Β΄ Εξάμηνο (παλαιό πρόγραμμα)

Δεύτερου Εξάμηνο (4 Υποχρεωτικά Μαθήματα)

1) CAD/CAM/CNC (4 ώρες/εβδ.)
2) Βιομηχανική Ρομποτική (5 ώρες/εβδ.)
3) Ενσωματωμένα Συστήματα Ελέγχου (4 ώρες/εβδ.) 
4) Συστήματα laser για Μετρήσεις και Κατεργασίες (4 ώρες/εβδ.)

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00