Συμβούλιο Ιδρύματος

Ελευθέριος Ζούρος, Πρόεδρος
e-mail: egzouros@staff.teicrete.gr
Βιογραφικό σημείωμα

Ιωάννης Καλιακάτσος, Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τηλ: 28210 23020
e-mail: giankal@staff.teicrete.gr

Βασίλειος Γεωργουδάκης, Μέλος
e-mail: vgeo@staff.teicrete.gr

Βασίλειος Ζαφειρόπουλος, Μέλος
Τηλ: 28430 29496
e-mail: zafir@staff.teicrete.gr

Μιχαήλ Καθαράκης, Μέλος
Τηλ: 2810 344738
e-mail: katharak@staff.teicrete.gr

Εμμανουήλ Κουδουμάς, Μέλος
Τηλ: 2810 379887
e-mail: koudoumas@staff.teicrete.gr

Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Μέλος
Τηλ: 28310 21904
e-mail: npapadogiannis@staff.teicrete.gr

Γεώργιος Παπαδουράκης, Μέλος
Τηλ: 2810 379802
e-mail: papadour@cs.teicrete.gr

Γεώργιος Σταυρουλάκης, Μέλος
Τηλ: 28210 23012
e-mail: gstav@chania.teicrete.gr

Ματθαίος Τσιμπισκάκης, Μέλος
e-mail: mtsimbiskakis@staff.teicrete.gr

Αποφάσεις Συμβουλίου Ιδρύματος