Α' εξάμηνο

Α' Εξάμηνο (3 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 επιλογής υποχρεωτικό μάθημα)

Υποχρεωτικά μαθήματα
Δυναμική και Έλεγχος (5 ώρες/εβδ.)
Βιομηχανική Ρομποτική (4 ώρες/εβδ.)
Μηχανική Όραση (4 ώρες/εβδ.)

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα
Ευφυής Έλεγχος (4 ώρες/εβδ.)
Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα (4 ώρες/εβδ.)
Τεχνολογία και Εφαρμογές του Διαδικτύου Αντικειμένων (4 ώρες/εβδ.)

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00