Προϋποθέσεις για την κατάθεση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών στην κεντρική βιβλιοθήκη

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
 
 
 Σας υπενθυμίζουμε ότι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται  ΑΥΣΤΗΡΑ για άμεση ανάρτηση των πτυχιακών εργασιών των   αποφοίτων του ΤΕΙ Κρήτης  είναι:
 
1.     Το κείμενο της πτυχιακής εργασίας πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, γραμμένο σε MSWord  και  .PDF (προαιρετικά) και να περιέχει Εξώφυλλο, Περιεχόμενα, Κύριος μέρος, Επίλογο και Βιβλιογραφία.
 
 
2.  Μαζί με το αρχείο της εργασίας κρίνεται αναγκαίο να παραδίδεται και ένα δεύτερο αρχείο κειμένου μορφής .doc (Word) το οποίο θα περιλαμβάνει :
- Περίληψη της εργασίας  5-10 σειρές στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
- Τον τίτλο της εργασίας στην Αγγλική γλώσσα
- Τουλάχιστον 3 λέξεις κλειδιά σχετικές με την εργασία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 
 3.  To συνοδευτικό υλικό της εργασίας (πχ. video, εικόνες, σχέδια, αρχεία html, εκτελέσιμα αρχεία κλπ) θα προτιμάται σε  συγκεκριμένο τύπο αρχείου (Δείτε συνημμένο αρχείο).

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Sunday, June 11, 2017 - 23:00

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00