Ολοκλήρωση πτυχιακών εργασιών προγραμμάτων σπουδών τεχνολογικής εκπαίδευσης

Εφόσον ένας φοιτητής έχει ολοκληρώσει την πτυχιακή του εργασία, μπορεί να υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και κατατίθεται στη Γραμματεία για έλεγχο. Εφόσον εγκριθεί, η Γραμματεία ενημερώνει σχετικά τον φοιτητή και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.
Μόνο μετά από την ενημέρωση από τη Γραμματεία είναι δυνατή η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας.
Το πρακτικό της Επιτροπής θα κατατίθεται στη Γραμματεία την ημέρα της παρουσίασης ή εντός μερικών ημερών μαζί με όλο το απαραίτητο υλικό. Η Γραμματεία δεν θα παραλαμβάνει αιτήσεις ή πρακτικά παρουσιάσεων που δεν είναι πλήρη.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Ιούλιος 4, 2022 - 10:45

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr