Διαδικασία Ανανέωσης Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτωντου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Η Ηλεκτρονική Διεύθυνση για τη ανανέωση εγγραφής και τη δήλωση μαθημάτων είναι:
http://student.teicrete.gr

Τα μαθήματα τα οποία μπορούν να δηλωθούν είναι:
(α) Καινοτομία & Επιχ/τητα, (β) Μεθοδολογία Έρευνας, (γ) Λήψη αποφάσεων και ανάλυση κινδύνων σε επιχειρηματικό περιβάλλον, (δ) Πληροφοριακά Συστήματα Διοικ/σης και (ε) Χρηματοοικονομική.
Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα κάνουν μόνο ανανέωση εγγραφής. Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποστολή» που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωση σας. Χωρίς αυτή την ενέργεια η ανανέωση-δήλωση δεν πραγματοποιείται.

Δήλωση Μαθημάτων

  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρουςφοίτησης του 4ου κύκλου επιλέγουν όλα τα μαθήματα της δήλωσης
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μερικής φοίτησηςτου 4ου κύκλου μπορούν να επιλέξουν 3 ή 2 μαθήματα ανάλογα με το αν έχουν στο πρώτο εξάμηνο επέλεξαν 2 ή 3 μαθήματα αντίστοιχα.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μερικής φοίτησης του 3ου κύκλου μπορούν να επιλέξουν τα μαθήματα που τους έχουν μείνει.
  • Οι παλαιότεροι φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες σε μαθήματα, επιλέγουν τα μαθήματα που τους έχουν μείνει

Γενικές παρατηρήσεις

  • Όσοι από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κύκλων παλαιότερων του 4ουαντιμετωπίζουν πρόβλημα επιλογής μαθημάτων λόγω αλλαγής του προγράμματος, μπορούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά μαζί μου. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα έχουν φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχει κάποιος πρόβλημα
  • Προσοχή στις δηλώσεις μαθημάτων καθώς αν κάποιο μάθημα δεν δηλωθεί, δεν μπορεί μετά ο καθηγητής να βάλει βαθμό (οι βαθμοί εισάγονται ηλεκτρονικά)
  • Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων έχειαναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος με έναρξη μαθημάτων την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.
  • Τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά το πρώτο 10ήμερο του εξαμήνου. Η καταβολή γίνεται μέσω λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας με ΙΒΑΝ GR96 0110 2050 0000 2050 0235 237 και με αιτιολογία το όνομα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, September 24, 2019 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.teicrete.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@staff.teicrete.gr
Social Media: Facebook | Twitter 
Τηλέφωνο: 2810 379874