως και την 7η Σεπτεμβρίου 2017, στην Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Κρήτης, Τ.Θ. 1939, 71004 Ηράκλειο Κρήτης

Αξίζει να αναφερθεί οτι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΤΕΙ Κρήτης η απονομή 25 Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Επιπέδου Μάστερ. Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών έχει βοηθήσει αρκετά τους απόφοιτούς του στο να έχουν καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας ενώ τέσσερις από αυτούς συνεχίζουν ήδη τις σπουδές τους σε επίπεδο Διδακτορικού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.      

Περισσότερες Πληροφορίες μπορεί να βρεθούν στον δικτυακό τόπο  www.teicrete.gr/amsar, στο facebook  www.facebook.com/dpmsteicrete/  ή στην Γραμματεία του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 2810-379874, amsar@staff.teicrete.gr

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:  Δρ. Βιδάκης Νεκτάριος  2810-379227, vidakis@emttu.org

 

Γενικές Πληροφορίες

Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» το οποίο οδηγεί στην λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ». Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ, Αρ.Φ. 1284, Τεύχος Β’, 11/4/2012), είναι διάρκειας 4 εξαμήνων, εκ των οποίων στα τρία απαιτείται παρακολούθηση 11 μεταπτυχιακών μαθημάτων και στο τέταρτο εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε 6 εξάμηνα η οποία απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους. 

Δεκτοί στο Πρόγραμμα μπορούν να γίνουν απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικής καθώς και συναφών ειδικοτήτων. Για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθούν υπ’ όψη: ο βαθμός πτυχίου, βαθμοί σε επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα, γνώση αγγλικής γλώσσας, επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο καθώς και η γενική εικόνα που θα εμφανίσει ο υποψήφιος σε προσωπική συνέντευξη.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο οποίος πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού στο γνωστικό αντικειμένου του ∆.Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους]

Σχολή: 
ΣΤΕΦ

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Δρ. Βιδάκης Νεκτάριος
Τηλ: 2810379227
e-mail: vidakis@emttu.org

Γραμματειακή Υποστήριξη: Συλλιγνάκης Ιωάννης, Μονιάκη Μαρία
Τηλ: 2810- 379874, 2810-379744
e-mail: amsar@staff.teicrete.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη 11:00-13:00, Τετάρτη 15:00-17:00