Επιστημονικοί Συνεργάτες

Δρ. Μακρής Αλέξανδρος, email: makris.alexandros@gmail.com
Δρ. Καθαράκης Μιχαήλ, email: katharak@gmail.com
Δρ. Παπαδάκης Νικόλαος, email: npapnet@gmail.com
Υπ. Δρ. Συλλιγνάκης Γιάννης, email: johnsyllignakis@gmail.com
Υπ. Δρ. Καλυκάκης Εμμανουήλ, email: mcalix75@gmail.com 

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00