Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων 2017-2018

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Monday, October 2, 2017 - 08:15 to Monday, January 1, 2018 - 08:15

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00