Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα της Εξεταστικής για το ΔΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς" για τον Σεεπτέμβριο του ακαδημαικού έτους 2018-2019.
Δείτε το αρχείο που ακολουθεί.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Sunday, July 28, 2019 - 09:00

Ιστοσελίδα: www.teicrete.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@staff.teicrete.gr
Social Media: Facebook | Twitter 
Τηλέφωνο: 2810 379874