Έξυπνα Κτίρια

ECTS: 
7.50
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Βασικοί Ορισμοί-Αξία «Έξυπνου Κτιρίου» κατά ΚΕΝΑΚ

Αισθητήρες-Ενεργοποιητές

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κεντρικού Ελέγχου Κτιρίων Building Management Systems (BMS)

Προηγμένες τεχνικές ελέγχου συστημάτων BMS

Διασύνδεση Ευφυών Κτιρίων με ευφυή δίκτυα.

 

Α' εξάμηνο
Γ΄ Εξάμηνο (παλαιό πρόγραμμα)
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Η εξοικείωση των Φοιτητών με την έννοια του «Έξυπνου» Κτιρίου και τις δυνατότητες που τα συστήματα Αυτοματισμού μπoρούν να παρέχουν. Στόχος είναι οι σπουδαστές να κατανοήσουν τις εφαρμογές των Συστημάτων Αυτοματισμού, ενεργοποιητών και αισθητήρων που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός έξυπνου κτιρίου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

1.Building energy management systems : applications to low energy HVAC and natural ventilation control Levermore, G. J., London : E. and F.N. Spon, c1993. New York :

2.Building automation systems : a practical guide to selection and implementation / Maurice Eyke. Oxford ; Boston : BSP Professional Books, 1988

3.A. Apostolou, T. Nikolaou, D. Kolokotsa, C. Munteanu, G. Stavrakakis, “Integrated Intelligent Systems for the Efficient Management of Indoor Environment and Energy in Buildings”, Politechnium, Iasi, 2013,

4.Περιοδικό International Journal of Smart Home http://www.sersc.org/journals/IJSH/

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00