Καινοτομία & Διαχείριση Καινοτομίας – Πνευματική Ιδιοκτησία

ECTS: 
7.50
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Α. Καινοτομία & Διαχείριση Καινοτομίας

 1. Η Διαδικασία της Καινοτομίας (φάσεις, το κλασσικό μοντέλο της καινοτομίας και ταξινόμηση των καινοτομιών)
   
 2. Διαχείριση της Καινοτομίας (η καινοτομία σαν μια επιχειρηματική διαδικασία, η αλυσίδα ανεφοδιασμού της καινοτομίας, στρατηγική της καινοτομίας και ο ρόλος του Διευθυντή Καινοτομίας)
   
 3. Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα (εφαρμογή και κοστολόγηση των καινοτομικών ευκαιριών, επιλογή του κατάλληλου χρόνου και υποδομές)
   
 4. Νόμοι της Καινοτομίας
   
 5. Αξία και Διατηρησηιμότητα της Καινοτομίας (αποτίμηση της αξίας μιας ευκαιρίας, ενός χαρτοφυλακίου ευκαιριών και τελικά της καινοτομίας / καινοτομία, πνευματικό κεφάλαιο και πνευματική ιδιοκτησία / μοντέλο, κριτήρια και αποτίμηση της διατηρήσιμης καινοτομίας)
   

Β. Πνευματική Ιδιοκτησία
 

 1. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
   
 2. Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας
   
 3. Βιομηχανικά σχέδια
   
 4. Οργανισμοί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών, Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας)
   
 5. Περιπτώσεις εφευρέσεων
Γ΄ Εξάμηνο (παλαιό πρόγραμμα)
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Η επίτευξη του σκοπού του μαθήματος συνεπάγεται ότι, με την ολοκλήρωση του ΔΜΠΣ, οι φοιτητές θα:

 1. έχουν εμπεδώσει όλες τις σχετικές με την Καινοτομία και την Πνευματική Ιδιοκτησία επιστημονικές απόψεις και κανονισμούς,
   
 2. είναι σε θέση να τις συνδυάσουν με (α) το γνωστικό αντικείμενο του βασικού τους τίτλου σπουδών και (β) την ερευνητική εμπειρία που απέκτησαν κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών, με σκοπό
   
 3. την αναζήτηση της καινοτομίας, μέσα από όλες τις πιθανές ευκαιρίες,
   
 4. την ανάπτυξη, κατοχύρωση, διαχείριση και διατήρηση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την ορθή εκμετάλλευση της καινοτομίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας των εφευρέσεών τους.
Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα έχει σαν βασικό στόχο να δώσει στον μεταπτυχιακό φοιτητή όλα τα εφόδια που του χρειάζονται για την αναζήτηση, την διαχείριση και τέλος την διατήρηση της καινοτομίας και των πλεονεκτημάτων που απορρέουν –για την επιχείρηση ή τον οργανισμό που μελλοντικά θα προσφέρει τις υπηρεσίες του- από την εκμετάλλευση της καινοτομίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας των εφευρέσεων.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής εισάγεται σταδιακά στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος με:

 1. μια σειρά διαλέξεων,
   
 2. την αναλυτική παρουσίαση από τον διδάσκοντα ή/και τους φοιτητές περιπτώσεων (case studies) και
   
 3. την παρουσίαση και κριτική επιλεγμένων φοιτητικών εργασιών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατά την διάρκεια των μαθημάτων.
   

Εφ’ όσον υπάρξουν κονδύλια θα οργανωθεί μία επίσκεψη σε μεγάλη επιχειρήση στην Αθήνα ή την Κρήτη, καθώς επίσης και η πρόσκληση στελεχών επιχειρήσεων για διαλέξεις πάνω σε θέματα καινοτομίας. Εναλλακτικά, θα γίνει παρουσίαση από ειδικούς του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας πάνω σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Ο φοιτητής αξιολογείται κατά 60% από τις εργασίες του, κατά την διάρκεια του εξαμήνου, και κατά 40% από την τελική γραπτή ή/και προφορική εξέταση. Παρατηρήσεις

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
 1. Καινοτομία & Διαχείριση Καινοτομίας
  Βιβλίο 1: Insight in Innovation: Managing Innovation by Understanding the Laws of Innovation Συγγραφέας: Jan Verloop Εκδότης: ELSEVIER (The Hague, The Netherlands, May 2004) ISBN-13: 978-0-444-51683-1 ISBN-10: 0-444-51683-2
  Ενδεικτική τιμή: 109 € (114 $)
   
 2. Πνευματική Ιδιοκτησία
  Σημειώσεις διδάσκοντος Εγχειρίδια του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00