Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία"

  • Αίτηση Εγγραφής

    Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα Μεταπτυχιάκα Προγράμματα Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία"Κάνετε αίτηση τώρα!..

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης οργάνωσε και λειτουργεί με επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία». Από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, το Τμήμα επανιδρύει αναμορφωμένο το ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017).

Στόχος του Προγράμματος είναι η κατάρτιση υψηλού θεωρητικού και τεχνολογικού επιπέδου επιστημόνων σε σύγχρονα αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μέσα από την οπτική της εφαρμογής και της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης και αξιοποίησης.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.