Προσομοίωση και Ανάλυση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

ECTS: 
7.50
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 1. Εισαγωγή στο σχηματικό Capture
   
 2. Περιγραφή κυκλώματος με το Capture
   
 3. Ορισμός των μεταβλητών εξόδου του κυκλώματος
   
 4. Πηγές τάσεις και πηγές ρεύματος
   
 5. Ανεξάρτητες και εξαρτημένες πηγές, Behavioral Device Modeling
   
 6. Παθητικά στοιχεία
   
 7. Δίοδοι, τρανζίστορς, τελεστικοί ενισχυτές
   
 8. Ανόρθωση με διόδους και ελεγχόμενη ανόρθωση
   
 9. Σειρά προβλημάτων μεταξύ των οποίων θα περιέχονται οι ενισχυτές, οι μετατροπείς DC-DC, οι αντιστροφείς, ελεγκτές AC τάσης, εφαρμογές ελέγχου
Γ΄ Εξάμηνο (παλαιό πρόγραμμα)
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα έχει αποκτήσει την ικανότητα να σχεδιάζει, αναλύει και να προσομοιώνει σύνθετα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Με τη βοήθεια γνωστών και καταξιωμένων λογισμικών πακέτων θα μπορεί μέσω της εικονικής επίλυσης να προβλέπει και στην συνέχεια να βελτιώνει τη συμπεριφορά των διαφόρων κυκλωμάτων. Θα έχει επίσης την ικανότητα να προτείνει τα κατάλληλα υλικά έτσι ώστε να είναι δυνατή η μείωση της κατασκευής του τελικού προϊόντος.

Γενικές Ικανότητες: 

Σκοπός του προτεινόμενου μαθήματος είναι η εξοικείωση του μεταπτυχιακού φοιτητή στη λογική της ανάλυσης και προσομοίωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με τη βοήθεια γνωστών λογισμικών πακέτων.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διδάσκεται σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπου είναι εγκαταστημένο το λογισμικό πακέτο OrCAD της εταιρίας CADENCE. Στη αρχή γίνονται μερικά εισαγωγικά μαθήματα για την εξοικείωση του φοιτητή με το λογισμικό πακέτο. Στη συνέχεια οι υπόλοιπες διαλέξεις γίνονται σε μορφή αλληλεπίδρασης του διδάσκοντα με τους φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα, μετά την εισήγηση του θέματος από τον διδάσκοντα δίνεται κάθε φορά ένα θέμα το οποίο ο φοιτητής θα πρέπει να φέρει εις πέρας και να παραδώσει στον διδάσκοντα μια πλήρη γραπτή αναφορά σε ηλεκτρονική μορφή για την συγκεκριμένο θέμα. Παράλληλα σε ομάδες των δύο ατόμων οι φοιτητές αναλαμβάνουν να κάνουν μια σύνθετη εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Τέλος η τελική εξέταση αποτελείται από ένα έως δύο προβλήματα στον υπολογιστή που ο κάθε φοιτητής μόνος του θα πρέπει να ολοκληρώσει σε καθορισμένο χρόνο.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Οι φοιτητές αξιολογούνται με ποσοστιαία βαθμολογία σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Εργαστηριακές αναφορές 40%
   
 2. Ενδιάμεση σύνθετη εργασία 20%
   
 3. Τελική εξέταση 40%
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
 1. SPICE, Α. Χατζόπουλος, Γ Μπόντζιος, Δ. Κωνσταντίνου, Α. Φαρχά, εκδ. Τζιόλας
   
 2. PSpice for Circuit Theory and Electronic Devices, P. Tobin, eds. Morgan & Claypool Publishers
   
 3. SPICE for Power Electronics and Electric Power, M. Rashid, H. Rashid, eds. CRC Press, Taylor & Francis Group

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00