Δημήτριος Κολλάρος

 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Σχολή Γεωπονίας
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. Γραφείου: 2810-379425
Τηλ. εργαστ.: 2810-379468
e-mail: kollaros@staff.teicrete.gr

   

 

Ο Δημήτριος Κολλάρος είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Βιολογία, καθώς και διδακτορικό τίτλο με ειδίκευση σε Οικολογία – Εντομολογία, που του απονεμήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εντομολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα βιοποικιλότητας, σχέσεις φυτών – εντόμων, καθώς και Διαχείριση Οικοσυστημάτων.
Στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα Μορφολογία – Ανατομία Φυτών, Οικολογία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων, καθώς και το μεταπτυχιακό μάθημα Οικολογία, Βιοποικιλότητα και Βιοπαρακολούθηση Ειδών & Οικοσυστημάτων, ενώ συμμετέχει και στη διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος Εφαρμοσμένη Εντομολογία.