Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  "Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς", είναι:

Ιστοσελίδα: www.teicrete.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@staff.teicrete.gr
Social Media: Facebook | Twitter 
Τηλέφωνο: 2810 379874