Διαλέξεις και Παρουσιάσεις 2014

@ Τίτλος: Εφαρμογές μεθοδολογιών μηχανικής εκμάθησης στο χώρο της παραγωγής υδρογονανθράκων

Περίληψη: Τις τελευταίες δεκαετίες η αλματώδης εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων έχει επιτρέψει την ανάπτυξη σύνθετων μεθόδων μηχανικής εκμάθησης (machine learning) με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση προβλημάτων παλινδρόμησης (regression) και ταξινόμησης (classification). Αν και ο κατ’ εξοχήν επιστημονικός χώρος στον οποίο αναπτύσσεται αυτή η τεχνολογία είναι ο χώρος της επιστήμης υπολογιστών (computer science), τα διαθέσιμα εργαλεία από το χώρο της μηχανικής εκμάθησης (neural networks, support vector machines, fuzzy systems, Gaussian mixtures) βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα αντικείμενα που πραγματεύεται η Μηχανική (engineering) όπως αυτόματος έλεγχος, ρομποτική, αναγνώριση εικόνας ή ακόμη και η οικονομική επιστήμη και την ιατρική.

Θέμα της ομιλίας αποτελεί η εφαρμογή των μεθόδων μηχανικής εκμάθησης και ειδικότερα των τεχνικών regression και classification στο χώρο της παραγωγής υδρογονανθράκων. Στο πρώτο μέρος θα περιγραφεί η ανάγκη και θα αναλυθεί ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος ανάπτυξης μοντέλων πρόβλεψης ογκομετρικών ιδιοτήτων των πετρελαϊκών ρευστών. Πρόκειται για χαρακτηριστικές ιδιότητες των παραγόμενων ρευστών, η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή, δηλαδή να μεγιστοποιηθεί η αποληψιμότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Το όφελος της περιγραφόμενης προσέγγισης έγκειται στο ότι η χρήση των μοντέλων πρόβλεψης απαλλάσσει από την ανάγκη πραγματοποίησης χρονοβόρων και δαπανηρών πειραματικών μελετών. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί η εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων για την ταχεία επίλυση των προβλημάτων ευστάθειας και εκτόνωσης κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης-πρόβλεψης της παραγωγής υδρογονανθράκων σε έναν ταμιευτήρα. Πρόκειται για δύο προβλήματα θερμοδυναμικής πετρελαίου τα οποία επιλύονται δισεκατομμύρια φορές κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης και, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κλειστή λύση, η επίλυσή τους απαιτεί την εφαρμογή επαναληπτικών μεθόδων οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Αντιθέτως, η εισαγωγή των μεθόδων μηχανικής εκμάθησης επιτρέπει τη δημιουργία προσεγγιστικών λύσεων των προβλημάτων εκτόνωσης και ευστάθειας οι οποίες απαιτούν ελάχιστο χρόνο συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή: Dr. Vasilis Gaganis is a research associate at the Mineral Engineering Resources Department, Technical University of Crete, Greece. He holds a Diploma in Mechanical Engineering, an MSc in Computer Science and a Ph.D. in Petroleum Engineering. Since 1996 he has been involved in the oil industry as a consultant for major companies such as Schlumberger, Oilphase, Kappa engineering and Petroleum Experts. His research interests include application of machine learning methods, fast computing algorithms and applied mathematics in reservoir and production engineering.

Ημερομηνία: 12/12/2014

Αίθουσα: Αμφιθέατρο Φυσικής Χημείας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ηράκλειο

