Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων

4/6/2020
Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2020 για τους Μηχανικούς Πληροφορικής

Ανακοίνωση του προγράμματος εξεταστικής Ιουνίου 2020 και εμβόλιμης εξεταστικής εαρινού 2020 για τους φοιτητές Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Για τα μαθήματα που θα εξεταστούν εξ αποστάσεως να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στο eclass του μαθήματος.

-----------
Αμφιθέατρο Α ΚΑΜΑΡΗΣ
Αμφιθέατρο Β  πρώην ΣΕΥΠ (δίπλα στο ΚΑΜΑΡΗΣ)
Αμφιθέατρο Γ (Στον ιδιο χωρο το αμεσως επομενο μετα το Β)
Αμφιθέατρο Δ (Στον ιδιο χωρο το αμεσως επομενο μετα το Γ)
Αμφιθέατρο 101 (στο ισόγειο του πολυωρόφου κτιρίου)
Αμφιθέατρο 105 (στο ισόγειο του πολυωρόφου κτιρίου)

-----------
Βάρδια-Ωράριο 
1    08:00–08:30 Προσέλευση
      08:30- 10:00 Εξέταση
2    11:00–11:30 Προσέλευση
      11:30- 13:00 Εξέταση
3    14:00– 14:30 Προσέλευση
      14:30- 16:00 Εξέταση
4    17:00– 17:30 Προσέλευση
      17:30- 19:00 Εξέταση

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776
Τηλ: 2810-379708