Διοικητικό Προσωπικό - Γραμματεία

Ώρες λειτουργίας γραμματείας
 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-17:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-12:00

 
Η γραμματεία του μεταπτυχιακού βρίσκεται στο χώρο της γραμματείας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης και γραμματέας είναι η κα Γεωργία Ζερβάκη.
Επισημαίνεται ότι η γραμματεία λειτουργεί ηλεκτρονικά σε σχεδόν όλα τα θέματα ενδιαφέροντος.
Email: mba_engineers@staff.teicrete.gr και georgiaz@staff.teicrete.gr

Τηλ.: 2810-379 712

Ιστοσελίδα: www.teicrete.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@staff.teicrete.gr
Social Media: Facebook | Twitter 
Τηλέφωνο: 2810 379874