Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής"

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β' 2135/11.06.2018 η Απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής», το οποίο συν-διοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τις ανανεωμένες πληροφορίες και το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ σύμφωνα με την επανίδρυση.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, June 12, 2018 - 14:30 to Wednesday, October 31, 2018 - 14:30

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00