Ακαδημαϊκό και Διδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Δρ. Βιδάκης Νεκτάριος, Καθηγητής, email: vidakis@emttu.org
Δρ. Καββουσανός Εμμανουήλ, Καθηγητής, email: mkavussa@staff.teicrete.gr
Δρ. Πετούσης Μάρκος, Επίκουρος Καθηγητής, email: markospetousis@staff.teicrete.gr
Δρ. Σακκάς Νικόλαος, Καθηγητής, email: sakkas@emttu.org
Δρ. Φασουλάς Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, email: jfasoulas@staff.teicrete.gr

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Δρ. Γεωργίου Στρατής, Καθηγητής, email: geostratius@gmail.com
Δρ. Γιαννακουδάκης Αριστοτελης, Καθηγητής, email: yanna@staff.teicrete.gr
Δρ. Δρακάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής, email: edrakakis@staff.teicrete.gr
Δρ. Κουδουμάς Εμμανουήλ, Καθηγητής, email: koudoumas@staff.teicrete.gr
Δρ. Καραπιδάκης Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής, email: karapidakis@staff.teicrete.gr
Δρ. Σφακιωτάκης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, email: msfak@staff.teicrete.gr

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Δρ. Δοϊτσίδης Λευτέρης, Επίκουρος Καθηγητής, email: ldoitsidis@chania.teicrete.gr

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00