Προτεινόμενες Μεταπτυχιακές Εργασίες

Α κύκλος:

 1. Έλεγχος και λήψη δεδομένων φασματογράφου υψηλής διακριτικής ικανότητας από υπολογιστή
 2. Μελέτη και κατασκευή μονάδας παλμοδότησης ημιαγωγικών στοιχείων ισχύος
 3. Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου βραχίονα 3 DOF
 4. Ανάπτυξη ρομποτικού οχήματος αγρού για συμμετοχή στο Robot Field Event_2
 5. Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου βραχίονα 2 DOF που περιλαμβάνει μηχανική όραση
 6. Πλοήγηση ρομποτικού οχήματος για γεωργικές εφαρμογές
 7. Aνάλυση χειρονομιών με βάση τη σύντηξη οπτικοακουστικών δεδομένων
 8. Aνάλυση χειρονομιών από οπτικά δεδομένα
 9. Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης διάταξης και λογισμικού για τον προσδιορισμό
 10. Νανοδομημένες επιστρώσεις για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση στην περιοχή των GHz
 11. Ηλεκτροχρωματικά παράθυρα
 12. Στρατηγικές ελέγχου πτερυγίου κυματοειδούς κίνησης
 13. Σχεδίαση ρομποτικού συστήματος ποδοκυματοειδούς κίνησης
 14. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διατάξεων Πτερυγίου Κυματοειδούς Κίνησης
 15. Έξυπνος φωτισμός
 16. Έλεγχος ρομποτικού δαχτύλου για την θέση και την άσκηση δύναμης πάνω σε επίπεδη επιφάνεια
 17. Τηλεχειρισμός ανθρωπόμορφου Ρομποτικού χεριού από οπτικά δεδομένα
 18. ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-Θέρμανση-Κλιματισμός  με έμφαση στους αυτοματισμούς και μελέτη
 19. Οπτική αναγνώρηση αεροπλάνων

Β κύκλος

 1. Σχεδιασμός και κατασκευή ιατρικού εργαλείου αποκατάστασης εξάρθρωσης ώμου.
 2. Αυτοματοποίηση συστήματος πολυφασματικής και χρονοαναλυόμενης απεικόνισης για τη μελέτη μετασχηματισμών φάσεων σε μαγνητο-διηλεκτρικά υλικά.
 3. Αυτοματοποίηση συστήματος πολυφασματικής απεικόνισης και χρήση του στη μελέτη φαινομένων αλλαγής φάσης σε λεπτές επιστρώσεις.
 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη μονάδας για ταχεία θερμική ανόπτηση-Χρήση της  μονάδας για την θερμική ανόπτηση διάφανων ηλεκτροδίων από οξείδια μετάλλων
 5. Σχεδίαση και Κατασκευή Μικρού Φωτοβολταϊκού Ηλιοστάτη
 6. Μοντέλα μη γραμμικών και σύνθετων υλικών σε λογισμικό ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία
 7. Ανάπτυξη και έλεγχος συστήματος κατευθυνόμενης κεραίας σε ωκεανογραφικούς πλωτήρες μέτρησης δεδομένων
 8. Αυτόματη αναγνώριση τρισδιάστατων μοντέλων CAD από νέφος σημείων
 9. Ανάπτυξη συστήματος για τον έλεγχο της φωτοκαταλυτικής
 10. Ανάπτυξη συστήματος φωτοηλεκτροχημικής κυψελίδας.

 

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00