Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία"

  • Δια Ζώσης

    Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Δια Ζώσης ΠΜΣ (περιλαμβάνει τα μαθήματα και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής) μπορεί να έχει χρονική διάρκεια κατά ελάχιστο 12 μήνες και κατά μέγιστο 48 μήνες στη μορφή της μερικής παρακολούθησης...

  • Εξ Αποστάσεως

    Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Εξ Αποστάσεως ΠΜΣ (περιλαμβάνει τα μαθήματα και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής) μπορεί να έχει χρονική διάρκεια κατά ελάχιστο 18 μήνες και κατά μέγιστο 24 μήνες...

  • Αίτηση Εγγραφής

    Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα Μεταπτυχιάκα Προγράμματα Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία"Κάνετε αίτηση τώρα!..

Αγαπητοί Συνάδελφοι
 
Είναι μεγάλη μας χαρά να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, από το φθινόπωρο του 2015, λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία».
 
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εφοδιάσει αποφοίτους, Ελληνικών αλλά και ξένων ΑΕΙ, του συνόλου των Τμημάτων των Σχολών Γεωπονίας (Φυτικής Παραγωγής, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ζωικής Παραγωγής, Τροφίμων κλπ), Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος και άλλων συναφών ειδικοτήτων, με γνώσεις που αφορούν το σύνολο των αντικειμένων της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μέσα από την οπτική της εφαρμογής και της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης και αξιοποίησης.
 
Καινοτόμο στοιχείο του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία είναι η υλοποίησή του, τόσο δια ζώσης (μια κλασική μορφή εκπαίδευσης), όσο και από απόσταση. Η Δια Ζώσης μορφή του ΠΜΣ έχει ως έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης και ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσης τους 18 μήνες.
 
Η Εξ Αποστάσεως εκδοχή του ΠΜΣ έχει ως έδρα των Συμβουλευτικών και Εργαστηριακών Συναντήσεων την Αθήνα και το Ηράκλειο αντίστοιχα (ο φοιτητής επιλέγει την έδρα που τον εξυπηρετεί), με ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσης τους 24 μήνες. Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα μερικής παρακολούθησης και στις δύο μορφές του ΠΜΣ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο email mscagro@staff.teicrete.gr. Μπορείτε επίσης να πάρετε πληροφορίες   στο τηλέφωνο:  2810379477.
 
 
Κόστος για Δια Ζώσης: 3.000 € συνολικά
Κόστος για Δια Ζώσης για όσους εργαστούν σε εργαστήρια: 2.400 € συνολικά
Κόστος για Εξ Αποστάσεως: 600 € / μάθημα και διπλωματική ή 5 x 600 = 3.000 € συνολικά
 
 
 Ευχόμαστε να βρείτε την πρότασή μας, μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τη συνέχιση των σπουδών σας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
 

Φιλικά
 
Δρ Θρασύβουλος Μανιός
Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
Δ/ντης Σπουδών ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη & Τεχνολογία στη Γεωπονία

 

Τηλ: 2810 379472, 2810 379477
e-mail: mscagro@staff.teicrete.gr
Web: www.teicrete.gr/mscagro