ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Β ́ ΚΑΙ Δ ́ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Όπως είχε αναφερθεί στην προηγούμενη Ανακοίνωση, σήμερα ορίστηκε ο κρίσιμος βαθμός
στις Αρχές Φυσικής, ο οποίος είναι το 3,2. Επομένως, όσοι φοιτητές των Β ́ και Δ ́
εξαμήνων έγραψαν στις Αρχές Φυσικής πάνω από τον βαθμό αυτόν μπορούν να εγγραφούν
κατ’ εξαίρεση στη Σύσταση Σώματος (Θεωρία και Εργαστήριο). Υπενθυμίζεται ότι
απαγορεύεται η εγγραφή μόνο στο Εργαστήριο, χωρίς την παράλληλη εγγραφή στη θεωρία.
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι φοιτητές, οι οποίοι δικαιούνται και συγχρόνως δεν έχουν
παρακολουθήσει ξανά το Εργαστήριο είναι οι εξής (Α.Μ.):
2619, 2650, 2652, 2745, 2762, 2769, 2772, 2785, 2794, 2803, 2806, 2816, 2818, 2821
Οι φοιτητές αυτοί πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα, ώστε να μην πάρουν
απουσία στο Εργαστήριο της πρώτης εβδομάδας.
1. Πρέπει να έχουν ήδη αφήσει στη δήλωσή τους επτά (7) κενές διδακτικές ώρες ώστε
να μπορεί να δηλωθεί ολόκληρο το μάθημα (Θεωρία και Εργαστήριο). Εάν δεν το
έχουν ήδη κάνει, πρέπει να μπουν τώρα στο σύστημα και να αφαιρέσουν κάποιο
άλλο μάθημα, ώστε να τους μείνουν το πολύ 26 ώρες (26+7=33).
2. Η κ. Παπαθανασάκη θα τους εγγράψει στο μάθημα (ήδη της έχει δοθεί η λίστα με
τα ονόματα), καθότι το σύστημα δεν επιτρέπει την εγγραφή από τους ίδιους,
επειδή δεν έχουν περάσει το μάθημα της αλυσίδας.
3. Οι φοιτητές αυτοί πρέπει να προσέλθουν και να παρακολουθήσουν μια από τις δυο
εργαστηριακές ομάδες, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη 21/2
και την Παρασκευή 22/2.
4. Ανάλογα με τις κενές θέσεις που υπάρχουν, η κ. Κουφάκη θα τοποθετήσει τους
φοιτητές αυτούς σε μια από τις έξι εργαστηριακές ομάδες που τελικά θα
δημιουργηθούν. Είναι πολύ πιθανόν, η ομάδα στη οποία θα εγγραφούν να είναι
διαφορετική από την ομάδα στην οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά.
Προσοχή: δεν χρειάζεται να αλλάξουν εργαστηριακή ομάδα στα άλλα μαθήματα,
εάν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή τους από την κ. Κουφάκη, η οποία
προηγείται.
5. Από την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάζονται κανονικά στην ομάδα που τελικά
θα έχουν εγγραφεί.
6. Δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν άλλη ομάδα, καθότι οι κενές θέσεις είναι
συγκεκριμένες.
7. Σε περίπτωση που οι φοιτητές αυτοί δεν έχουν αφήσει 7 κενές ώρες στο
πρόγραμμά τους, δεν θα γίνει εγγραφή από την Γραμματεία και θα χάσουν το
δικαίωμα για παρακολούθηση του μαθήματος.

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής,
Β. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Φεβρουάριος 20, 2019 - 20:00
Κατηγορία: 
Β' Εξάμηνο

Διεύθυνση:
Περιοχή Τρυπητός (2o χιλιόμετρο Σητείας-Παλαικάστρου)  
723 00 Σητεία Λασηθίου
  

Γραμματεία
Κουρουπάκη Νεκταρία 28430-29492  nektaria@staff.teicrete.gr

Fax: 2843026683