Ποιους αφορά

 

Για ποιους σχεδιάστηκε

 

Ποιους αφοράΤο ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» σχεδιάστηκε για:

 • Απόφοιτους Τμημάτων ειδικότητας Μηχανικού
   
 • Απόφοιτους άλλων συναφών ειδικοτήτων (π.χ. απόφοιτοι θετικών επιστημών), εφόσον η επαγγελματική τους ενασχόληση σχετίζεται με τις εφαρμοσμένες γνώσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος
   

 

Γιατί τους είναι αναγκαίο;

Γιατί συνδυάζοντας την βασική τους επιστήμη με Οικονομικοδιοικητικές γνώσεις και ικανότητες:

 • Ολοκληρώνουν τα προσόντα τους και
   
 • Ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους
   

Ιστοσελίδα: www.teicrete.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@staff.teicrete.gr
Social Media: Facebook | Twitter 
Τηλέφωνο: 2810 379874