Δομή προγράμματος σπουδών

Α' Εξάμήνο (4 Υποχρεωτικά Μαθήματα)

 1. Μαθηματικά με την βοήθεια Η/Υ – Ειδικά Θέματα (4 ώρες/εβδ.)
 2. Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα για Έξυπνες Μηχανές (4 ώρες/εβδ.)
 3. Μηχανική όραση (4 ώρες/εβδ.)
 4. Δυναμική και Έλεγχος (4 ώρες/εβδ.)

Β' Εξάμηνο (4 Υποχρεωτικά Μαθήματα)

 1. CAD/CAM/CNC (4 ώρες/εβδ.)
 2. Βιομηχανική Ρομποτική (5 ώρες/εβδ.)
 3. Ενσωματωμένα Συστήματα Ελέγχου (4 ώρες/εβδ.)
 4. Συστήματα laser για Μετρήσεις και Κατεργασίες (4 ώρες/εβδ.)

Γ' Εξάμηνο (1 Υποχρεωτικό και 2 Επιλογής – Υποχρεωτικά Μαθήματα)

Υποχρεωτικό μάθημα

 1. Καινοτομία – Διαχείριση καινοτομίας – Πνευματική Ιδιοκτησία (2 ώρες/εβδ.)

Μαθήματα Επιλογής –Υποχρεωτικά

 1. Προηγμένα Ρομποτικά Συστήματα (4 ώρες/εβδ.)
 2. Πεπερασμένα στοιχεία και εφαρμογές (4 ώρες/εβδ.)
 3. Έλεγχος Βιομηχανικών Διεργασιών – Βιομηχανικά Δίκτυα (4 ώρες/εβδ.)
 4. Προσομοίωση και Ανάλυση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων (4 ώρες/εβδ.)
 5. Ανάπτυξη και Εφαρμογές Προηγμένων Τεχνολογικών Υλικών (4 ώρες/εβδ.)
 6. Ευφυής Έλεγχος (4 ώρες/εβδ.)
 7. Έξυπνα Κτίρια (4 ώρες/εβδ.)
 8. (*) Έναρξη Μεταπτυχιακής Εργασίας

Δ' Εξάμηνο

 1. Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Εργασίας

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00