Β' εξάμηνο

Β' Εξάμηνο (3 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 επιλογής υποχρεωτικό μάθημα)

Υποχρεωτικά μαθήματα
Έλεγχος Ρομποτικών Συστημάτων (5 ώρες/εβδ.)
Ενσωματωμένα Συστήματα Ελέγχου (5 ώρες/εβδ.)
CAD/CAM/CNC (4 ώρες/εβδ.)

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα
Συστήματα Laser για Μετρήσεις και Κατεργασίες (4 ώρες/εβδ.)
Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση (4 ώρες/εβδ.)
Βιομηχανική Συντήρηση και Διαγνωστική Βλαβών (4 ώρες/εβδ.)

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00