Χρήση καινούργιων λογαριασμών στο eClass

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε στο eClass η μεταφορά όλων των λογαριασμών στο καινούργιο domain του Ελληνικού Μεσογειακού Παν/μίου.

Τα username των φοιτητών από username@edu.teicrete.gr γίνονται username@edu.hmu.gr.
Τα username των καθηγητών από username@staff.teicrete.gr γίνονται username@hmu.gr

https://eclass.hmu.gr/main/system_announcements.php?an_id=43

Μετά την σύνδεση μπορείτε να αλλάξετε και το e-mail σας στη σελίδα του Προφίλ σας: https://eclass.hmu.gr/main/profile/profile.php

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, September 24, 2019 - 13:15

Ιστοσελίδα: www.teicrete.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@staff.teicrete.gr
Social Media: Facebook | Twitter 
Τηλέφωνο: 2810 379874