Ώρα: 16:00

@ Τίτλος: Μεθοδολογίες ελέγχου του αυτόνομου υποβρυχίου Αλε ΙΙΙ

Περίληψη: Το πρωτότυπο αυτόνομο υποβρύχιο Αλε ΙΙΙ σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και εξελίχθηκε με στόχο τον υποβρύχιο πειραματισμό εντός εργαστηριακού χώρου. Η αξιοπλοΐα του πρωτότυπου σκάφους δοκιμάστηκε μεθοδικά με πειράματα που αφορούσαν τον έλεγχο της γωνίας παρέκκλισης του σκάφους και τη δυνατότητά του να ακο­λουθεί ένα κινούμενο φωτεινό στόχο. Ως αποτέλεσμα αυτού του πειραματισμού, αναπτύχθηκε η κατάλληλη αρχιτεκτονική λογισμικού - υλικού του ρομπότ, επί της οποίας υλοποιήθηκαν ο αντίστοιχος αναλογικός - διαφορικός ελεγκτής και ελεγκτής ασαφούς λογικής. Ο πειραματισμός απέδειξε, την αποτελεσματικότητά των ελεγκτών και της σχεδίασης του ρομποτικού σκάφους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την ίδια αρχιτεκτονική λογικού - υλικού του ρομπότ,  εφαρμόστηκε έλεγχος αλληλοεξαρτώμενων συμπεριφορών. Σχεδιάστηκε ένα μοντέλο τριών ιεραρχημένων επιπέδων για την επίτευξη μιας ατομικής βιομιμητικής συμπεριφοράς, καθ' ομοίωση των βασικών συμπεριφορών που συναντώνται στα έμβια υποβρύχια όντα: περιπλάνηση, αναζήτηση τροφής, αποφυγή θηρευτών και αναζήτηση φωλιάς. Αυτό το μοντέλο ελέγχου, αφού απέδειξε κατά τη διάρκεια  δοκιμών  στο χώρο πειραματισμού την αποτελεσματικότητά και την αξιοπιστία του, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό μιας βιομιμητικής συνεργατικής συμπεριφοράς για ομάδα υποβρύχιων ρομπότ. Η προτεινόμενη συνεργατική συμπεριφορά δοκιμάστηκε σε προσομοίωση και αποδείχτηκε η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας ρομπότ, πανομοιότυπων με το πρωτότυπο που κατασκευάστηκε.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή: Ο Σάββας Πιπερίδης σπούδασε μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωμα από τον τομέα Συστημάτων Παραγωγής της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2002 εργάζεται στο εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου ασχολείται με το σχεδιασμό και ανάπτυξη υλικού και λογισμικού αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων και σκαφών. Επίσης είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας TUCer που από το 2007 δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη ηλεκτρικών αυτοκινήτων χαμηλής κατανάλωσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα Αυτόνομα Ρομποτικά Οχήματα και Σκάφη και τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.

Ημερομηνία: 12/12/2014

Αίθουσα: Αμφιθέατρο Φυσικής Χημείας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ηράκλειο

Ώρα: 17:00

@ Ομιλίες Prof. MAZANOGLU KEMAL, Uşak University Turkish

Σας προσκαλούμε στις 2 διαλέξεις που θα δώσει ο επίκουρος καθηγητής Kemal Mazanoglu από το Πανεπιστήμιο Uşak University Turkish την προσεχή Δευτέρα (15/12) και Τρίτη (16/12), σχετικά με τις ταλαντώσεις συστημάτων.

1.Τίτλος: Fundamentals of signal analysis in  vibration identification

Ημερομηνία: Δευτέρα 15/12/2015

Έναρξη διαλέξεως: 16:15 μ.μ.

Χώρος: Αίθουσα Γ2

 

  1. 2.Τίτλος: Solution of problems in system dynamics
     

Ημερομηνία: Τρίτη 16/12/2015
Έναρξη διαλέξεως: 11:00 π.μ.
Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων ΣΤΕΦ

@ Τίτλος: Συλλογή δεδομένων χρησιμοποιώντας το NI LabVIEW. 

Το σεμινάριο θα παρέχει μία εισαγωγή στην υλοποίηση εφαρμογών μέτρησης και αυτοματισμού μέσω του γραφικού συστήματος προγραμματισμού NI LabVIEW. Μέσα από έναν συνδυασμό παρουσίασης και μετρητικών ασκήσεων, το σεμινάριο θα βοηθήσει να γίνει κατανοητός ο λόγος για τον οποίο το λογισμικό LabVIEW αποτελεί ένα παραγωγικό εργαλείο για την υλοποίηση ολοκληρωμένων εφαρμογών συλλογής, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων.

 

Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα υπάρξουν 3 συστήματα συλλογής δεδομένων, πάνω στα οποία θα είναι τοποθετημένα modules για μετρήσεις θερμοκρασίας, τάσης, επιτάχυνσης, πίεσης κ.λ.π.. Σε κάθε σύστημα αντιστοιχούν 3 άτομα. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των ασκήσεων μέσα από την παρουσίαση. 

 

Σκοπός είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το LabVIEW, μέσα από ασκήσεις που θα πραγματοποιήσουμε μαζί βήμα-βήμα. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν:

         -Προσομοίωση σήματος και υπολογισμός μέσης τιμής

         -Συλλογή μετρήσεων θερμοκρασίας και αποθήκευση σε αρχείο

         -Λήψη αποφάσεων με βάση τις μετρήσεις θερμοκρασίας παραπάνω

         -Παράλληλη δειγματοληψία μετρήσεων θερμοκρασίας και τάσης

         -Υλοποίηση εκτελέσιμου αρχείου της παραπάνω εφαρμογής

Το σεμινάριο είναι διαδραστικό, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούν να υλοποιήθούν και άλλες ή να προσαρμοστούν οι παραπάνω ασκήσεις με βάση την ανταπόκριση των συμμετεχόντων.

 

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσετε κατάλληλη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω eclass (εργασίες γραμματείας) μέχρι τις 15/12.

Ημερομηνία: 19/12/2014

Αίθουσα: Αμφιθέατρο Φυσικής Χημείας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ηράκλειο

Ώρα: 16:00-19:00

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Thursday, March 10, 2016 - 13:15

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00