Ανακοίνωση θέσεων Πρακτικής Άσκησης

  1. Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε εταιρεία οικιακών συσκευών στο νομό Αττικής.
  2. Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε εταιρεία τσιμέντων.
  3. Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε εταιρεία ηλεκτρολογικών εφαρμογών
  4. Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε εταιρεία ηλεκτρολογικών εγκατάστασεων
  5. Πρακτική Άσκηση φοιτητών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Φεβρουάριος 28, 2018 - 16:15

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379712
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr