Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ∆ιατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Φ.Ε.Κ. έγκρισης (4486/τ'Β/10.10.2018) του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. "Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής"

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00