Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

 • Πτυχιούχοι

  Με την παρεχόμενη εκπαίδευση το Τμήμα στοχεύει σε αποφοίτους, οι οποίοι θα έχουν σφαιρική παιδεία γύρω από τις νέες τεχνολογίες..

 • Απόφοιτοι

  Ο Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανικός Πληροφορικής θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την πλήρη ανάπτυξη (σχεδίαση, εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη) πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων..

 • Νέοι Υποψήφιοι

  Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης καλύπτει τον χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Πολυμέσων, καθοριστικής σημασίας τομέων στην διαμορφούμενη Κοινωνία των Πληροφοριών..

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Η φοίτηση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης διαρκεί τέσσερα χρόνια. Το πρόγραμμα σπουδών εμπεριέχει τρεις κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου..

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης δημιουργήθηκε το 1999 με την ονομασία Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του τον Σεπτέμβριο του 1999. Με το ΦΕΚ Α' 137/5-6-13 μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) με έδρα το Ηράκλειο και τις ακόλουθες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

 1. Μηχανικοί Δικτύων
 2. Μηχανικοί Η/Υ
 3. Μηχανικοί Λογισμικού

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης καλύπτει τον χώρο της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Πολυμέσων, καθοριστικής σημασίας τομέων στη διαμορφούμενη Κοινωνία της Πληροφορίας.
Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό και φιλόδοξο Τμήμα το οποίο αποσκοπεί στο να προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση και να προετοιμάσει κατάλληλα τους μελλοντικούς Μηχανικούς Πληροφορικής εφοδιάζοντάς τους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου αυριανά στελέχη που θα υπηρετήσουν τις τεχνολογίες της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών, και των Πολυμέσων.  

Γραμματεία

Εργαστήρια

 • Τηλ: 2810-379776